Jubileusz szkoły

Posadziliśmy Jubileuszowe Drzewo dla upamiętnienia 60 - lecia powstania naszej Szkoły

opublikowane: 28 cze 2021, 01:40 przez SP 4 Lubań

        Nasza Szkoła – SP nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, obchodziła w tym roku szkolnym Jubileusz 60-lecia powstania. Jednym z punktów programu obchodów uroczystości było posadzenie pamiątkowego drzewa. Naszym zdaniem takie działanie ma swoją wymowę, ponieważ symbolizuje pewną trwałość wokół przemijającej rzeczywistości. Jednoczy uczniów, przypomina im o ważnym wydarzeniu, w którym brali udział. Znaczy czas i miejsce. Z pewnością przyczynia się też do umocnienia więzi ze swoją szkołą.


 
WYSOKIE DRZEWA

O CÓŻ JEST PIĘKNIEJSZEGO NIŻ WYSOKIE DRZEWA,
W BRĄZIE ZACHODU KUTE WIECZORNYM PROMIENIEM,
NAD WODĄ, CO SIĘ BARW BLASKIEM ROZLEWA,
POGŁĘBIONA ODBITYCH KONARÓW SKLEPIENIEM.

ZAPACH WODY, ZIELONY W CIENIU, ZŁOTY W SŁOŃCU,
W BEZWIETRZU SENNYM LEDWO MIESZA SIĘ, KOŁYSZE,
GDY Z ŁĄK KONIKI POLNE W SIERPNIOWYM GORĄCU
TYSIĄCEM SREBRNYCH NOŻYC STRZYGĄ CISZĘ.

Z WOLNA WSZYSTKO UMILKA, ZAPADA W KRĄG GŁUSZA
I ZMIERZCH CIEMNOŚCIĄ SMUKŁE KORONY ODZIEWA,
Z KTÓRYCH WIDMAMI ROŚNIE WYZWOLONA DUSZA...
O, CÓŻ JEST PIĘKNIEJSZEGO NIŻ WYSOKIE DRZEWA?

Leopold Staff

        Drzewa całe swoje życie pozostają w ziemi, z której wyrosły. Zawsze towarzyszą człowiekowi. Ze względu na swą długowieczność, często są niemymi świadkami historii.
Niech zasadzony przez nas buk czerwony będzie pamiątką wspaniałej uroczystości, Jubileuszu 60-lecia naszej szkoły. Niech przyszłym pokoleniom uczniów i nauczycieli daje świadectwo naszego święta. Naszego szacunku dla przeszłości i teraźniejszości. Niech w przyszłej swej wielkości i majestacie, świadczy o ważności szkoły, w której wzrastać ma potęga wiedzy naszych wspaniałych uczniów!!!



Gazetka szkolna - wydanie specjalne!

opublikowane: 10 gru 2020, 04:48 przez SP 4 Lubań

Gazetka szkolna- Wydanie specjalne

Znaczek okolicznościowy

opublikowane: 27 lis 2020, 07:33 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 27 lis 2020, 07:42 ]


 I miejsce - Jan Jaraczewski
   

  wyróżnienie - Weronika Różańska
 

WYNIKI KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH W RAMACH IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH OFICJALNYM OBCHODOM 60-LECIA POWSTANIA NASZEJ SZKOŁY

opublikowane: 27 lis 2020, 07:03 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 27 lis 2020, 07:31 ]

WYNIKI KONKURSU HISTORYCZNEGO

- FORMA KAHOOTA


ZORGANIZOWANEGO W RAMACH 

IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH OFICJALNYM OBCHODOM 

60-LECIA POWSTANIA NASZEJ SZKOŁY 

– SP nr  4 im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU w LUBANIU

Hasło konkursu :

„60- LECIE NASZEJ SZKOŁY”


I MIEJSCE: AMELIA MASŁOWSKA, kl. VIII „b”


II MIEJSCE: DAWID TOKARCZYK, kl. VII „f”


III MIEJSCE: KINGA CZECH, kl. VII „e”


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO



ZORGANIZOWANEGO W RAMACH 

IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH OFICJALNYM OBCHODOM 

60-LECIA POWSTANIA NASZEJ SZKOŁY 

– SP nr  4 im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU w LUBANIU

Temat konkursu :

„Nasza szkoła”

