Demokracja…

opublikowane: 8 mar 2021, 04:13 przez SP 4 Lubań
Na ten ważny temat uczniowie klas ósmych SP nr 4 w Lubaniu rozmawiali podczas zajęć z wiedzy o społeczeństwie w pierwszym tygodniu marca br. Do jego zrozumienia przyczyniła się prelekcja, którą poprowadził nasz gość - pan Piotr Kucznir. Podczas niej uczniowie przypomnieli sobie czym jest ustrój polityczny, rozmawiali o istocie demokracji, poznali jej części składowe oraz uzyskali odpowiedzi na ważne pytania, tj.: co jest gwarancją funkcjonowania demokracji? co gwarantuje demokracja ludziom? jakie są choroby (współczesnych) demokracji?

Nasz prelegent z zaangażowaniem wyjaśnił młodzieży terminy: konsumeryzm, synekury, nomokracja oraz pajdokracja. Odniósł się do wybranych artykułów z Konstytucji RP oraz zacytował słowa amerykańskiego ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Garego Stanleya Beckera oraz Arthura Betza Laffera opowiadając o umiarkowanym wpływie wzrostu stóp opodatkowania na sumę wpływów podatkowych. Podczas prelekcji niejednokrotnie zmobilizował uczniów do zastanowienia się nad władzą ludu. Podsumowaniem spotkania były dojrzałe wypowiedzi uczniów dotyczące szans i zagrożeń płynących z demokracji, uczniowie podzielili się tym, co ich zastanowiło, zaciekawiło.

Bardzo dziękujemy panu Piotrowi Kucznirowi za interesujące spotkanie, podczas którego mogliśmy  wieloaspektowo spojrzeć na demokrację.

Red. E. Wojtusik

 

Comments