Kalendarz

Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

18.09 – organizacyjne
20.11 – informacyjne, wyniki w nauce
22.01 – podsumowanie I półrocza
25.03 – informacyjne, wyniki w nauce
27.05 – informacyjne, proponowane oceny roczne
               Kl. I-III godz. 16.00; kl. IV-VIII godz. 17.00

Warto wiedzieć:

27.09 – Święto Szkoły, Pasowanie na Ucznia kl. I
10,10 - Dzień Zdrowia Psychicznego
17.10 – Kiermasz Jesienny
08.11 – Dzień Niepodległości
Listopad 2019 – Szlachetna Paczka
19. 12 – Jasełka, wystawienie ocen śródrocznych
07.02 – zabawa karnawałowa kl. I - IV
01.04 - Dzień Języków Obcych
21 - 23.04 – egzamin ósmoklasisty
29.04 – Uroczystości Majowe
01.06 – Dzień Talentów
10.06 – Szkolne Igrzyska Sportowe
27.06 – zakończenie roku szkolnego

Dni wolne w bieżącym roku szkolnym:

14 października  - DEN
23.12 -06.01.2020 – przerwa świąteczna
10.02 - 23.02 – ferie zimowe
09.04 - 15.04 - wiosenna przerwa świąteczna
21.04 -24.04 - egzamin ósmoklasisty i piątek
29.04  – Święta Majowe
11.06 - 12.06 – Święto Kościelne

Kalendarz roku szkolnego


Comments