INFORMACJE I OGŁOSZENIA


Wakacyjny konkurs fotograficzny

opublikowane: 25 cze 2020, 01:42 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 25 cze 2020, 01:48 ]

Harmonogram otwarcia boiska ORLIK

opublikowane: 8 cze 2020, 23:56 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 18 cze 2020, 00:38 ]

Biblioteka szkolna otwarta

opublikowane: 8 maj 2020, 02:03 przez SP 4 Lubań

Miło nam poinformować, że od dnia 11 maja 2020 wznawiamy działalność naszej biblioteki szkolnej. Ze względu na  aktualnie panujący stan epidemii biblioteka będzie pracować
w ograniczonym czasie.

W dniach 11 – 15 maja 2020

biblioteka będzie czynna

poniedziałek, wtorek  w godz. 8-13.30

Zmieniają się także warunki korzystania z naszych zbiorów:

1.     W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek (książki podaje bibliotekarz)

2.     Przy wizycie w bibliotece obowiązuje maseczka

3.     Do pomieszczenia biblioteki  czytelnicy wchodzą pojedynczo

4.     Książki zwracane przez czytelników  są odkładane na 14-dniową kwarantannę
i dopiero po tym czasie będą ponownie wypożyczane

5.     Książki można zwracać bezpośrednio w bibliotece szkolnej lub od poniedziałku do piątku w godzinach 8-13.30 do specjalnie przygotowanego pojemnika stojącego w korytarzu , obok sekretariatu szkoły.

Wprowadzamy możliwość zapytania o dostępność lektur szkolnych, złożenia zamówienia na potrzebną książkę oraz umówienia się na konkretny dzień odbioru, poprzez dziennik elektroniczny. Zapytania dotyczące wypożyczeń prosimy kierować do nauczyciela-bibliotekarza p. W. Paszkowskiej.

SP4 na ogólnopolskich konkursach przedmiotowych

opublikowane: 8 maj 2020, 02:02 przez SP 4 Lubań

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 wzięli udział w ogólnopolskich konkursach Galileo z Centrum Edukacji Szkolnej. Konkursy te są uwzględniane przez Kuratora Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty za dodatkowe osiągnięcia.

Nasi podopieczni sprawdzali swoją wiedzę z chemii, języka angielskiego, języka polskiego i matematyki. Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursów ogólnopolskich  znaleźli się : Miłosz Jurga z klasy 8c, Barbara Hamielec z klasy 7 a i Przemysław Bernacki z klasy 7c. Miłosz stawał w szranki w konkursie z chemii i zajął 8 miejsce, natomiast pozostali laureaci zmagali się z językiem angielskim. Uczennica klasy 7a zajęła piąte miejsce, natomiast jej kolega- ósme miejsce w tym samym konkursie. Jesteśmy dumni, że wyróżniono także dziewięcioro uczniów naszej placówki: Lenę Malinowską (dwukrotnie: z języka angielskiego i języka polskiego), Maję Kowalewską ( j. angielski), Alicję Ostrowską( j. angielski), Kornela Laskowskiego( j. angielski),  Maksymiliana Słowińskiego( j. angielski), Igę Czarniecką( j. angielski), Aleksandrę Gułę (j. polski) oraz Maję Sidor (matematyka).

Naszym zdolnym uczniom składamy najserdeczniejsze gratulacje.

„Żeby osiągnąć cokolwiek, trzeba po prostu mieć w sobie dużo odwagi, samozaparcia i wytrwałości. Trzeba umieć poświęcić się realizacji swoich marzeń.”

Virginia Cleo Andrews

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?"

opublikowane: 8 maj 2020, 01:59 przez SP 4 Lubań

Jak wziąć udział w konkursie?
1. Opracować zadanie konkursowe dowolną techniką plastyczną lub literacką.
2. Własnoręcznie podpisać dzieło.
3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly).
4. Zrobić zdjęcie/skan pracy i formularza
5. Wysłać pracę i formularz na adres: sercekapsuly@tworzymykrakow.org
4. Po zakończeniu kwarantanny - oryginał pracy i formularza wysłać pocztą na adres Fundacji TworzyMY Kraków.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Wszyscy! Niezależnie od wieku i umiejętności! W naszej akcji liczy się pomysł na to, jak będzie wyglądał świat w 2120 roku.

Terminy:
Na prace czekamy do 30 maja.

