Ogłoszenia‎ > ‎

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA I OCHRONY PRAW DZIECKA

opublikowane: 18 lis 2019, 00:33 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 22 lis 2019, 01:25 ]
https://photos.app.goo.gl/TzhR2Qdyd8Kkr2u26
20 XI – TYM ROKU OBCHODZIMY 30 –tą ROCZNICĘ UCHWALENIA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA ( zatwierdzona w 1990r, przez Polskę przyjęta w 1991r.)!!!

10 XII - 71 ROCZNICĘ ŚWIATOWEGO DNIA PRAW CZŁOWIEKA OBCHODZONEGO W DNIU UCHWALENIA PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA (10.12.1948r.)

10 XII - DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA.

12 XII - ŚWIATOWY DZIEŃ DZIECKA W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU.

IMPREZY ODBYWAJĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE:

· KONKURS PLASTYCZNY PT. „MAM PRAWO DO…”

(PRACE W FORMIE PLAKATÓW NA FORMACIE A1 LUB A2 PRZYJMOWANE BĘDĄ PRZEZ p. A. FRANCZAK i p. E. WOJTUSIK DO 8.12.2019r.)

· PRZYSTĄPIENIE DO MARATONU PISANIA LISTÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ AMNESTY INTERNATIONAL

(9.12.201r., GODZ. 16.00- 19.00, sala nr 16 ).

Wejściówka: 4 koperty i 2 znaczki na list zagraniczny!!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW CZŁOWIEKA I OCHRONY PRAW DZIECKA

Cele:

1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności przez określanie i respektowanie praw i obowiązków przyjaciół.

2. Ukazywanie wartości przyjaźni i szacunku dla drugiego człowieka.

3. Kształtowanie nawyków odpowiedzialności w pełnieniu obowiązków w szkole i rodzinie.

4. Ukazanie znaczenia prawa w dziejach ludzkości.

5. Poznanie rodzajów prawa.

6. Rozwijanie tożsamości europejskiej.

7. Rozwijanie umiejętności otwartości i dialogu.

8. Dostrzeganie potrzeby otwartości w nawiązywaniu współpracy w celu podejmowania wspólnych działań.


Hasło konkursu : „Mam prawo do …”.


Udział w konkursie polega na indywidualnym wykonaniu plakatu.


Prace mogą być wykonane dowolną techniką, na formacie A2 lub A1

(mały lub duży brystol, wersja pozioma lub pionowa).
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.


Prace oceniane są przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję.


Prace należy dostarczyć najpóźniej do organizatorów konkursu do

8 grudnia 2019r.VII. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Apelu Porządkowego.

Nagrody:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy konkursu:

A. Franczak, E. Wojtusik
Comments