Kalendarz

Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

06-09.09 – organizacyjno - informacyjne

17.11 – informacyjne

26.01 – podsumowanie I półrocza

30.03 – informacyjne

31.05 - informacyjne, proponowane oceny, egzamin ósmoklasisty


               Kl. I-III godz. 16.00; kl. IV-VIII godz. 17.00


Proponowane dni wolne w roku szkolnym 2021/2022


Warto wiedzieć:

10.09.2021 r. - Narodowy Dzień Sportu

20.09.2021 r.  – Święto Szkoły, Pasowanie kl. 1

13.10.2021 r. - Apel z okazji DEN

10.11.2021 r. – obchody Narodowego Dnia Niepodległości

listopad .2021 r.  – Szlachetna Paczka

20.12.2021 r. - Happening Bożonarodzeniowy

23.02.2022 r. - Dzień Otwarty Szkoły

29.04.2022 r.  – Uroczystości Majowe

24-26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty

01.06.2022 r. - Dzień Dziecka, Dzień zdrowia psychicznego

24.06.2022 r. -  zakończenie roku szkolnego


Strona szkoły: www.sp4luban.pl


Nr konta Rady Rodziców: 59 1020 2137 0000 9102 0006 6407

Ważne - przy wpłatach indywidualnych na RR proszę o podanie, z której klasy jest uczeń i jeżeli ma rodzeństwo w szkole, to w której klasie jest.


Kalendarz roku szkolnego


Comments