Ochrona danych osobowychDopełniając obowiązku informacyjnego Zgodnie z Art. 24. Ustawa o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) informujemy że:Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu u. Kopernika 15 59-800 Lubań w
związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
szkoły jest Administratorem zebranych danych osobowych; dane osobowe
są przetwarzane na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7
września 1991 r. z póź. zmianami; dane osobowe mogą zostać
udostępnione innym podmiotom zgodnie z wyżej wymienioną ustawą.
Rodzic lub opiekun prawny ma prawo dostępu do treści swoich danych,
poprawy lub zmiany

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Ryszard Skowron
email:ido@miastoluban.pl
Comments