Powrót do szkoły

opublikowane: 25 maj 2021, 01:56 przez SP 4 Lubań

Drodzy Rodzice i Uczniowie,


Przed nami powrót do szkoły, od 31 maja wracamy do stacjonarnego nauczania. W związku z tym, nasza szkoła przystąpiła do Kampanii „Tydzień ulgi”. Działania nauczycieli mają polegać na podarowaniu uczniom tygodnia bez sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych, odpytywania oraz zadań domowych. Pomysłodawcą akcji są naukowcy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zależy nam, aby przejście z trybu zdalnego na stacjonarne było bezpieczne, spokojne i jak najmniej stresujące.

 

Tydzień ulgi będzie trwał od 31.05 do 04.06.2021 r.

https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi


Comments