Dokumenty

Wszystkie dokumenty są dostępne w sekretariacie szkoły i w szkolnej bibliotece.
Nowy Statut Szkoły z załącznikami


Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców
składka 35 zł, więcej niż 1 dziecko - 40 zł
konto: Rada Rodziców przy SP 4 w Lubaniu
59 1020 2137 0000 9102 0006 6407

Świetlica szkolna czynna codziennie w godz. 7:00 oraz 11:35– 16:00

Grupa poranna świetlicy mieści się w sali nr 8

Pedagodzy szkolni:

Poniedziałek 8:45 – 13:35Czwartek 9:45 – 12:40
Wtorek 9:50 – 13:35Piątek 8:00 – 12:30
Środa 9:45 – 13:35


Pielęgniarka szkolna:

pn 12:00 - 14:00 , 
wt 8:00 - 13:00, 
śr 11:00 - 15:00, 
czw 8:00 - 11:00

Lekcje w naszej szkole:
1.  800 -  855
2.  855 -  940
3.  950 - 1035
4. 1050 - 1135
5. 1145 - 1230
6. 1240 - 1325
7. 1335 - 1420
8. 1430 - 1515


Comments