Posadziliśmy Jubileuszowe Drzewo dla upamiętnienia 60 - lecia powstania naszej Szkoły

opublikowane: 28 cze 2021, 01:40 przez SP 4 Lubań

        Nasza Szkoła – SP nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, obchodziła w tym roku szkolnym Jubileusz 60-lecia powstania. Jednym z punktów programu obchodów uroczystości było posadzenie pamiątkowego drzewa. Naszym zdaniem takie działanie ma swoją wymowę, ponieważ symbolizuje pewną trwałość wokół przemijającej rzeczywistości. Jednoczy uczniów, przypomina im o ważnym wydarzeniu, w którym brali udział. Znaczy czas i miejsce. Z pewnością przyczynia się też do umocnienia więzi ze swoją szkołą.


 
WYSOKIE DRZEWA

O CÓŻ JEST PIĘKNIEJSZEGO NIŻ WYSOKIE DRZEWA,
W BRĄZIE ZACHODU KUTE WIECZORNYM PROMIENIEM,
NAD WODĄ, CO SIĘ BARW BLASKIEM ROZLEWA,
POGŁĘBIONA ODBITYCH KONARÓW SKLEPIENIEM.

ZAPACH WODY, ZIELONY W CIENIU, ZŁOTY W SŁOŃCU,
W BEZWIETRZU SENNYM LEDWO MIESZA SIĘ, KOŁYSZE,
GDY Z ŁĄK KONIKI POLNE W SIERPNIOWYM GORĄCU
TYSIĄCEM SREBRNYCH NOŻYC STRZYGĄ CISZĘ.

Z WOLNA WSZYSTKO UMILKA, ZAPADA W KRĄG GŁUSZA
I ZMIERZCH CIEMNOŚCIĄ SMUKŁE KORONY ODZIEWA,
Z KTÓRYCH WIDMAMI ROŚNIE WYZWOLONA DUSZA...
O, CÓŻ JEST PIĘKNIEJSZEGO NIŻ WYSOKIE DRZEWA?

Leopold Staff

        Drzewa całe swoje życie pozostają w ziemi, z której wyrosły. Zawsze towarzyszą człowiekowi. Ze względu na swą długowieczność, często są niemymi świadkami historii.
Niech zasadzony przez nas buk czerwony będzie pamiątką wspaniałej uroczystości, Jubileuszu 60-lecia naszej szkoły. Niech przyszłym pokoleniom uczniów i nauczycieli daje świadectwo naszego święta. Naszego szacunku dla przeszłości i teraźniejszości. Niech w przyszłej swej wielkości i majestacie, świadczy o ważności szkoły, w której wzrastać ma potęga wiedzy naszych wspaniałych uczniów!!!Comments