Ogłoszenia

Szkolny konkurs recytatorski „Moja mała, wielka ojczyzna”

opublikowane: 22 mar 2019, 04:39 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 3 kwi 2019, 03:18 ]

https://photos.app.goo.gl/Rhy7giww4DzVYFkX6
Dnia 21.03. 2019r w naszej szkole odbył się szkolny konkurs recytatorski klas I-III. W konkursie wzięło udział 21 najlepszych recytatorów klas młodszych. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci. Uczniowie prezentowali utwory
o tematyce patriotycznej. Jury po długich obradach wyłoniło zwycięzców:

1 miejsce Leon Czyrko klasa I a

2 miejsce Sara Pomian klasa III a

3 miejsce Kacper Weidner klasa II c


Wyróżnienia otrzymali:

Milena Torbicz klasa Ia

Magdalena Raczkowska klasa Ic

Pola Malinowska klasa Iib


Reprezentantem szkoły w etapie powiatowym został Leon Czyrko.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Red. Joanna Smaga

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH KARTKA WIELKANOCNA

opublikowane: 18 mar 2019, 03:21 przez SP 4 Lubań

I. Organizatorzy konkursu

1. I Powiatowy Konkurs Plastyczny ,, Kartka Wielkanocna” jest konkursem powiatowym skierowanym do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów klas III gimnazjów z terenu powiatu lubańskiego.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, we współpracy z Bankiem PKO BP S. A Oddział Lubań.

3. Organizator odpowiada za ilość i jakość nagród.

4. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełnią opiekunowie SKO przy SP 4 Lubań – A. Nnoli, E. Fenczyszyn.

5. Skład komisji konkursowej zatwierdza ostatecznie Dyrektor SP 4 w Lubaniu – Marzena Tomczyk.

6. Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II, III miejsca.

 II. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

- rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi,

- propagowanie obchodów Świąt  Wielkanocnych

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej, kreatywności i przedsiębiorczości
- współpraca z oddziałem Banku PKO BP S.A.

- pozyskanie interesujących prac oraz zorganizowanie wystawy prac w oddziale banku

- rozwijanie wrażliwości estetycznej

 III. Tematyka konkursu

 - Zwyczaje i tradycje wielkanocne

 - Motywy tradycyjne lub współczesne

 IV. Etapy i przebieg konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych i powiatowych

a) etap I – eliminacje szkolne przygotowywane i przeprowadzane są przez szkolne komisje konkursowe. Wyłonione trzy najlepsze prace należy przesłać do dnia 29 marca 2019r. do Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu, ul. Kopernika 15.

b) etap II – eliminacje powiatowe przeprowadzone będą w dniu 3 kwietnia 2019r. przez komisję konkursową, składającą się z 5 osób, powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 .W skład komisji konkursowej wchodzić będzie wyznaczony przedstawiciel Banku PKO BP S.A.

V. Warunki uczestnictwa:

1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Prace konkursowe uczniowie wykonują samodzielnie.

2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę na kartce technicznej, w formacie A4, którą należy złożyć na pół.

3. Technika pracy dowolna ( praca nie może zawierać produktów sypkich i ziarnistych).

4. Praca może mieć formę płaską lub półprzestrzenną.

5. W pracę wkomponowane powinno być logo lub pełna nazwa banku ( PKO BP S.A) lub skrót Szkolnej Kasy Oszczędności ( SKO).

6. Prace plastyczne, które nie będą spełniać powyższych warunków, nie będą brane pod uwagę.

7. Każda praca musi być opatrzona metryczką pracy ( imię, nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, adres, e- mail i telefon szkoły).
VI. Wyniki konkursu
1. Laureatami konkursu są uczniowie, którzy zajmą w końcowej klasyfikacji konkursowej I miejsce, II miejsce, III miejsce.
2. Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują zaproszenia (drogą elektroniczną) na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019r. w siedzibie SP nr 4 w Lubaniu.
3. Wyniki etapu powiatowego konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.
VII. Uwagi końcowe
1. Zgodnie z art.13 ust.1i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z siedzibą przy ul. Kopernika 15. Zgodnie z artykułem art.8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( imię, nazwisko, adres, telefon placówki), wizerunku do celów promocyjnych i organizacyjnych związanych z konkursem. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

4. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
VIII. Reklamacje

1. Uczestnicy mogą składać reklamacje dotyczące konkursu w formie pisemnej w siedzibie Organizatora do dnia 12 kwietnia 2019r.

