Ogłoszenia

WYNIKI KONKURSU pt. „MAM PRAWO DO…”

opublikowane: 12 gru 2019, 02:34 przez SP 4 Lubań

WYNIKI KONKURSU pt. „MAM PRAWO DO…”

ZORGANIZOWANEGO W RAMACH SZKOLNEGO PROJEKTU pt. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA I OCHRONY PRAW DZIECKA:

 

LAUREACI:

MARTYNA RZADKA, kl. VI F

ALICJA OSTROWSKA, kl. VIII b

RAFAŁ ZAJĄC, kl. VI e

WYMIENIENI UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ NAGRODY -  NIEPODZIANKI NA NAJBLIŻSZYM APELU PORZĄDKOWYM!!!

Konkurs na zakładkę ze skrótem SKO został rozstrzygnięty.

opublikowane: 1 gru 2019, 23:35 przez SP 4 Lubań

Wyniki konkursu:

   LAUREACI KLAS I-III

I MIEJSCE - JULIA KOWALÓW KL. IIIA

II MIEJSCE - KACPER ŁOWICKI KL. IB

III MIEJSCE - PIOTR NOWOSIELSKI KL. IIB

                       KAROLINA KORNACEWICZ KL. IIIC

                       MARTYNA GALEK KL. IA

 

    LAUREACI KLAS IV-VI

I MIEJSCE - NADIA SZYDŁO KL. VIB

II MIEJSCE - ANASTAZJA KILJAN KL. VIB

                      MAJA GRZEGRZÓŁKA KL. VE

III MIEJSCE - OLIWIA DUDKIEWICZ KL. VA

                       LENA GŁĄB KL. VA

                       WERONIKA DUNICZ KL. VA

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA I OCHRONY PRAW DZIECKA

opublikowane: 18 lis 2019, 00:33 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 22 lis 2019, 01:25 ]

https://photos.app.goo.gl/TzhR2Qdyd8Kkr2u26
20 XI – TYM ROKU OBCHODZIMY 30 –tą ROCZNICĘ UCHWALENIA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA ( zatwierdzona w 1990r, przez Polskę przyjęta w 1991r.)!!!

10 XII - 71 ROCZNICĘ ŚWIATOWEGO DNIA PRAW CZŁOWIEKA OBCHODZONEGO W DNIU UCHWALENIA PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA (10.12.1948r.)

10 XII - DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA.

12 XII - ŚWIATOWY DZIEŃ DZIECKA W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU.

IMPREZY ODBYWAJĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE:

· KONKURS PLASTYCZNY PT. „MAM PRAWO DO…”

(PRACE W FORMIE PLAKATÓW NA FORMACIE A1 LUB A2 PRZYJMOWANE BĘDĄ PRZEZ p. A. FRANCZAK i p. E. WOJTUSIK DO 8.12.2019r.)

· PRZYSTĄPIENIE DO MARATONU PISANIA LISTÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ AMNESTY INTERNATIONAL

(9.12.201r., GODZ. 16.00- 19.00, sala nr 16 ).

Wejściówka: 4 koperty i 2 znaczki na list zagraniczny!!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW CZŁOWIEKA I OCHRONY PRAW DZIECKA

Cele:

1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności przez określanie i respektowanie praw i obowiązków przyjaciół.

2. Ukazywanie wartości przyjaźni i szacunku dla drugiego człowieka.

3. Kształtowanie nawyków odpowiedzialności w pełnieniu obowiązków w szkole i rodzinie.

4. Ukazanie znaczenia prawa w dziejach ludzkości.

5. Poznanie rodzajów prawa.

6. Rozwijanie tożsamości europejskiej.

7. Rozwijanie umiejętności otwartości i dialogu.

8. Dostrzeganie potrzeby otwartości w nawiązywaniu współpracy w celu podejmowania wspólnych działań.


Hasło konkursu : „Mam prawo do …”.


Udział w konkursie polega na indywidualnym wykonaniu plakatu.


Prace mogą być wykonane dowolną techniką, na formacie A2 lub A1

(mały lub duży brystol, wersja pozioma lub pionowa).
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.


Prace oceniane są przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję.


Prace należy dostarczyć najpóźniej do organizatorów konkursu do

8 grudnia 2019r.VII. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Apelu Porządkowego.

