30-ta rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka i Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

opublikowane: 24 lis 2019, 23:26 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 26 lis 2019, 23:34 ]
https://photos.app.goo.gl/vVxR4KKXBNfRiWRJ8
W tym roku na całym świecie świętowana jest 30-ta rocznica uchwalenia konwencji praw dziecka. W obchody zaangażowana jest przede wszystkim organizacja UNICEF. W naszej szkole, SP nr 4 w Lubaniu, z okazji rocznicy, a także obchodzonego 20 listopada Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, zorganizowano szereg działań wchodzących w założenia projektu szkolnego o nazwie Międzynarodowy Dzień Praw człowieka i Ochrony Praw Dziecka.

O tym, że dziecko to człowiek, a jego prawa są szczególną kategorią praw człowieka przekonywał już Janusz Korczak. To jego myśl pedagogiczna stanowiła fundament najważniejszego dokumentu określającego i chroniącego prawa dzieci. Jego słowa „Nie ma dzieci - są ludzie" patronowały środowym działaniom społeczności lubańskiej „czwóreczki”.

Celem było przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka. Każde dziecko powinno bowiem znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. W programie znalazły się więc zajęcia warsztatowe takie jak praca uczniów z kartami pracy, spis życzeń dzieci na specjalnie przygotowanych kartach do władz samorządowych i państwowych, jak również akcje ogólnoszkolne typu konkurs plastyczny pt. „Mam prawo do…”, akcja ubioru 20 listopada na kolor niebieski i nagrody dla przebranych osób w postaci niebieskich baloników z helem.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem je spisującym jest Konwencja Praw Dziecka, której inicjatorem była Polska (7.02.1078r.), została ona przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r., weszła w życie dopiero w 1990 roku, a przez Polskę ratyfikowana została 30 września 1991r.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od wspomnianej postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Starajmy się więc kultywować jak najdłużej tą zaszczytną tradycję…

red. A. Franczak
Comments