2. Adres, pod który Uczestnik może składać reklamacje podany jest na stronie internetowej Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika konkursu, aktualne dane kontaktowe i treść zastrzeżenia dotyczącego konkursu.

4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 18 kwietnia 2019r.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej.

Szklony Konkurs Ortograficzny klas II i III

opublikowane: 18 mar 2019, 03:14 przez SP 4 Lubań

W dniu 04.03.2019 odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mały Mistrz Ortografii”. Przystąpiło do niego 20 uczniów klas drugich i trzecich. Uczniowie pisali dyktando, którego temat brzmiał „Moja Niepodległa mała i duża Ojczyzna”.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Marieta Marszał

2 miejsce – Kornel Rodzeń

3 miejsce – Jan Jaraczewski

W etapie powiatowym szkołę reprezentować będzie Marieta Marszał

Gratulujemy!

 

                                                                    Organizator A. Nnoli

Rozdanie nagród dla zwycięzców międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Żołnierze Wyklęci”

opublikowane: 18 mar 2019, 02:24 przez SP 4 Lubań

W poniedziałek 11 marca br. o godz. 13.30, w sali nr 16 SP nr 4 w Lubaniu, odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie plastycznym pt. „Żołnierze Wyklęci”, do którego przystąpiły następujące szkoły naszego miasta: SP nr 1, SP nr 3 i oczywiście nasza szkoła - SP nr 4 w Lubaniu. Tematem konkursu byli Żołnierze Wyklęci i od krótkiego programu artystycznego wykonanego przez uczniów naszej szkoły rozpoczęło się spotkanie, na które oprócz laureatów z w/w szkół przybyli nauczyciele historii w osobach: p. A. Franczak, p. Monika Leszczyńska, p. Krzysztof Stefan, sponsor nagrody głównej i wyróżnień – p. Piotr Kucznir oraz dyrektor SP nr 4 w osobie p. Elwiry Wojtusik.
Żołnierze niezłomni - żołnierze wyklęci, najwierniejsi obrońcy Rzeczypospolitej, skazani na hańbę, a później na zapomnienie. Mordowani zdradziecko, zakopywani w bezimiennych mogiłach, nazywani "zaplutymi karłami reakcji..." Tak wielu spośród nas nic nie wie o ich historii...
Gdy zakończyła się II wojna światowa Polska nie odzyskała pełnej niepodległości. W kraju rządzili bezwzględnie nowi okupanci radzieccy poprzez przywiezione z Moskwy władze, bezgranicznie posłuszne Stalinowi. Polscy patrioci, byli partyzanci Armii Krajowej, ludzie sprzeciwiający się komunistom byli wtrącani do więzień, wywożeni do sowieckich łagrów, wreszcie jakże często skrytobójczo mordowani w katowniach Urzędów Bezpieczeństwa…

Jak mówią słowa piosenki: „Niezłomni bohaterowie przez historię zapomniani, ale młode pokolenie dba, by o nich pamiętali!!!” I to było głównym celem konkursu oraz spotkania, gdzie oprócz bardzo cennych nagród dla wszystkich przybyłych, uczniowie wysłuchali słów naszego sponsora, który od wielu lat dba o rozwój pasji historycznych uczniów lubańskich szkół. Bardzo dziękujemy p. Piotrowi Kucznirowi, który oprócz nagrody pieniężnej i książkowej zafundował dla zwycięzcy i jego opiekuna nocne zwiedzanie Zamku Czocha.

