Nauczyciele

Marzena Tomczyk – dyrektor szkoły,

Elwira Wojtusik – wicedyrektor szkoły, 

 1. Baczyńska – Smyczek Beata – nauczyciel języka polskiego
 2. Bernacka Joanna – nauczyciel biologii i geografii
 3. Bernacka Jolanta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapia pedagogiczna
 4. Boniarczyk Monika - nauczyciel języka polskiego
 5. Browarczyk Marta - wychowawca świetlicy
 6. Browarczyk Michał - nauczyciel wychowania fizycznego i EDB
 7. Brzezowska Dorota - nauczyciel języka niemieckiego
 8. Bućko Wioletta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 9. Dąbrowski Robert - nauczyciel języka niemieckiego
 10. Dwornik Przemysław - nauczyciel języka niemieckiego i języka angielskiego
 11. Fenczyszyn Elżbieta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki
 12. Franczak Agnieszka - nauczyciel historii
 13. Głuszek Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 14. Grzesińska Mariola - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki
 15. Halczuk Grzegorz - nauczyciel wychowania fizycznego
 16. Hanka Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
 17. Janikowska Ewa - nauczyciel wspomagający
 18. Janikowska Magdalena – nauczyciel języka angielskiego
 19. Jankowska Beata - nauczyciel matematyki
 20. Kalinowska- Hanka Edyta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 21. Kamińska-Leśniak Monika - nauczyciel wspomagający
 22. Kędzia Joanna - nauczyciel języka polskiego
 23. Kiljan Angelika - nauczyciel geografii i wychowawca świetlicy
 24. Klatka Jolanta - nauczyciel religii
 25. Kogut Anna – pedagog
 26. Kowalska Danuta - psycholog
 27. Książek Paweł – nauczyciel wychowania fizycznego
 28. Kucharczyk Sylwia - nauczyciel matematyki i fizyki
 29. Kusibab Filip - nauczyciel wychowania fizycznego
 30. Kwiecińska Beata –nauczyciel informatyki
 31. Latkowska Dorota - nauczyciel wspomagający
 32. Leszczyńska Monika - nauczyciel historii
 33. Majczak Beata - wychowawca świetlicy i logopeda
 34. Matyjewicz Julianna – nauczyciel biologii i geografii
 35. Mleczak Jarosław – nauczyciel religii
 36. Molis Magdalena - nauczyciel języka angielskiego
 37. Nnoli Agnieszka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 38. Okuniewicz-Szłabowicz Teresa- nauczyciel języka angielskiego
 39. Pastuchewicz Marta - nauczyciel chemii
 40. Paszkowska Wioletta - bibliotekarz, wychowawca świetlicy
 41. Piskorz Karolina - nauczyciel wspomagający
 42. Sierdzka Agata - nauczyciel języka polskiego i doradztwa zawodowego
 43. Smaga Joanna i edukacja wczesnoszkolna
 44. Szarłan Aleksandra – wychowawca świetlicy i nauczyciel techniki
 45. Szmigiel Mateusz - nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna
 46. Szulecka Ewa - nauczyciel matematyki
 47. Szwałko Anna – nauczyciel języka polskiego
 48. Tomczyk Marzena – dyrektor szkoły i nauczyciel matematyki
 49. Wergieluk Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i plastyki
 50. Wojtusik Elwira – wicedyrektor szkoły i nauczyciel historii
 51. Woś Katarzyna - nauczyciel wspomagający
 52. Wójcik Justyna - nauczyciel języka polskiego
 53. Zajdel Katarzyna - wychowawca świetlicy i pedagog
 54. Zawiej Dorota - nauczyciel języka niemieckiego
 55. Zdaniewicz Alicja – nauczyciel informatyki
 56. Ziębicka Agnieszka - pedagog
Comments