Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Ogólnego przyznała stypendia.

opublikowane: 27 maj 2020, 08:26 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 27 maj 2020, 08:26 ]

Ogólnopolski Program Stypendialny USKI Polska dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 przebiegał pod hasłem: „ZDOBYWAJ WIEDZĘ I ŚWIAT”. W jego ramach stypendium przyznawane  jest uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub gdy uczeń zasłużył się czymś szczególnym dla swojego regionu. Celem programu jest wspieranie najlepszych uczniów, kształtowanie aktywnej postawy społecznej młodzieży, rozwijanie jej zainteresowań, inspirowanie do działań poprzez popularyzowanie pozytywnych wzorców zachowań.

Cieszymy się, że do grona stypendystów dołączył uczeń naszej szkoły – Miłosz Jurga. Gratulujemy!!!

Comments