Kronika 2014/15‎ > ‎

Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów

opublikowane: 16 sty 2015, 09:48 przez SP 4 Lubań

W grudniu 2014 roku dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznał Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” za podejmowane w placówce działania na rzecz ucznia zdolnego. W ten sposób dołączyliśmy do dwóch wyróżnionych tym tytułem szkół w naszym powiecie – SP 1 w Lubaniu i SP 1 w Olszynie.

Ubiegając się o tytuł Szkoły Odkrywców Talentów  nauczyciele przedstawili we wniosku wybrane działania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Jednym z nich jest działające od 10 lat koło dziennikarskie, którego członkowie wydając kolejne numery gazetki „Czwórka na piątkę”  gromadzą informacje o szkolnych wydarzeniach, współpracują z innymi kołami, odbywają wspólne wycieczki, zamieszczają informacje w kącikach: literackim, przyrodniczym, Pana Doświadczalskiego. Piszą o swoich pasjach w kącikach: kulinarnym, komputerowym, motoryzacyjnym, sportowym. Nie zapominają o rozrywce, zamieszczają krzyżówki, malowanki, zagadki. Ponadto zapoznają się z istotnymi problemami etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość. Poznają znaczenie tytułu w gazecie i sposoby jego tworzenia. Poszerzają wiedzę o reklamie – jej odmianach, języku, bohaterach i reakcjach odbiorców. Zdobywają wiadomości na temat zadań rzecznika prasowego, a także poznają pracę dziennikarza telewizyjnego. Doskonalą umiejętności korzystania z programów komputerowych. Członkowie koła wydali dotychczas blisko 100 numerów gazetki „Czwórka na piątkę”. Cieszy się ona nie słabnącą popularnością. Jej czytelnikami są uczniowie, nauczyciele i rodzice. Często dziennikarze muszą dodrukowywać poszczególne numery, ponieważ nakład szybko się wyczerpuje. Redakcja stworzyła numer specjalny gazety z okazji Dni Lubania, dziennikarze organizowali konferencję prasową z okazji Święta Szkoły, tworzyli gazetę w ramach programu Junior Media.

    

Od kilku lat w szkole działa prężnie koło nauki gry na gitarze. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas III – VI. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, kształcenie umiejętności systematycznej pracy i współpracy w zespole. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy. Początkujący poznają zasady gry na gitarze, uczą się chwytów. Grupa zaawansowana tworzy zespół instrumentalny, doskonali swoją grę, poszerza repertuar. Uczniowie przez cały rok szkolny zapewniają oprawę muzyczną takich wydarzeń jak: Święto Szkoły, apele okolicznościowe, wieczornice, Jasełka, rekolekcje. Prezentują swoje umiejętności na forum miasta, m. in. podczas Dni Lubania. Członkowie koła występują także indywidualnie, np. w szkolnym konkursie piosenki, podczas wieczorku pożegnalnego klas VI. Zespół zdobył II nagrodę Burmistrza Lubania w konkursie „Sacro Song”.

Kolejnym przykładem rozwijania uzdolnień są zajęcia koła ekologiczno-przyrodniczego przeznaczonego  dla uczniów klas IV-VI. Ich celem jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającego świata, budzenie potrzeby ochrony jego zasobów, rozwijanie pasji odkrywania, badania, stawiania pytań i szukania odpowiedzi na nie. Podczas zajęć uczniowie uczą się obserwacji mikroskopowych, przygotowują preparaty, wykonują doświadczenia (np. skupianie wiązki światła, camera obscura), oglądają filmy przyrodnicze omawiają zawarte w nich problemy w skali lokalnej i globalnej, włączają się w ogólnopolskie akcje jak: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Wody, uczestniczą corocznie w jedynej w Polsce Sesji Młodych Ekologów, kręcą filmy (np. o segregowaniu odpadów), przeprowadzają badania ankietowe wśród mieszkańców miasta oraz wśród uczniów naszej szkoły, zdobywają wysokie lokaty w powiatowym konkursie wiedzy o bioregionie czy w konkursie wiedzy o ochronie środowiska.

    

Matematyka nie jest trudna – twierdzą członkowie koła matematycznego. W czasie zajęć rozwiązują ciekawe i nietypowe zadania, na przykład z lingwistyki matematycznej. Lubią grać w gry stolikowe (np. Digit, Set, Farmer) i komputerowe, bawić się łamigłówkami (tangram, Happy Cube), rozwiązywać Sudoku, składać origami modułowe. Przygotowują się do konkursów matematycznych. Są wśród nich finaliści wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego „zDolny Ślązaczek”, konkursu lingwistyki matematycznej dla szkół podstawowych „Wieża Babel”, Konkursu Matematycznego Origami „Żuraw”, Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku, zdobywają wyróżnienia i bardzo dobre wyniki w Międzynarodowym Konkursie „Kangur”, biorą udział w mniej typowych, a wymagających kreatywności konkursach jak ,,Przekąś matematyczną kanapkę", konkursie filmowym „Matma mnie kręci” czy międzynarodowym konkursie fotograficznym „Matematyka w obiektywie”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA              

Natomiast  na zajęciach koła plastycznego dzieci wykonują z pasją prace różnymi technikami plastycznymi - pastel olejna, farby plakatowe, collage, wydzieranka, malowanie mokre w mokrym, frotage, batik wielobarwny, szkic ołówkiem, szkic węglem, szkic piórkiem i tuszem. Wiele z nich osiąga wysoki poziom i jest wysyłane na konkursy szczebla powiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego i międzynarodowego. Na kole wykonywane są też prace na gazetki okolicznościowe, uroczystości szkolne, dekoracje. Uczniowie poszerzają również swoją wiedzę o sztuce, zdobywają doświadczenie poprzez udział w wystawach w galerii Tret, Miejskim Domu Kultury Osadnik, oraz Muzeum Regionalnym w Lubaniu. Uczniowie zdobyli wysokie miejsca i wyróżnienia w wielu konkursach, np. w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Europa w Szkole, w Powiatowym Konkursie Plastycznym O Straży Pożarnej, w Ekologicznych Konkursach Plastycznych organizowanych przez RCEE w Lubaniu, w Powiatowym Konkursie Plastycznym o Fryderyku Chopinie organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Lubaniu.

W szkole działa dużo więcej kół zainteresowań prowadzonych przez nauczycieli pasjonatów dla uczniów, którzy ciągle porywają nas swoimi uzdolnieniami i zapałem do pracy. Obecnie zakładamy Księgę Sukcesu, aby na dłużej utrwalić osiągnięcia poszczególnych uczniów. Już teraz planujemy przeprowadzenie w szkole Dnia Promocji Talentów.

tekst Elżbieta Soja - na podstawie informacji Edyty Kalinowskiej-Hanki, Jarosława Mleczaka, Julii Matyjewicz, wł., Elżbiety Fenczyszyn
Comments