Nagrody:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy konkursu:

A. Franczak, E. Wojtusik

SPORTOWIEC ROKU MIASTA LUBAŃ 2019 - PLEBISCYT

opublikowane: 14 lis 2019, 03:21 przez SP 4 Lubań

Zachęcamy i zapraszamy Państwa na oddanie głosu na jednego z naszych uczniów Mateusza Brańskiego. Mateusz jest uczniem k.5 e i odnoszącym sukcesy tenisistą stołowym z UKS TS SPARTA Lubań. Od 2,5 roku Mateusz trenuje i ma na swoim koncie zwycięstwa m.in. I m. w X Mikołajkowym Turnieju Tenis Stołowego w kategorii Szkół Podstawowych; IV m. w Drużynowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Uczniowskich Klubów Sportowych. Państwa głosy będą dla ucznia ogromną motywacją, i na pewno odczuje wsparcie od społeczności naszej szkoły. Głosować można poprzez kupony w Ziemi Lubańskiej lub przez stronę FB "Lubię Lubań"


https://www.facebook.com/lubieluban


Kupony zgodnie z terminem ważności można składać w Informacji Turystycznej lub w redakcji Ziemi Lubańskiej. Głosujemy do 3. stycznia do godz. 14:00. Regulamin wydarzenia na stronie miasta luban.pl.
Polubiając zdjęcie Mateusza dajemy mu 5 punktów w plebiscycie. Poprzez 1 kupon możemy przyznawać punkty jednocześnie dla 3 zawodników (5, 10 i 15 punktów).

KONKURS NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI ZE SKRÓTEM „SKO”

opublikowane: 11 lis 2019, 23:39 przez SP 4 Lubań

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO POD HASŁEM

ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI ZE SKRÓTEM „SKO”

Cele konkursu:

- rozwijanie oryginalności, pomysłowości podczas wykonywania pracy plastyczno- technicznej

- korzystanie z różnorodnych materiałów, surowców wtórnych do wykonania zakładki

- znajomość różnorodnych technik plastycznych i ich wykorzystanie w pracy

- wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, kreatywnych wśród uczniów

REGULAMIN:

1. Temat: Zakładka do książki ze skrótem „SKO”

2. Prace w formie płaskiej  lub półprzestrzennej o wielkości A4 lub A5 różnym kształcie, wykonane z różnorodnych materiałów ( nie mogą być materiały nietrwałe lub sypkie).

3. Praca powinna być opatrzona metryczką- imię, nazwisko dziecka, kl.( metryczka nie przyklejona, a przypięta lub przywiązana)

4. Praca musi zawierać skrót SKO (prace bez tego znaku  nie będą oceniane).

5. Praca plastyczno- techniczna powinna być wynikiem samodzielnych przemyśleń i doświadczeń ucznia, bez ingerencji osób drugich. Każdy uczeń tworzy pracę samodzielnie.

6. Konkurs trwa do 15 listopada 2019r.

7. Prace należy przynosić do przybudówki do p.Agnieszki Nnoli

8. Organizator konkursu powoła komisję, w skład której wejdą n- le oraz pracownik Banku PKO BP S.A.

9. Wytwory uczniowskie będą oceniane w trzech kategoriach:

I – kategoria klasy I-III

II- kategoria klasy IV-V

III – kategoria klasy VI - VIII.

10. Organizator przyzna nagrody rzeczowe  za miejsce I, II, III w poszczególnych kategoriach oraz przyzna wyróżnienia.

                                                                                   Organizator konkursu:

                                                                          Elżbieta Fenczyszyn, Agnieszka Nnoli

ETAP MIĘDZYSZKOLNY II MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO, ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH IMPREZ ROCZNICOWYCH POŚWIĘCONYCH ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918r. SPRAWOZDANIE

opublikowane: 11 lis 2019, 23:28 przez SP 4 Lubań

ETAP MIĘDZYSZKOLNY II MIEJSKIEGO KONKURSU  HISTORYCZNEGO, ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH IMPREZ ROCZNICOWYCH POŚWIĘCONYCH ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918r.

SPRAWOZDANIE

      Hasło konkursu historycznego : 

„Jeszcze Polska nie zginęła…” – Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.”.

ETAP II - KAHOOT Z HISTORII

ANNO DOMINI 2019

           W tym roku drugi etap Miejskiego Konkursu Historycznego odbywającego się  z okazji Narodowego Dnia Niepodległości miał nowoczesną formę Kahoota.

         Kahoot to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów, która wykorzystuje urządzenia mobilne uczniów. Aplikacja ta pokazuje współpracę urządzeń typu tablety/komórki uczniów, z komputerem i projektorem nauczyciela. Po zalogowaniu, wpisaniu odpowiedniego pinu gry oraz nadaniu przez uczniów własnego niku, można w określonym czasie rozwiązywać zadania, do których przyporządkowane są cztery odpowiedzi ( z czterech odpowiedzi tylko jedna jest prawdziwa ). Z kolei każdy uczeń widzi na swoim urządzeniu tylko ikonę prawidłowej odpowiedzi i za pomocą czterech kolorów oddaje swoje głosy.

