Historia naszej szkoły...

opublikowane: 24 wrz 2020, 05:23 przez SP 4 Lubań
Dnia 1 września 1960 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszej po wojnie, wybudowanej od podstaw, siedmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubaniu. Była to nowa szkoła, nie tylko w Lubaniu ale także w powiecie lubańskim. Na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1960/61 przybył wicedyrektor Wrocławskiego Okręgu Szkolnego mgr Marian Marciniec.
Naukę w nowej szkole rozpoczęło 1095 uczniów w 26 oddziałach, pod opieką 23 nauczycieli. Kierownikiem szkoły został Henryk Czuj a jego zastępcą Irena Bardziejewska.
Dnia 1 marca 1969 roku zmalała liczba uczniów w szkole, ponieważ część z nich wraz z nauczycielami odeszła do Szkoły Podstawowej nr 6. W kolejnym roku szkolnym – 1970/71 uczniów tej szkoły podzielono na trzy kategorie wiekowe: pacholęta, sztubaków i żaków. W roku szkolnym 10972/73 została uruchomiona Zbiorcza Szkoła Gminna.
W 1975 roku Szkole Podstawowej nr 5 przyznano Medal Komisji Edukacji Narodowej, za całokształt pracy – było to wówczas ogromne wyróżnienie. W roku 19776-1978 funkcję dyrektora sprawowała pani S. Ignaszak, a w latach 1978-1985 pan S. Skowroński.
Przez kolejne 10 lat „piątka” funkcjonowała jako Zbiorcza Szkoła Gminna, do której dowożono uczniów z Henrykowa, Radostowa, Pisarzowic, Radogoszczy, Mściszowa i Kościelnika.
Szkoła odnosiła wiele sukcesów na każdym poziomie a do najważniejszych można zaliczyć: zajęcie I miejsca przez chór szkolny w eliminacjach wojewódzkich we Wrocławiu (1964 r.), zajęcie I miejsca (trzykrotnie) przez dziecięcy zespół baletowy w wojewódzkich przeglądach zespołów artystycznych oraz zajęcie I miejsce w wojewódzkich mistrzostwach piłki nożnej we Wrocławiu (1966 r.).
Od 1985 roku dyrektorem szkoły była pani T. Hojszyk.
W roku 1999, kiedy wprowadzono reformę oświaty, w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 powstało Gimnazjum nr 2. Uczniowie SP 5 zostali przeniesieni do budynku wojskowego przy ul. Słowackiego 16. Funkcję dyrektora pełniła wówczas pani H. Smyczek. Kilka lat później – w roku szkolnym 2003/2004 Gimnazjum nr 2 zostało przeniesione do budynku byłego LO, przy ulicy Mickiewicza 1, a Szkoła Podstawowa nr 5 powróciła do macierzystego budynku przy ul. Kopernika 15. W tym budynku funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
We wrześniu 2004 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Joanna Szkudlarek a zastępcą została– pani Agnieszka Nnoli.
W kolejnym roku szkolnym budynek doczekał się termomodernizacji i remontu zewnętrznego, dzięki czemu szkoła uzyskała nowe, słoneczne oblicze.
30 maja 2007 r. Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury „Osadnik”, a wśród honorowych gości był Kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu i urzędujący wówczas Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak. Obecni byli również przedstawiciele władz powiatu lubańskiego i miasta Lubań, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji działających w naszym regionie. Szkoła w jednej chwili zyskała nie jednego, a wielu znamienitych patronów, ponieważ do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu zaliczają się między innymi: Jan Paweł II, matka Teresa z Kalkuty,Irena Sendlerowa, Ewa Błaszczyk, Anna Dymna, Piotr Fronczewski, Jerzy Owsiak, Jakub Błaszczykowski, Marcin Gortat, Majka Jeżowska, ks. Jan Twardowski.
18 grudnia 2008 roku przy SP nr 4 został otwarty tzw. „Orlik” – wielofunkcyjne boisko sportowe wspierające zainteresowania sportowe młodzieży.
W 2012 roku, w wyniku całorocznej pracy uczniów i nauczycieli, SP nr 4 otrzymała Certyfikat „Szkoła z Klasą 2.0”.
W roku 2014 dyrektorem szkoły została pani Marzena Tomczyk a zastępcą pani Elwira Wojtusik – funkcje te pełnią do dnia dzisiejszego.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą wiele sukcesów nie tylko na płaszczyźnie naukowej ale także sportowej. Biorą udział w wielu akcjach organizowanych na terenie szkoły i poza nią, akcjach charytatywnych – bezinteresownie niosą pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują – dzieciom z Domu Dziecka, dzieciom z Hospicjum domowego, zwierzętom ze schroniska „Przylasek” czy aktywnie biorą udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i Szlachetnej Paczce. Z powodzeniem wzięli udział w akcji UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”, a pieniądze ze sprzedaży lalek wykonanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli zostały przeznaczone na zakup szczepionek dla dzieci z krajów trzeciego świata.
Nasi uczniowie chętnie biorą udział w uroczystościach organizowanych na terenie szkoły i miasta – przedstawienia tematyczne, Dzień babci i dziadka, Jasełka, Dzień zdrowia psychicznego, 11 listopada – święto odzyskania niepodległości, Spotkanie zimowe w Bibliotece Miejskiej w Lubaniu czy Spotkanie Bożonarodzeniowe w Szkole Muzycznej (współpraca ze Szkołą Muzyczną w Lubaniu) i wiele innych.
Uczniowie SP 4 w Lubaniu zdobywają wiedzę nie tylko podczas lekcji, ale także wycieczek krajoznawczo-turystycznych, rajdów, warsztatów organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

Od września 2014 r. nasza placówka uzyskała wiele certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń, wśród których znalazły się:
1. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizowanie programu wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania Metodą „Ortograffiti”.
2. Certyfikat potwierdzający aktywne uczestnictwo w programie „Mistrz Kodowania”
3. Certyfikat Szkoły promującej ideę „Dnia Dobrego Słowa”
4. Certyfikat „Lepsza Szkoła”
5. Certyfikat społecznie odpowiedzialnej placówki za udział w V edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-promocyjnej UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”.
6. Zaświadczenie o udziale szkoły w „Międzynarodowym Dniu Tabliczki Mnożenia”
7. Zaświadczenie o organizacji Maratonu Pisania Listów Amnesty International
8. Dyplom „Łączy nas pamięć” za udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” upamiętniającą rocznice powstania w getcie warszawskim.
9. Dyplom podziękowania za udział w ogólnopolskiej kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku „BohaterON – włącz historię!”
10. Dyplom „Naukowej Szkoły Ignacego”.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, to miejsce przyjazne wszystkim uczniom i ich rodzicom. Jej mottem przewodnim jest hasło „Uśmiechem witamy dzień”. Spotkamy w niej grono otwartych, chętnych do pomocy i życzliwych ludzi, którzy na co dzień pełnią funkcje nauczycieli, obsługi administracyjnej i technicznej szkoły.
Comments