A oto laureaci naszego konkursu:

I miejsce - Aleksandra Winiarczyk kl. III „a” GIM, SP nr 3 L-ń

II miejsce - Oliwia Janik kl. III „b” GIM, SP nr 1 L-ń

III miejsce - Nadia Pilichiewicz kl. VI „c”, SP nr 4 L-ńWyróżnienie otrzymały z kolei natomiast następujące osoby:Wiktor Jełowicki, kl. V „a”, SP nr 4 L-ń

Nadia Szydło, kl. V „b”, SP nr 4 L-ń

Mateusz Franczak, kl. VIII „c”, SP nr 1L-ń

Gracjan Kasuła, kl. VII, SP nr 3 L-ń

Dawid Kamiński, kl. VIII, SP nr 3 L-ń

Szkolny Konkurs Matematyczny klas II i III

opublikowane: 14 mar 2019, 05:08 przez SP 4 Lubań

11 marca 2019 r. najlepsi matematycy w klasach II i III naszej szkoły zmagali się z matematycznymi zagadkami, łamigłówkami i obliczeniami podczas corocznego szkolnego etapu Powiatowego Konkursu Matematycznego. 15 uczestników – przedstawicieli swoich klas w ciągu 60 minut miało do rozwiązania 12 zadań, od łatwiejszych do trudniejszych.

Oto wyniki tych zmagań

Pośród uczniów klasy III a (jedynej w szkole)

1 miejsce – JAN JARACZEWSKI

2 miejsce - MARIETA MARSZAŁ

3 miejsce – DAWID SĄSIADA i LENA FRYDRYCH


Wyróżnienia: Dominika Gadecka i Karolina Minkiewicz

Pośród 9 uczniów klas IIa, IIb, IIc

1 miejsce – MIKOŁAJ LESZCZYŃSKI kl. 2 b

2 miejsce – ZUZANNA JĘDRASZYK kl. 2 c i BARTEK CIECHOŃSKI kl. 2 b

3 miejsce – MACIEJ SMAJDA kl. 2 a


Wyróżnienia w klasach drugich: Wiktoria Kurkiewicz 2 b oraz Kacper Wajdner 2 c

Za udział w konkursie dyplomy otrzymają również Julia Kowalów 2 a, Kacper Krzetowski 2 c oraz Mateusz Sieradzki 2 a.

Gratulujemy uczniom ich matematycznych zdolności!!!

Reprezentantem Szkoły Podstawowej nr 4 w etapie powiatowym konkursu matematycznego jest Jan Jaraczewski – uczeń klasy 3 a. Drugiego kwietnia będziemy trzymać przysłowiowe kciuki!

Organizator: Katarzyna Wergieluk

1 MARCA – Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

opublikowane: 5 mar 2019, 03:05 przez SP 4 Lubań

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za przelaną krew w obronie Ojczyzny.” Lech Kaczyński

Podsumowanie międzyszkolnego konkursu pt. „Żołnierze Wyklęci”

I miejsce - Aleksandra Winiarczyk kl. III „a” GIM, SP nr 3 L-ń

II miejsce - Oliwia Janik kl. III „b” GIM, SP nr 1 L-ń

 III miejsce - Nadia Pilichiewicz kl. VI „c”, SP nr 4 L-ń

 

                           Wyróżnienie otrzymały natomiast następujące osoby:

 Wiktor Jełowicki, kl. V „a”, SP nr 4 L-ń

Nadia Szydło, kl. V „b”, SP nr 4 L-ń

Mateusz Franczak, kl. VIII „c”, SP nr 1L-ń

Gracjan Kasuła, kl. VII, SP nr 3 L-ń

Dawid Kamiński, kl. VIII, SP nr 3  L-ń


Konkurs przygotowali nauczyciele historii lubańskich szkół podstawowych w osobach:

p. E. Wojtusik, p. A. Franczak, p. M. Leszczyńska i p. K. Stefana, a patronat nad  konkursami objął p. P. Kucznir. Zwycięzcy  konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody niespodzianki na uroczystym spotkaniu zorganizowanym w SP nr 4,o którym poinformują uczniów w/w nauczyciele historii.

Podsumowanie szkolnego konkursu pt. „Żołnierze Wyklęci”

 I miejsce – Nadia Pilichiewicz kl. VI „c”

II miejsce – Wiktor Jełowicki kl. V „a”

 III miejsce - Nadia Szydło kl. V „b”


red. A. Franczak

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Hasło konkursu : „Żołnierze Wyklęci”.

opublikowane: 20 lut 2019, 23:45 przez SP 4 Lubań

Cele konkursu:

-pamięć o świętach narodowych,

-rozwijanie zainteresowań historycznych i plastycznych uczniów,

-tworzenie tradycji szkoły i miasta,

-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.· Udział w konkursie polega na indywidualnym wykonaniu plakatu.