Jakie muszą być warunki techniczne prac?
• Prace plastyczne – dowolna forma plastyczna nieprzestrzenna, w rozmiarze max. A3 (rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, grafika komputerowa, techniki mieszane etc.)


Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przez uczestników dzieł plastycznych, które zostaną zamknięte w powstającej w Krakowie Kapsule Czasu i stanowić będą jej "Serce".


Regulamin, formularz zgłoszeniowy i informację gotową do publikacji na Państwa stronie internetowej lub dzienniku elektronicznym znajdą Państwo w aktywnych linkach oraz na stronie: www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly.
Zachęcam również do odwiedzenia naszego profilu na Facebook, gdzie znaleźć można obszerną galerię zdjęć prac trzech dotychczasowych edycji akcji "Serce Kapsuły Czasu".

Z wyrazami szacunku,
Joanna Kowalik
Koordynator Akcji Społecznej "Serce Kapsuły Czasu"
Fundacja TworzyMY Kraków
+ 48 692 422 717

Pozdrawiam

Szklony Konkurs Ortograficzny klas II i III

opublikowane: 12 mar 2020, 03:00 przez SP 4 Lubań

W dniu 03.03.2020 odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mały Mistrz Ortografii”. Przystąpiło do niego 25 uczniów klas drugich i trzecich. Uczniowie pisali dyktando, którego temat brzmiał „Szkolne życie”.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Alicja Silwanowicz klasa IIIa

2 miejsce – Karolina Kornacewicz klasa IIIc

3 miejsce – Karolina Smolińska klasa IIIc

W etapie powiatowym szkołę reprezentować będzie Alicja Silwanowicz

Gratulujemy!

 

                                                                    Organizatorzy: J.Bernacka, A. Nnoli

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KARTKA WIELKANOCNA

opublikowane: 26 lut 2020, 02:07 przez SP 4 Lubań

I. Organizatorzy konkursu

1. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna” jest konkursem powiatowym skierowanym do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, we współpracy z Bankiem PKO BP S. A Oddział Lubań.

3. Organizator odpowiada za ilość i jakość nagród.

4. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełnią opiekunowie SKO przy SP 4 Lubań

 5. Skład komisji konkursowej zatwierdza ostatecznie Dyrektor SP 4 w Lubaniu

 6. Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II, III miejsca.

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

- rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi,

-    propagowanie obchodów Świąt  Wielkanocnych

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej, kreatywności i przedsiębiorczości
-    współpraca z oddziałem Banku PKO BP S.A.

-    pozyskanie interesujących prac oraz zorganizowanie wystawy prac w oddziale banku

-    rozwijanie wrażliwości estetycznej

III. Tematyka konkursu

 - Zwyczaje i tradycje wielkanocne

 - Motywy tradycyjne lub współczesne

 IV. Etapy i przebieg konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych i powiatowych

a) etap I – eliminacje szkolne przygotowywane i przeprowadzane są przez szkolne komisje konkursowe. Pięć najlepszych prac ze szkoły należy przesłać do dnia 20 marca 2020 r. do Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu, ul. Kopernika 15.

b) etap II – eliminacje powiatowe przeprowadzone będą w dniu 25 marca 2020 r. przez komisję konkursową, składającą się z 5 osób, powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4. W skład komisji konkursowej wchodzić będzie wyznaczony przedstawiciel Banku PKO BP S.A.

V. Warunki uczestnictwa:

1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Prace konkursowe uczniowie wykonują samodzielnie.

2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę na kartce technicznej, w formacie A4, którą należy złożyć na pół.

3. Technika pracy dowolna ( praca nie może zawierać produktów sypkich i ziarnistych).

4. Praca może mieć formę płaską lub półprzestrzenną.

5. W pracę wkomponowany powinien być skrót Szkolnej Kasy Oszczędności ( SKO).

6. Prace plastyczne, które nie będą spełniać powyższych warunków, nie będą brane pod uwagę.

7. Każda praca musi być opatrzona metryczką pracy ( imię, nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, adres, e- mail i telefon szkoły).

VI. Wyniki konkursu

1. Laureatami konkursu są uczniowie, którzy zajmą w końcowej klasyfikacji konkursowej

I miejsce, II miejsce, III miejsce.

2. Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują zaproszenia (drogą elektroniczną) na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. w siedzibie

SP nr 4 w Lubaniu.