I MIEJSCE: ZUZANNA LEGENZA, kl. VIII „b”


II MIEJSCE: POLINA LENETS, kl. VII „e”


III MIEJSCE: WIKTORIA SZMAJDZIŃSKA, kl. VII „a”


WYRÓŻNIENIE: WERONIKA RÓŻAŃSKA, kl. VII „a”


WYNIKI KONKURSU HISTORYCZNEGO

NA WYKONANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

pt. „HISTORIA NASZEJ SZKOŁY”


ZORGANIZOWANEGO W RAMACH 

IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH OFICJALNYM OBCHODOM 

60-LECIA POWSTANIA NASZEJ SZKOŁY 

– SP nr  4 im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU w LUBANIU


LAUREACI ( ZWYCIĘZCY):

LAURA REJCZAK, kl. VII „e”

JAKUB  PUZIEWICZ, kl.  VII „a”

ZUZANNA PUZIEWICZ, kl. V „a”

WERONIKA RÓŻAŃSKA, kl. VII „a”

WIKTORIA KURKIEWICZ, kl. IV „b”

prezentacja 1

prezentacja 2

prezentacja 3


WYNIKI KONKURSU INFORMATYCZNEGO

NA WYKONANIE ZNACZKA OKOLICZNOŚCIOWEGO



ZORGANIZOWANEGO W RAMACH 

IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH OFICJALNYM OBCHODOM 

60-LECIA POWSTANIA NASZEJ SZKOŁY 

– SP nr  4 im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU w LUBANIU


I MIEJSCE - JAN JARACZEWSKI

WYRÓŻNIENIE - WERONIKA RÓŻAŃSKA



Jubileusz 60-lecia naszej szkoły

opublikowane: 5 paź 2020, 04:13 przez SP 4 Lubań

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia. Z okazji okrągłych urodzin ,,czwórki" w szkole miały miejsce różnorodne działania upamiętniające ważne wydarzenia z życia placówki.

          Uroczystości przyświecało motto: ,,Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie" (Larysa Mitzner). Dla podkreślenia wagi wydarzenia, naszym gorącym pragnieniem było powiązanie przeszłości z teraźniejszością, tak aby obchody stały się prawdziwym świętem wszystkich roczników, które tworzyły piękną historię szkoły. Jubileusz z jednej strony pozwala podsumować historię i działalność placówki, jak również jest okazją do spotkań uczniów, rodziców, byłych i obecnych pracowników oraz przyjaciół naszej szkoły.

          Dnia 25 września 2020 roku w klasach odczytano artykuł na temat historii szkoły. Następnie uczniowie oglądali film o ,,czwórce" oraz słuchali piosenki.
W czasie kiedy klasy pierwsze świętowały Pasowanie, klasy II i III wykonywały prace plastyczne tematycznie związane z imieniem szkoły, jubileuszem oraz życiem placówki w oczach uczniów. Uczniowie klasy 3a przygotowywali przez tydzień prezentację piosenki oraz uczestniczyli w nagraniu hymnu szkoły ,,Uśmiechnięty Order" z repertuaru Majki Jeżowskiej; nagranie wykonane było na potrzeby filmu
o naszej szkole i jubileuszu; soliści wykonali fragmenty piosenki. Młodzież z klas IV-VII układała słowa piosenki o naszej szkole, a następnie wykonała projekt znaczka na 60-lecie. Natomiast klasy VIII oprócz znaczków, tworzyły indywidualne lub klasowe wiersze o szkole.

          Wszystkie wypracowane przez uczniów działania przyczynią się do wykonania kalendarza na rok 2021 z uwzględnieniem słów wierszy, piosenek i najlepszych prac plastycznych uczniów. Dla umilenia pracy uczniom, podczas przerw
z radiowęzła ,,płynęła” wesoła muzyka.

          Cała społeczność szkoły mogła także obejrzeć wystawę kronik szkolnych oraz zdjęć z najważniejszych wydarzeń z życia szkoły na przestrzeni 60-lat. Na internetowej stronie szkoły zamieszczono dawne kroniki.

