II MIEJSKI KONKURS HISTORYCZNY

opublikowane: 15 paź 2019, 02:15 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 15 paź 2019, 02:15 ]

REGULAMIN KONKURSU  HISTORYCZNEGO

ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH IMPREZ ROCZNICOWYCH POŚWIĘCONYCH ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W 1918 ROKU:

     

 Hasło konkursu historycznego : 

Jeszcze Polska nie zginęła…” – Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.”.

 

1.    Cele konkursu:

-pamięć o świętach narodowych,

-budzenie szacunku dla tradycji 11 listopada,

-kształcenie uczuć i związków patriotycznych oraz umiłowania do narodu 

 i ojczyzny,

-rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów,

-tworzenie tradycji szkoły,

-tworzenie tradycji współpracy międzyszkolnej,

-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

 

2.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów klas VI- VIII ze szkół podstawowych miasta Lubania i będzie przebiegał w dwóch etapach.

 

3.    Udział w etapie szkolnym konkursu polegać będzie na zgłoszeniu się uczniów do nauczycieli historii swojej szkoły i rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Etap szkolny będzie miał miejsce 24 października 2019r.

 

4.    Testy oceniane będą przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję złożoną z nauczycieli historii wyżej wymienionych szkół, czyli organizatorów konkursu.

 

5.    Konkurs miejski, czyli międzyszkolny odbędzie się  30 października 2019r. w Sali Rajców Lubańskiego Ratusza o godz. 11.00 i będzie miał formę KAHOOT- a ( na część międzyszkolną kwalifikują się tylko laureaci konkursów szkolnych, jednak nie więcej niż po pięciu uczniów z każdej szkoły).

 

6.    Wyniki zostaną ogłoszone na oficjalnych obchodach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości w Lubaniu.

 

7.    Nagrody: Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki.

 

Organizatorzy konkursu:

 

Pan Burmistrz A. Słowiński, p. E. Wojtusik, p. A. Franczak,

p. M. Leszczyńska, p. S. Wajcfelt, p. K. Stefan. 
VADEMECUM  UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z HISTORII

11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości.

 

11 listopada to symboliczna data -święto odzyskania niepodległości przez Polskę ( w tym roku obchodzimy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości).

W latach 1772,1793,1795 dokonały się trzy rozbiory Rzeczypospolitej. W I i III uczestniczyła Rosja, Austria i Prusy. W II rozbiorze nie brała udziału Austria.

W okresie zaborów, w XIX wieku, Polacy walczyli z zaborcami zbrojnie:

-w Powstaniu Listopadowym -1830-1831r.- Piotr Wysocki, Józef Chłopicki  (niewiara przywódców spowodowała upadek powstania listopadowego),

-w Powstaniu Krakowskim -1846r.- Edward Dembowski,

-w Powstaniu Wielkopolskim -1848r.- Ludwik Mierosławski,

-w Wiośnie Ludów- 1848-1849r. - Józef Bem,

-w Powstaniu Styczniowym -1863-1864r.- Marian Langiewicz, Romuald Traugutt

( przyczyną jego wybuchu była tzw. „branka”),

a także poprzez działania dyplomatyczne i kulturalne:

-Wielka Emigracja – Joachim Lelewel, Adam Jerzy Czartoryski, Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin ( 1831 r. po upadku powstania listopadowego).

Polacy walczyli również o swobody narodowe (język polski, obyczaje, religię) i o ziemię podczas okrutnej rusyfikacji i germanizacji (wynaradawiania) Polaków w zaborach rosyjskim  i niemieckim (Michał Drzymała). Galicja cieszyła się wówczas największą swobodą, czyli autonomią.

Zniechęcenie do walk zbrojnych po klęsce Powstania Styczniowego spowodowało na ziemiach polskich rozwój pracy organicznej i pracy u podstaw, czyli pracy nad rozwojem oświaty i gospodarki polskiej.

Ożywienie nastrojów niepodległościowych Polaków wywołała I wojna światowa (1914-1918), w której mocarstwa zaborcze walczyły przeciwko sobie (Niemcy i Austro-Węgry przeciwko Rosji). Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej było zabójstwo następcy tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie.

Polacy utworzyli jednostki zbrojne, które walczyły czasem nawet po przeciwnych stronach frontu. Wiązało się to z funkcjonowaniem dwóch ośrodków politycznych skupionych wokół postaci:

1)Józefa Piłsudskiego (wcześniej działacz Polskiej Partii Socjalistycznej), który początkowo liczył na współpracę z Austro-Węgrami i Niemcami przeciwko Rosji. Pozwoliło mu to zorganizować między innymi Kompanię Kadrową, a potem Legiony Polskie. Był dowódcą I Brygady Legionów i Naczelnikiem Państwa Polskiego.

2)Romana Dmowskiego (przywódca Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego), który liczył z kolei na współpracę z Rosją, co umożliwiało mu utworzenie Legionu Puławskiego i Korpusu Polskiego.

Pomocy w tworzeniu wojska polskiego udzieliła również Francja, gdzie w 1914r. Powstał Legion Bajończyków, a w 1917 r. tzw. Błękitna Armia (dowódca gen. Józef Haller).

Po 123 latach rozbiorów, niewoli, obcego panowania, walk w końcu 1918 roku odradzało się państwo polskie.

Najpierw tworzono lokalne ośrodki władzy:

-Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie,

-Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie,

-Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie,

-Naczelną Radę Ludową w Poznaniu, a następnie rząd centralny.

Pierwszym premierem tego rządu został Jędrzej Moraczewski, kolejnym znany jako patriota i pianista- Ignacy Paderewski, który rozsławił sprawę polską na arenie międzynarodowej. Jednocześnie Polacy rozbrajali wojska zaborców, walczyli z wojskami ukraińskimi o Lwów („orlęta lwowskie”), walczyli w Powstaniu Wielkopolskim (XII 1918-II 1919r.- dowódca gen. Józef Dowbór-Muśnicki), które przyczyniło się do włączenia tej ziemi w granice państwa polskiego oraz toczyli boje na granicy z Rosją Radziecką.

O granicach przyszłej niepodległej Polski decydowały także mocarstwa (USA, Anglia, Francja i Włochy) np. na konferencji pokojowej w Paryżu. 28 VI 1919 roku traktat wersalski przyznawał Polsce Pomorze Gdańskie (bez Gdańska, który zyskał status Wolnego Miasta), Wielkopolskę, a na Śląsku, Warmii i Mazurach i Powiślu nakazał przeprowadzić plebiscyty (głosowanie ludności). Oba plebiscyty Polacy przegrali (11 VII 1920r. na Warmii i Mazurach, 20 III 1921r. na Śląsku).

Polacy mieszkający na Śląsku przeprowadzili trzy powstania (1919r., 1920r.,1921r.),dzięki którym ok. 30% terenów plebiscytowych włączono jednak do Polski ( to znaczy cześć Górnego Śląska).Część Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy została przyznana Polsce decyzją mocarstw w 1920r. (Spaa).

Natomiast granica na wschodzie została wyznaczona dopiero traktatem ryskim (18 III 1921r.) po zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej (bitwa warszawska 14-18 VIII 1920r.- „Cud nad Wisłą”).

Datę 11 listopada 1918 roku uznaje się za moment odzyskania przez Polskę niepodległości, gdyż po 123 latach Polska wróciła na mapy Europy. Budowa niepodległej Polski dopiero się jednak zaczynała. Prawie 20 lat później, w 1937 roku, Sejm RP uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada "jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny".

Święto Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada zostało przywrócone przez  sejm PRL ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości” i stało się dniem wolnym od pracy.                  

 

Comments