22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi pod hasłem „Przywróćmy naszą Ziemię”.

opublikowane: 26 kwi 2021, 05:09 przez SP 4 Lubań

W porównaniu do poprzednich lat, wiele działań towarzyszących Dniu Ziemi z powodu pandemii koronawirusa musi przenieść się do świata wirtualnego.

 Celem obchodów jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom naszego globu sposobu wykorzystania surowców wtórnych, budzenie szacunku do przyrody, jak również uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego. Wiadomo, że  zdrowie i bezpieczne środowisko to przede wszystkim wzajemny szacunek ludzi do siebie i przyrody.

W naszej klasie 2 b przeprowadzono zajęcia poświęcone ochronie naszej planety Ziemi. Obejrzeliśmy i omówiliśmy ciekawy film ze strony Edukredka – Dzień Ziemi. Wypełnialiśmy interaktywnie  zadania dotyczące prawidłowego segregowania odpadów. Obejrzeliśmy film edukacyjny pt. Dzień Ziemi z Panem Nauczanką. Poznaliśmy alternatywne  źródła energii. Wiemy teraz jak oszczędzać wodę, prąd, powietrze. Zaciekawiły nas samochody elektryczne. Rozumiemy, że trzeba segregować śmieci i w jakim celu musimy to robić oraz jak wiele lat rozkłada się plastik , metal i szkło. Podsumowaliśmy, że współpracując możemy zapewnić lepszą przyszłość naszej planecie. Chcemy budować zrównoważoną przyszłość. Układaliśmy  rozsypanki wyrazowe i zapisywaliśmy w zeszycie, malowaliśmy, rozwiązywaliśmy rebusy. Przeanalizowaliśmy proste porady na życie , które zapewnią mniejszą ilość odpadów i postanowiliśmy wdrożyć  je w życie. Dzieci jak zwykle wykazały się pomysłowością i kreatywnością.

Comments