Akcja profilaktyczna ,,Zdrowie w głowie"

opublikowane: 18 cze 2019, 00:27 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 18 cze 2019, 03:22 ]
https://photos.app.goo.gl/oSXzrbXmsyne8JJp9
Dnia 14 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu po raz pierwszy przeprowadziliśmy akcję profilaktyczną pod hasłem ,,Zdrowie w głowie". Współorganizatorem akcji był Urząd Miasta Lubań. Jej głównym celem było wsparcie psychiczne uczniów, pogłębienie ich wiedzy na temat emocji i radzenia sobie z nimi, praktyczne wykorzystanie przez uczniów zdobytej wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, zachęcanie do wyboru zdrowego stylu życia.

Nasze działania trwały cały rok szkolny. Uczniowie klas I –VIII wraz z rodzicami mieli okazję uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów, m.in. terapeutę psychodynamicznego i terapeutów uzależnień. Zajęcia dotyczyły m.in. nabywania umiejętności pod kątem radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, dostrzeżenia niepokojących sygnałów, poszerzenia wiedzy na temat osób i instytucji, do których można zwrócić się o pomoc, rozpoznawania emocji, dbania o zdrowie psychiczne na co dzień. Uczniowie mieli także możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym mającym na celu higienę zdrowia psychicznego. Specjaliści wspierali również chętnych rodziców poprzez porady i możliwość indywidualnych konsultacji w naszej placówce. Uwieńczeniem naszych całorocznych działań była zorganizowana w szkole akcja ,,Zdrowie w głowie". Podczas spotkania psycholog szkolny p.Adam Piątkowski przedstawił prezentację multimedialną na temat promocji zdrowia psychicznego jako głównego elementu dobrostanu człowieka. Uczniowie z zaciekawieniem przysłuchiwali się wykładowi i brali w nim czynny udział.

Jako szkoła pozyskaliśmy także materiały edukacyjne tj. literaturę dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu zdrowia psychicznego, a także gry i zabawy edukacyjne do wykorzystania podczas zajęć terapii pedagogicznej oraz zajęć rozwijających umiejętności społeczne.

Na uwagę zasługuje również fakt, że uczniowie naszej szkoły wdrażają do życia codziennego zdobytą podczas warsztatów wiedzę na temat radzenia sobie z emocjami, są świadomi zagrożeń wynikających z używek i wiedzą jak nie znaleźć się w pułapce uzależnienia.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta w Lubaniu za pomoc w przeprowadzeniu działań profilaktycznych w naszej placówce. Już planujemy kolejne działania w przyszłym roku szkolnym.
Comments