       Tegoroczny międzyszkolny etap konkursu historycznego składał się z ponad czterdziestu pytań ( dokładnie 41 ), na które odpowiadali zaproszeni uczniowie – laureaci konkursów szkolnych, przeprowadzonych we wszystkich szkołach podstawowych miasta Lubania dnia 24 października 2019r. Każda szkoła mogła wystawić do rywalizacji pięciu laureatów etapów szkolnych. Uczniowie stawili się więc 30 października 2019r. w Sali Rajców Lubańskiego Ratusza, do rywalizacji o zaszczytne pięć pierwszych miejsc, które przypaść miały laureatom II Miejskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego z okazji Narodowego dnia Niepodległości. Kciuki trzymał sam Burmistrz Miasta Lubań, pan Arkadiusz Słowiński, a na każde pytanie było przeznaczone 20 sekund na odpowiedź. Uczniowie, w przyjaznej atmosferze odpowiadali na pytania o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski, dotyczących początków XX w. i szeroko pojętej współpracy międzyszkolnej.  Podsumowaniem była informacja o zwycięzcach, którzy w wykresie słupkowym Kahoota uplasowali się na najwyższych pozycjach. Nagrody - niespodzianki, zostaną rozdane wygranym 11.11.2019r. podczas Miejskich Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 

LAUREACI:  JULIA BARTYKOWSKA SP nr 2, KRZYSZTOF WRONECKI SP nr 2, ANNA OZGA SP nr 2, MIŁOSZ JURGA SP nr 4, KINGA KOSAL SP nr 2 w Lubaniu.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

SUKCES NASZEGO UCZNIA – MIŁOSZA JURGI Z KL. VIII c

opublikowane: 11 lis 2019, 23:27 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 15 lis 2019, 01:17 ]

https://photos.app.goo.gl/23SVZ82hhzYxRtXf7
Konkurs  pt. Polska Niepodległa” zorganizowany przez Polską Uniwersytecką Szkołę Kształcenia Indywidualnego w Krakowie.

SUKCES NASZEGO UCZNIA – MIŁOSZA JURGI Z KL. VIII c

       W tym roku szkolnym po raz pierwszy przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu  pt. „Polska Nieodległa”, zorganizowanego przez Polską Uniwersytecką Szkołę Kształcenia Indywidualnego w Krakowie. Konkurs ten został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, kształtowanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej u dzieci i młodzieży szkolnej. W sumie do konkursu zgłosiło się ponad 1000 osób z całej Polski, z podziałem na trzy kategorie wiekowe, w tym osiemnaście osób z naszej szkoły, biorących udział w kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych. Konkurs został podzielony na dwa etapy:

- pierwszy etap składał się z testu on – line, który uczniowie rozwiązywali 28 października br. o godz. 10.00, w szkolnej sali komputerowej i składał się on z 30 pytań testowych oraz jednego pytania otwartego. Wyniki zostały ogłoszone 5 listopada 2019 roku. I tutaj wielkie szczęście, ponieważ wśród dziesięciu finalistów I etapu znalazł się Miłosz Jurga z klasy VIII „c”. Tym samym Miłosz znalazł się w ścisłej czołówce osób z najrzetelniejszą wiedzą dotyczącą Narodowego Dnia Niepodległości w Polsce. Ogromne BRAWA!!!

- Każdy finalista wraz z opiekunem zostaje zaproszony na II etap Konkursu, który odbędzie się w Krakowie 5 grudnia 2019 r. Dodatkową atrakcją będzie wycieczka po Mieście Królów z przewodnikiem. W planie: zwiedzanie oraz obiad.

- Laureaci każdej kategorii Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:

• I miejsce – do 3 000 zł; II miejsce – do 2 000 zł; III miejsce – do 1 000 zł;

• Każdy laureat otrzyma dostęp do programu edukacyjnego na platformie e-learningowej USKI Polska.

Życzymy naszym UCZNIOM kolejnych sukcesów!!! A Miłoszowi powodzenia w Krakowie!!! Trzymamy kciuki!!!