· Prace mogą być wykonane dowolną techniką, na formacie A2 (mały brystol, wersja pozioma lub pionowa).

· Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, 3 i 4 w Lubaniu.

· Prace oceniane będą przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję.

· Prace należy dostarczyć najpóźniej do organizatorów konkursu do dnia 27 lutego 2019r. (do wyboru laureatów, każda szkoła typuje trzy najlepsze prace).

· Nagrody:
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy.


Organizatorzy konkursu:
P. Kucznir, E. Wojtusik, A. Franczak, M. Leszczyńska, K. Stefan

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BEZPIECZNY W SIECI” w ramach programu prewencyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nazwą „Świadomy Junior”

opublikowane: 14 lut 2019, 03:20 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 14 lut 2019, 03:24 ]

CEL KONKURSU

 Edukacja w zakresie problematyki zagrożeń wynikających z korzystania z „sieci”

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu i różnych aplikacji społecznościowych poprzez wskazanie ewentualnych zagrożeń.

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zwiększanie świadomości i odpowiedzialności surfujących w „sieci” .

Zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy.

Stworzenie plansz edukacyjnych dla  dzieci i młodzieży.

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU:

1.   Przedmiotem konkursu będzie stworzenie PLANSZY EDUKACYJNEJ składającej się min. z czterech wariantów właściwego zachowania w sieci (przykładowy wariant wskazany poniżej). Każdy wariant obejmuje dwa obszary – hasła obejmujące do jednego zagadnienia.

              Przykładowy wariant  — nagłówek: „OBCY”- hasło 1 : Nie wszyscy mają wobec Ciebie dobre intencje, hasło 2: Nie zostań ofiarą przestępstwa.


 2.    Zadaniem uczestników jest stworzenie haseł/wariantów właściwego zachowania w sieci i przypisanie do nich form graficznych.  Do każdego hasła/wariantu należy podać kilka zagrożeń.

 3.   Technika pracy: dowolna (wyklejanki, rysunki, itp.), które następnie zostaną naniesione na plansze edukacyjne.

 4.   Format poszczególnych rysunków – nie mniejszy niż A4

 

 II. REGULAMIN KONKURSU.

Organizatorem konkursu „Bezpieczny w sieci”, zwanego dalej „Konkursem” jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Konkurs ma charakter zespołowy i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych dla klas IV-VIII,

Prace mogą być wykonane przez 1 osobę, bądź mogą powstać w zespołach max. do 3 osób.

Pracę należy opatrzyć, imieniem i nazwiskiem autorów. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich.

Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie nadesłanych prac oraz przeniesienie praw autorskich do projektu planszy edukacyjnej i jego wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji.

Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zamknięciu terminu nadsyłania prac na Konkurs. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez stronę internetową KWP we Wrocławiu.

Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu. Do laureatów zostaną wysłane pisemne informacje o wygranej.

 Dla zwycięskich drużyn przewidziano nagrody za udział w Konkursie, m.in.

 bilety na mecz piłkarski Śląska Wrocław oraz zwiedzanie Stadionu Miejskiego, w tym spotkanie z piłkarzami,

 wizyta we Wrocławskim ZOO wraz z zajęciami edukacyjnymi na terenie obiektu.

 wizyta na terenie bazy Przewodników Psów Służbowych - zajęcia z przewodnikiem psa służbowego

bilety do Kolejkowa

 bilety do Hydropolis

 

III. Terminy

1.     Ogłoszenie konkursu: 14 stycznia 2018 r. na stronie dolnośląskiej Policji.

2.     Termin oddawania prac do 25 marca 2019 r. do p. Beaty Kwiecińskiej

3.     Rozstrzygnięcie konkursu: 16 kwietnia 2019 roku.

 

W przypadku ewentualnych pytań związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z asp. szt. Marcin Błaszkiewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nr telefonu 71 340 2267- lub mailowo: marcin.blaszkiewicz@wr.policia.gov.pl

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„ CAŁA KLASA AKTYWNIE OSZCZĘDZA W SKO” REGULAMIN KONKURSU SKO

opublikowane: 8 sty 2019, 01:22 przez SP 4 Lubań

 Konkurs trwa od 15 października 2018 roku do 25 maja 2019 roku.

