Koła matematyczne

W Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego  działają w tej chwili następujące kola matematyczne:
  • Mały Pitagoras (kl I-III i IV-VI SP) - spotkania w soboty
  • Kółko Łamigłówkowe dla SP - piątki 16:30-18
Chętni uczniowie mogą jeszcze do tych zajęć dołączyć.

Ze względu na małą liczbę chętnych nie rozpoczęły się zajęcia następujących kółek (w nawiasie podano nazwisko prowadzącego):
  • Matematycznego origami (Sylwia Szczęsna-Cichoń)
  • Gier strategicznych i logicznych (Urszula Karbowska)
  • Lingwistyki matematycznej (Michał Śliwiński)
  • Kółko matematyczne prowadzone po angielsku (Małgorzata Mikołajczyk)
  • Kółko brydżowe (Sławomir Wojcik)

Zajęcia tych kółek rozpoczną się po zebraniu odpowiednio dużej liczby zgłoszeń (być może jeszcze w tym semestrze). Zajęcia części z tych kółek zaplanowano na soboty raz w miesiącu (gry logiczne, origami, lingwistyka), aby umożliwić udział w nich uczniom spoza Wrocławia. Zajęcia pozostałych kolek, które nie rozpoczęły jeszcze działalności, również mogą zostać przeniesione na soboty, jeśli przyjdą zgłoszenia od pozawrocławskich uczniów.

Chętni mogą wypełnić formularz   zgłoszeniowy na stronie FMW: http://www.fmw.uni.wroc.pl, a po zebraniu się odpowiedniej liczby osób  uczniowie otrzymają informację mejlowa o rozpoczęciu zajęć. Na stronie FMW są tez podane wszystkie szczegóły dotyczące kolek i lista zgłoszonych uczniów.
Comments