LAUREACI ETAPU SZKOLNEGO II MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

opublikowane: 29 paź 2019, 02:55 przez SP 4 Lubań

LAUREACI ETAPU SZKOLNEGO II MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI

NARODOWEGO DNIA NIEPODLEGLOŚCI:

I MIEJSCE – MIŁOSZ JURGA, klasa VIII c

II MIEJSCE – ALICJA OSTROWSKA, klasa VIII b

III MIEJSCE - KAROL GUT, klasa VIII b oraz

                       DAWID TOKARCZYK, klasa VI f

IV MIEJSCE – KRYSTIAN KRAWCZYK, klasa VII c  

      WYMIENIENI UCZNIOWIE BĘDĄ REPREZENTOWALI NASZĄ SZKOŁĘ NA ETAPIE MIEJSKIM (30.10.2019r., SALA RAJCÓW, RATUSZ MIEJSKI W LUBANIU, GODZ. 11.00).

ŻYCZYMY POWODZENIA NA ETAPIE MIĘDZYSZKOLNYM!!!

Konkurs Informatyczny BÓBR

opublikowane: 17 paź 2019, 05:06 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 17 paź 2019, 05:07 ]

Konkurs odbędzie się 13 listopada dla klas VII i VIII i 14 listopada dla klas IV-VI. Start godzina 12.00. Piszemy godzinę zegarową, czyli do 13.00. Chętnych uczniów zapraszam do zapisów. Ilość miejsc ograniczona.

O konkursie

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W szczególności konkurs ma na celu:

  • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
  • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,
  • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.

Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Zadania konkursowe 

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Rozwiązania można poprawiać.

Zadania z roku poprzedniego https://www.bobr.edu.pl/2018/11/29/zadania-z-roku-2018/

Beata Kwiecińska


II MIEJSKI KONKURS HISTORYCZN!!!

opublikowane: 15 paź 2019, 02:16 przez SP 4 Lubań

REGULAMIN KONKURSU  HISTORYCZNEGO

ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH IMPREZ ROCZNICOWYCH POŚWIĘCONYCH ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU:

     

 Hasło konkursu historycznego : 

Jeszcze Polska nie zginęła…” – Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.”.

 

1.    Cele konkursu:

-pamięć o świętach narodowych,

-budzenie szacunku dla tradycji 11 listopada,

-kształcenie uczuć i związków patriotycznych oraz umiłowania do narodu 

 i ojczyzny,

-rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów,

-tworzenie tradycji szkoły,

-tworzenie tradycji współpracy międzyszkolnej,

-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

 

2.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów klas VI- VIII ze szkół podstawowych miasta Lubania i będzie przebiegał w dwóch etapach.

 

3.    Udział w etapie szkolnym konkursu polegać będzie na zgłoszeniu się uczniów do nauczycieli historii swojej szkoły i rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Etap szkolny będzie miał miejsce 24 października 2019r.

 

4.    Testy oceniane będą przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję złożoną z nauczycieli historii wyżej wymienionych szkół, czyli organizatorów konkursu.

 

5.    Konkurs miejski, czyli międzyszkolny odbędzie się  30 października 2019r. w Sali Rajców Lubańskiego Ratusza o godz. 11.00 i będzie miał formę KAHOOT- a ( na część międzyszkolną kwalifikują się tylko laureaci konkursów szkolnych, jednak nie więcej niż po pięciu uczniów z każdej szkoły).

 

6.    Wyniki zostaną ogłoszone na oficjalnych obchodach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości w Lubaniu.

 

7.    Nagrody: Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki.

 

Organizatorzy konkursu:

 

Pan Burmistrz A. Słowiński, p. E. Wojtusik, p. A. Franczak,

p. M. Leszczyńska, p. S. Wajcfelt, p. K. Stefan. 

VADEMECUM  UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z HISTORII

11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości.

 

11 listopada to symboliczna data -święto odzyskania niepodległości przez Polskę ( w tym roku obchodzimy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości).

W latach 1772,1793,1795 dokonały się trzy rozbiory Rzeczypospolitej. W I i III uczestniczyła Rosja, Austria i Prusy. W II rozbiorze nie brała udziału Austria.

W okresie zaborów, w XIX wieku, Polacy walczyli z zaborcami zbrojnie:

-w Powstaniu Listopadowym -1830-1831r.- Piotr Wysocki, Józef Chłopicki  (niewiara przywódców spowodowała upadek powstania listopadowego),

-w Powstaniu Krakowskim -1846r.- Edward Dembowski,

-w Powstaniu Wielkopolskim -1848r.- Ludwik Mierosławski,

-w Wiośnie Ludów- 1848-1849r. - Józef Bem,

-w Powstaniu Styczniowym -1863-1864r.- Marian Langiewicz, Romuald Traugutt

( przyczyną jego wybuchu była tzw. „branka”),

a także poprzez działania dyplomatyczne i kulturalne:

-Wielka Emigracja – Joachim Lelewel, Adam Jerzy Czartoryski, Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin ( 1831 r. po upadku powstania listopadowego).

