KONKURS NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI ZE SKRÓTEM „SKO”

opublikowane: 11 lis 2019, 23:39 przez SP 4 Lubań

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO POD HASŁEM

ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI ZE SKRÓTEM „SKO”

Cele konkursu:

- rozwijanie oryginalności, pomysłowości podczas wykonywania pracy plastyczno- technicznej

- korzystanie z różnorodnych materiałów, surowców wtórnych do wykonania zakładki

- znajomość różnorodnych technik plastycznych i ich wykorzystanie w pracy

- wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, kreatywnych wśród uczniów

REGULAMIN:

1. Temat: Zakładka do książki ze skrótem „SKO”

2. Prace w formie płaskiej  lub półprzestrzennej o wielkości A4 lub A5 różnym kształcie, wykonane z różnorodnych materiałów ( nie mogą być materiały nietrwałe lub sypkie).

3. Praca powinna być opatrzona metryczką- imię, nazwisko dziecka, kl.( metryczka nie przyklejona, a przypięta lub przywiązana)

4. Praca musi zawierać skrót SKO (prace bez tego znaku  nie będą oceniane).

5. Praca plastyczno- techniczna powinna być wynikiem samodzielnych przemyśleń i doświadczeń ucznia, bez ingerencji osób drugich. Każdy uczeń tworzy pracę samodzielnie.

6. Konkurs trwa do 15 listopada 2019r.

7. Prace należy przynosić do przybudówki do p.Agnieszki Nnoli

8. Organizator konkursu powoła komisję, w skład której wejdą n- le oraz pracownik Banku PKO BP S.A.

9. Wytwory uczniowskie będą oceniane w trzech kategoriach:

I – kategoria klasy I-III

II- kategoria klasy IV-V

III – kategoria klasy VI - VIII.

10. Organizator przyzna nagrody rzeczowe  za miejsce I, II, III w poszczególnych kategoriach oraz przyzna wyróżnienia.

                                                                                   Organizator konkursu:

                                                                          Elżbieta Fenczyszyn, Agnieszka Nnoli

Comments