Kronika 2017/18‎ > ‎

Wycieczka klasy IV „e” do Restauracji „Babie Lato” w Kościelnikach Górnych

opublikowane: 6 mar 2018, 09:06 przez SP 4 Lubań
2 marca br. uczniowie klasy IV „e” pomimo mroźnego poranka zebrali się rano przed szkołą i z utęsknieniem czekali na autobus, który tym razem jak na złość spóźniał się o kilka minut. Ten mroźny piątek miał bowiem wyglądać inaczej niż wszystkie, uczniowie szykowali się na warsztaty kulinarne propagujące zdrowy styl życia. W Restauracji „Babie Lato” w Kościelnikach Górnych mieli poznać zalety pra­wi­dło­wego żywie­nia, które pełne war­to­ści odżyw­czych jest nie­zbęd­ne dla wzro­stu, roz­woju i peł­nej kon­dy­cji fizycz­nej każdego młodego człowieka.

Po przybyciu na miejsce, wśród pięknego wystroju i atmosferze podsycanej płomieniami z palącego się kominka rozpoczęły się zaję­cia prozdrowotne, które poprowadziła Pani Marta Sta­chyra – die­te­tyk i spe­cja­listka ds. odży­wia­nia, czyli właścicielka Restauracji. Zajęcia dotyczyły rodzajów mąki oraz nazw i smaków produktów, które najczęściej pojawiają się na uwielbianym prawie przez wszystkich daniu - pizzie. Potem uczniowie poznali cały pro­ces jego pro­duk­cji oraz sami zamie­nili się w kucha­rzy/pizzermenów oraz przy­go­to­wali pizzę według własnego przepisu. Nawet naj­więk­szy nie­ja­dek poła­ko­mił się na pizzę, którą wcześniej własnoręcznie wykonał! Ponadto kiedy część dzieci tworzyła swoją ulubioną pizzę, to druga część wyciskała zdrowe soki owocowo -warzywne, które jako dawka świeżych witamin były dodatkiem do każdego dania. Po wspól­nej uczcie wszy­scy otrzy­mali gratulacje od właścicieli za zaangażowanie i chęć współpracy , wpisali się do księgi pamiątkowej oraz otrzymali dyplomy „ Małego Kucha­rza”. Były to udane i zdrowe zaję­cia, a czwarto­kla­si­ści doko­nali wspa­nia­łych kuli­nar­nych rewo­lu­cji! Wycho­waw­czyni klasy IV „e” składa podzię­ko­wa­nia rodzicom – opiekunom wycieczki oraz wła­ści­cie­lom restau­ra­cji „Babie Lato” za pomoc i wspa­niałe zaję­cia!!! AFranczak
Comments