Polacy walczyli również o swobody narodowe (język polski, obyczaje, religię) i o ziemię podczas okrutnej rusyfikacji i germanizacji (wynaradawiania) Polaków w zaborach rosyjskim  i niemieckim (Michał Drzymała). Galicja cieszyła się wówczas największą swobodą, czyli autonomią.

Zniechęcenie do walk zbrojnych po klęsce Powstania Styczniowego spowodowało na ziemiach polskich rozwój pracy organicznej i pracy u podstaw, czyli pracy nad rozwojem oświaty i gospodarki polskiej.

Ożywienie nastrojów niepodległościowych Polaków wywołała I wojna światowa (1914-1918), w której mocarstwa zaborcze walczyły przeciwko sobie (Niemcy i Austro-Węgry przeciwko Rosji). Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej było zabójstwo następcy tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie.

Polacy utworzyli jednostki zbrojne, które walczyły czasem nawet po przeciwnych stronach frontu. Wiązało się to z funkcjonowaniem dwóch ośrodków politycznych skupionych wokół postaci:

1)Józefa Piłsudskiego (wcześniej działacz Polskiej Partii Socjalistycznej), który początkowo liczył na współpracę z Austro-Węgrami i Niemcami przeciwko Rosji. Pozwoliło mu to zorganizować między innymi Kompanię Kadrową, a potem Legiony Polskie. Był dowódcą I Brygady Legionów i Naczelnikiem Państwa Polskiego.

2)Romana Dmowskiego (przywódca Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego), który liczył z kolei na współpracę z Rosją, co umożliwiało mu utworzenie Legionu Puławskiego i Korpusu Polskiego.

Pomocy w tworzeniu wojska polskiego udzieliła również Francja, gdzie w 1914r. Powstał Legion Bajończyków, a w 1917 r. tzw. Błękitna Armia (dowódca gen. Józef Haller).

Po 123 latach rozbiorów, niewoli, obcego panowania, walk w końcu 1918 roku odradzało się państwo polskie.

Najpierw tworzono lokalne ośrodki władzy:

-Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie,

-Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie,

-Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie,

-Naczelną Radę Ludową w Poznaniu, a następnie rząd centralny.

Pierwszym premierem tego rządu został Jędrzej Moraczewski, kolejnym znany jako patriota i pianista- Ignacy Paderewski, który rozsławił sprawę polską na arenie międzynarodowej. Jednocześnie Polacy rozbrajali wojska zaborców, walczyli z wojskami ukraińskimi o Lwów („orlęta lwowskie”), walczyli w Powstaniu Wielkopolskim (XII 1918-II 1919r.- dowódca gen. Józef Dowbór-Muśnicki), które przyczyniło się do włączenia tej ziemi w granice państwa polskiego oraz toczyli boje na granicy z Rosją Radziecką.

O granicach przyszłej niepodległej Polski decydowały także mocarstwa (USA, Anglia, Francja i Włochy) np. na konferencji pokojowej w Paryżu. 28 VI 1919 roku traktat wersalski przyznawał Polsce Pomorze Gdańskie (bez Gdańska, który zyskał status Wolnego Miasta), Wielkopolskę, a na Śląsku, Warmii i Mazurach i Powiślu nakazał przeprowadzić plebiscyty (głosowanie ludności). Oba plebiscyty Polacy przegrali (11 VII 1920r. na Warmii i Mazurach, 20 III 1921r. na Śląsku).

Polacy mieszkający na Śląsku przeprowadzili trzy powstania (1919r., 1920r.,1921r.),dzięki którym ok. 30% terenów plebiscytowych włączono jednak do Polski ( to znaczy cześć Górnego Śląska).Część Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy została przyznana Polsce decyzją mocarstw w 1920r. (Spaa).

Natomiast granica na wschodzie została wyznaczona dopiero traktatem ryskim (18 III 1921r.) po zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej (bitwa warszawska 14-18 VIII 1920r.- „Cud nad Wisłą”).

Datę 11 listopada 1918 roku uznaje się za moment odzyskania przez Polskę niepodległości, gdyż po 123 latach Polska wróciła na mapy Europy. Budowa niepodległej Polski dopiero się jednak zaczynała. Prawie 20 lat później, w 1937 roku, Sejm RP uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada "jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny".

Święto Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada zostało przywrócone przez  sejm PRL ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości” i stało się dniem wolnym od pracy.                  

 

1-10 of 52