Dokumenty

Wszystkie dokumenty są dostępne w sekretariacie szkoły i w szkolnej bibliotece.
Statut Szkoły 


Lekcje w naszej szkole:
1.  800 -  855
2.  855 -  940
3.  950 - 1035
4. 1050 - 1135
5. 1145 - 1230
6. 1240 - 1325
7. 1335 - 1420
8. 1430 - 1515
Comments