          W tym rok Święto Szkoły zostało połączone z Dniem Talentów, w ramach którego m.in. uczniowie klasy 6a obchodzili Dzień Kropki poświęcony propagowaniu, inspirowaniu i zachęcaniu dzieci do rozwijania swoich pasji
i zainteresowań. Lekcją dotyczącą rozwijania talentów uczniowie rozpoczęli cykl prezentacji poświęconych pasjom. Z entuzjazmem przedstawili swoim kolegom własne zainteresowania wykorzystując przy tym narzędzia i programy multimedialne.

Z kolei uczniowie klasy 4b w ramach pokazu talentów podziwiali grę na skrzypcach,  śpiew, triki wykonane z piłką oraz recytowanie wierszy. 

          Jubileusz istnienia będziemy świętować cały rok szkolny. Mamy w planach wydanie okolicznościowej gazetki szkolnej, przeprowadzenie licznych konkursów, posadzenie drzewa jubileuszowego czy organizację spotkań on-line z ludźmi z pasją.

          Nadmienić należy, iż całe wydarzenie nie byłoby w pełni zorganizowane gdyby nie wsparcie i pomoc ze strony władz z Urzędu Miasta Lubań, za co serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że nasze święto splotło się z 800-leciem Miasta Lubań
i wspólnie możemy przeżywać te radosne chwile.

          Mamy nadzieję, że kolejny jubileusz przeżyjemy w równie pięknej atmosferze z naszymi nieodzownymi emerytowanymi nauczycielami i sympatykami szkoły.

          Tymczasem zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco zamieszczane będą informacje z działań jubileuszowych.

         

         

Historia naszej szkoły...

opublikowane: 24 wrz 2020, 05:23 przez SP 4 Lubań

Dnia 1 września 1960 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszej po wojnie, wybudowanej od podstaw, siedmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubaniu. Była to nowa szkoła, nie tylko w Lubaniu ale także w powiecie lubańskim. Na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1960/61 przybył wicedyrektor Wrocławskiego Okręgu Szkolnego mgr Marian Marciniec.
Naukę w nowej szkole rozpoczęło 1095 uczniów w 26 oddziałach, pod opieką 23 nauczycieli. Kierownikiem szkoły został Henryk Czuj a jego zastępcą Irena Bardziejewska.
Dnia 1 marca 1969 roku zmalała liczba uczniów w szkole, ponieważ część z nich wraz z nauczycielami odeszła do Szkoły Podstawowej nr 6. W kolejnym roku szkolnym – 1970/71 uczniów tej szkoły podzielono na trzy kategorie wiekowe: pacholęta, sztubaków i żaków. W roku szkolnym 10972/73 została uruchomiona Zbiorcza Szkoła Gminna.
W 1975 roku Szkole Podstawowej nr 5 przyznano Medal Komisji Edukacji Narodowej, za całokształt pracy – było to wówczas ogromne wyróżnienie. W roku 19776-1978 funkcję dyrektora sprawowała pani S. Ignaszak, a w latach 1978-1985 pan S. Skowroński.
Przez kolejne 10 lat „piątka” funkcjonowała jako Zbiorcza Szkoła Gminna, do której dowożono uczniów z Henrykowa, Radostowa, Pisarzowic, Radogoszczy, Mściszowa i Kościelnika.
Szkoła odnosiła wiele sukcesów na każdym poziomie a do najważniejszych można zaliczyć: zajęcie I miejsca przez chór szkolny w eliminacjach wojewódzkich we Wrocławiu (1964 r.), zajęcie I miejsca (trzykrotnie) przez dziecięcy zespół baletowy w wojewódzkich przeglądach zespołów artystycznych oraz zajęcie I miejsce w wojewódzkich mistrzostwach piłki nożnej we Wrocławiu (1966 r.).
Od 1985 roku dyrektorem szkoły była pani T. Hojszyk.
W roku 1999, kiedy wprowadzono reformę oświaty, w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 powstało Gimnazjum nr 2. Uczniowie SP 5 zostali przeniesieni do budynku wojskowego przy ul. Słowackiego 16. Funkcję dyrektora pełniła wówczas pani H. Smyczek. Kilka lat później – w roku szkolnym 2003/2004 Gimnazjum nr 2 zostało przeniesione do budynku byłego LO, przy ulicy Mickiewicza 1, a Szkoła Podstawowa nr 5 powróciła do macierzystego budynku przy ul. Kopernika 15. W tym budynku funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
We wrześniu 2004 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Joanna Szkudlarek a zastępcą została– pani Agnieszka Nnoli.
W kolejnym roku szkolnym budynek doczekał się termomodernizacji i remontu zewnętrznego, dzięki czemu szkoła uzyskała nowe, słoneczne oblicze.
30 maja 2007 r. Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury „Osadnik”, a wśród honorowych gości był Kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu i urzędujący wówczas Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak. Obecni byli również przedstawiciele władz powiatu lubańskiego i miasta Lubań, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji działających w naszym regionie. Szkoła w jednej chwili zyskała nie jednego, a wielu znamienitych patronów, ponieważ do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu zaliczają się między innymi: Jan Paweł II, matka Teresa z Kalkuty,Irena Sendlerowa, Ewa Błaszczyk, Anna Dymna, Piotr Fronczewski, Jerzy Owsiak, Jakub Błaszczykowski, Marcin Gortat, Majka Jeżowska, ks. Jan Twardowski.
18 grudnia 2008 roku przy SP nr 4 został otwarty tzw. „Orlik” – wielofunkcyjne boisko sportowe wspierające zainteresowania sportowe młodzieży.
W 2012 roku, w wyniku całorocznej pracy uczniów i nauczycieli, SP nr 4 otrzymała Certyfikat „Szkoła z Klasą 2.0”.
W roku 2014 dyrektorem szkoły została pani Marzena Tomczyk a zastępcą pani Elwira Wojtusik – funkcje te pełnią do dnia dzisiejszego.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą wiele sukcesów nie tylko na płaszczyźnie naukowej ale także sportowej. Biorą udział w wielu akcjach organizowanych na terenie szkoły i poza nią, akcjach charytatywnych – bezinteresownie niosą pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują – dzieciom z Domu Dziecka, dzieciom z Hospicjum domowego, zwierzętom ze schroniska „Przylasek” czy aktywnie biorą udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i Szlachetnej Paczce. Z powodzeniem wzięli udział w akcji UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”, a pieniądze ze sprzedaży lalek wykonanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli zostały przeznaczone na zakup szczepionek dla dzieci z krajów trzeciego świata.
Nasi uczniowie chętnie biorą udział w uroczystościach organizowanych na terenie szkoły i miasta – przedstawienia tematyczne, Dzień babci i dziadka, Jasełka, Dzień zdrowia psychicznego, 11 listopada – święto odzyskania niepodległości, Spotkanie zimowe w Bibliotece Miejskiej w Lubaniu czy Spotkanie Bożonarodzeniowe w Szkole Muzycznej (współpraca ze Szkołą Muzyczną w Lubaniu) i wiele innych.
Uczniowie SP 4 w Lubaniu zdobywają wiedzę nie tylko podczas lekcji, ale także wycieczek krajoznawczo-turystycznych, rajdów, warsztatów organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