3. Wyniki etapu powiatowego konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.

VII. Uwagi końcowe

1. Zgodnie z art.13 ust.1i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z siedzibą przy ul. Kopernika 15. Zgodnie z artykułem art.8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( imię, nazwisko, adres, telefon placówki), wizerunku do celów promocyjnych i organizacyjnych związanych z konkursem. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3.Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

4. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.

VIII. Reklamacje

1. Uczestnicy mogą składać reklamacje dotyczące konkursu w formie pisemnej w siedzibie Organizatora do dnia 8 kwietnia 2020 r.

2. Adres, pod który Uczestnik może składać reklamacje podany jest na stronie internetowej Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika konkursu, aktualne dane kontaktowe i treść zastrzeżenia dotyczącego konkursu.

4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 22 kwietnia 2020 r.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej.

Znamy laureatów Szkolnego Konkursu Ortograficznego

opublikowane: 24 lut 2020, 02:12 przez SP 4 Lubań

28 i 29 stycznia 2020 r.  odbyły się szkolne eliminacje Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas 4-6 i klas 7-8. Z dyktandem opowiadającym o szkolnym życiu zmierzyło się w sumie 25 miłośników języka polskiego. Z ortograficznymi pułapkami najlepiej poradzili sobie:

w kl. 4-6

I miejsce Wiktoria Nechrebecka

II miejsce Filip Gadecki

III miejsce Iga Roszak, Klaudia Wróblewska

W kl. 7-8

I miejsce Alicja Ostrowska

II miejsce Lena Wysokińska, Aleksandra Guła

III miejsce Natalia Zjawin

Na etapie powiatowym  już w marcu naszą szkołę będą reprezentować Wiktoria Nechrebecka i Alicja Ostrowska. Trzymajmy mocno kciuki za powodzenie!

red. Monika Boniarczyk

E-aktywni – nabór na bezpłatne szkolenia

opublikowane: 6 lut 2020, 03:59 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 6 lut 2020, 04:00 ]

Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe dla mieszkańców miasta Lubań oraz powiatu lubańskiego w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań”.

Miasto Lubań wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizują projekt grantowy w ramach "E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych, w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia na bezpłatne szkolenia. Każda osoba może wziąć udział w projekcie tylko raz, tzn. uczestniczyć w szkoleniu z jednego wybranego przez siebie modułu. Na szkolenie można zapisać się e-mailowo (w treści należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, tytuł szkolenia), telefonicznie lub osobiście.

Szkolenia będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu oraz Ośrodku Wsparcia Dziennego.

W ramach projektu będą prowadzone szkolenia w następujących blokach tematycznych:

·         Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.

·         Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.

·         Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie.

·         Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości.

 

Informacje dotyczące zapisów na szkolenia dostępne na www.luban.pl/eaktywni na stronie partnera www.fwzr.pl/rezerwacje oraz w instytucjach realizujących szkolenia.

Jednostki będą realizowały szkolenia w następujących blokach tematycznych:

Szkoła Podstawowa nr 4 im.  Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

    Moje finanse i transakcje w sieci,

    Rodzic w Internecie,

    Działam w sieciach społecznościowych.

Kontakt: sp4luban@post.pl, tel. 75 722 22 32

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu

    Działam w sieciach społecznościowych,

    Kultura w sieci.

Kontakt: sekretariat@bibliotekaluban.pl, tel. 75 722 24 69 w. 11

 

Ośrodek Wsparcia Dziennego

    Moje finanse i transakcje w sieci,

    Działam w sieciach społecznościowych.

Kontakt: ddzpluban@poczta.onet.pl, tel. 75 722 39 69

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

CZWARTEK 6.02.2020 r. - DNIEM DOBRA W SZKOLE – AKCJA SZKOLNEGO WOLONTARIATU

opublikowane: 3 lut 2020, 23:21 przez SP 4 Lubań

Wolontariat szkolny ogłasza zbiórkę darów dla Hospicjum dla dzieci z Dolnego Śląska "Dobra formuła".
Potrzebne są następujące rzeczy:
- materiały biurowe - papier ksero, koszulki, segregatory, długopisy, tonery do drukarek
- materiały higieniczne do zapewniania podstawowej opieki podopiecznych – chusteczki nawilżające oraz pampersy lub pieluchomajtki (rozmiary 3, 4, 5, S, M), waciki, ligniny, podkłady, sudocrem, octenisept itd. Dary prosimy przynosić do sali nr 16 i 3 do dnia 6 lutego 2020 r.

1-10 of 65