Udział w ww. konkursie mogą wziąć klasy I – VII, które posiadają minimum 4 aktywne konta uczniów danej klasy. Na kontach tych obserwuje się przyrost oszczędności ( konto żyje).

Uczniowie i nauczyciele mogą wpłacać pieniądze na ogólne konto SKO, które przeznaczone są na: wycieczki klasowe, szkolne, zielone szkoły, rajdy lub inne formy ( z wyłączeniem wpłat klasowych za koncerty muzyczne).

Cele konkursu:

- zachęcanie do zakładania kont SKO

- zmotywowanie do aktywnego oszczędzania w SKO, na kontach osobistych i ogólnym koncie SKO,

- propagowanie zasad przedsiębiorczości i różnych form pozyskiwania pieniędzy,

- zachęcanie do brania udziału w konkursach związanych z oszczędzaniem

Nagrodą główną jest kwota 250 złotych dla klasy( klas), która będzie systematycznie wpłacała, oszczędzała na koncie SKO i spełni warunek odnośnika nr2.

Nagroda pieniężna zostanie przyznana przez opiekunów szkolnego SKO

p. E. Fenczyszyn i p. A. Nnoli na przełomie maja i czerwca 2019r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU SKO POD HASŁEM "BOMBKA Z LOGO BANKU PKO BP S.A"

opublikowane: 8 sty 2019, 01:14 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 14 sty 2019, 03:26 ]

https://photos.app.goo.gl/nFfG7XJvj3HwBNQQ7
W listopadzie 2018 roku ogłoszony został konkurs SKO pod hasłem Bombka z logo Banku PKO BP S.A. Konkurs był przeznaczony dla wszystkich uczniów szkoły od klasy I do klasy VIII. Przez  miesiąc dzieci wykonywały formę przestrzenną lub półprzestrzenią bombki, w domu, na lekcjach plastyki i techniki pod okiem swoich nauczycieli. Materiały, techniki i formy pracy, aby wykonać niepowtarzalną, prześliczną i oryginalną bombkę były różne – od wycinanek, brokatów, świecidełek, cekinów po sztuczne pieniądze. Na konkurs uczniowie przekazali 100  prac. W dniu 18 grudnia 2018 roku powołana komisja przez organizatorki SKO p. E. Fenczyszyn i p. A. Nnoli miała nie lada zadanie – wybór trzech najładniejszych, oryginalnych, spełniających kryteria konkursu bombek, z poszczególnych kategorii:

klasy I- III

klasy IV- V

klasy VI- VIII

Komisja w składzie: p. Agnieszka Antoniak- pracownik Banku PKO BP S.A, p. Marzena Tomczyk- dyrektor szkoły, p. Elwira Wojtusik- wicedyrektor szkoły i p. Wioletta Paszkowska- nauczyciel, bibliotekarz oprócz wyłonienia laureatów trzech miejsc I, II, III, w każdej kategorii, przyznały po dwa wyróżnienia uczestnikom konkursu szkolnego.

W klasach I-III:

I miejsce zajął- Oliwier Lebda 2b

II miejsce zajęła – Julia Kowalów 2a

III miejsce zajął – Jan Pasternak 1a

Wyróżnienie: Lena Rzepa 2a, Alicja Tomczyk 2c

W klasach IV-V:

I miejsce zajęła – Julia Pasternak 5b

II miejsce zajęła- Julianna Dudek 5b

III miejsce zajęła – Oliwia Dudkiewicz 4a

Wyróżnienie: Laura Stankiewicz 5e, Martyna Rzadka 5f

W klasach VI- VIII:

I miejsce zajał – Przemysław Gołąb 6a

II miejsce zajęła – Nadia Pilichiewicz 6c

III miejsce zajęła – Maja Kowalewska 6c

Wyróżnienie: Maja Miecznikowska 6a

Nagrody laureatom trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach i uczniom wyróżnionym zostaną wręczone w styczniu  2019 roku w czasie apelu.

Najciekawsze bombki zostały przekazane do siedziby Banku PKO BP S.A w Lubaniu, z którym szkoła od lat współpracuje. Stanowią one dekorację i wystrój świąteczno – noworoczny.

 

                                                                                           red. E. Fenczyszyn, A. Nnoli

1-10 of 32