Od września 2014 r. nasza placówka uzyskała wiele certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń, wśród których znalazły się:
1. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizowanie programu wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania Metodą „Ortograffiti”.
2. Certyfikat potwierdzający aktywne uczestnictwo w programie „Mistrz Kodowania”
3. Certyfikat Szkoły promującej ideę „Dnia Dobrego Słowa”
4. Certyfikat „Lepsza Szkoła”
5. Certyfikat społecznie odpowiedzialnej placówki za udział w V edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-promocyjnej UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”.
6. Zaświadczenie o udziale szkoły w „Międzynarodowym Dniu Tabliczki Mnożenia”
7. Zaświadczenie o organizacji Maratonu Pisania Listów Amnesty International
8. Dyplom „Łączy nas pamięć” za udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” upamiętniającą rocznice powstania w getcie warszawskim.
9. Dyplom podziękowania za udział w ogólnopolskiej kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku „BohaterON – włącz historię!”
10. Dyplom „Naukowej Szkoły Ignacego”.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, to miejsce przyjazne wszystkim uczniom i ich rodzicom. Jej mottem przewodnim jest hasło „Uśmiechem witamy dzień”. Spotkamy w niej grono otwartych, chętnych do pomocy i życzliwych ludzi, którzy na co dzień pełnią funkcje nauczycieli, obsługi administracyjnej i technicznej szkoły.

Kroniki Szkolne

opublikowane: 22 wrz 2020, 03:12 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 24 wrz 2020, 00:18 ]

1-7 of 7