Udział w projekcie pt. „UKRYTE DZIEDZICTWO. CO KRYJE POLSKA ZIEMIA.”

opublikowane: 19 lis 2020, 04:51 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 15 gru 2020, 02:04 ]
Projekt „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia” - to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów, a także promocja tych działań w społeczeństwie. Realizowany w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, skierowany  jest do szkół, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży, a przygotowane materiały do realizacji zajęć  kształtują  wśród młodych odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego.

        Nasza szkoła SP nr 4 w Lubaniu przystąpiła do tego projektu i zaraz po Narodowym Święcie Niepodległości we wszystkich klasach IV i V oraz na spotkaniu on- Line Klubu Historyka, przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem materiałów przygotowanych w ramach projektu.

  W szkolnym systemie nauczania, o archeologii wspomina się jedynie w kontekście najwcześniejszych dziejów człowieka. Brakuje zagadnień promujących dokonania polskiej archeologii i jej wkładu w budowę lokalnego i narodowego dziedzictwa a także rozwoju nowoczesnego patriotyzmu. Marginalizacja tematu w połączeniu z fałszywym obrazem archeologa, utrwalanym za pośrednictwem filmów przygodowych i nierzetelnych doniesień prasowych na temat wykopalisk sprawiła, że niejednokrotnie nawet dorośli na myśl o archeologii mają przed oczami dinozaury, piramidy i Indiana Jonesa.

       

Dostępne w ramach projektu materiały edukacyjne do przeprowadzenia lekcji krok po kroku pokazują uczniom świat ukryty pod ziemią, a nauczycieli wyposażają w narzędzia odpowiednie do rozpowszechnienia rzetelnej wiedzy i umiejętności – od wprowadzenia pojęcia archeologii i jej roli jako nauki społecznej – aż do zrozumienia jej udziału w aktualnych badaniach nad przeszłością regionu.

        Zajęcia okazały się bardzo ciekawe, ponieważ w kontekście najnowszych odkryć archeologicznych na terenie naszego miasta, uczniowie zostali również zapoznani z najnowszymi odkryciami  dokonanymi podczas badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Granicznej przez Muzeum Regionalne w Lubaniu pod kierownictwem archeologów Pawła Zawadzkiego i Grzegorza Jaworskiego. Mianowicie zostały wówczas odkryte wyraźne ślady XIII-wiecznej palisady, które biegły w linii późniejszych murów obronnych. Odkrycie to ma kapitalne znacznie dla badań nad początkami naszego miasta, a mając na uwadze tegoroczny jubileusz 800 lat miasta, cieszy nas wszystkich jeszcze bardziej…

red. A. Franczak

Comments