Ogłoszenia‎ > ‎

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BEZPIECZNY W SIECI” w ramach programu prewencyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nazwą „Świadomy Junior”

opublikowane: 14 lut 2019, 03:20 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 14 lut 2019, 03:24 ]

CEL KONKURSU

 Edukacja w zakresie problematyki zagrożeń wynikających z korzystania z „sieci”

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu i różnych aplikacji społecznościowych poprzez wskazanie ewentualnych zagrożeń.

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zwiększanie świadomości i odpowiedzialności surfujących w „sieci” .

Zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy.

Stworzenie plansz edukacyjnych dla  dzieci i młodzieży.

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU:

1.   Przedmiotem konkursu będzie stworzenie PLANSZY EDUKACYJNEJ składającej się min. z czterech wariantów właściwego zachowania w sieci (przykładowy wariant wskazany poniżej). Każdy wariant obejmuje dwa obszary – hasła obejmujące do jednego zagadnienia.

              Przykładowy wariant  — nagłówek: „OBCY”- hasło 1 : Nie wszyscy mają wobec Ciebie dobre intencje, hasło 2: Nie zostań ofiarą przestępstwa.


 2.    Zadaniem uczestników jest stworzenie haseł/wariantów właściwego zachowania w sieci i przypisanie do nich form graficznych.  Do każdego hasła/wariantu należy podać kilka zagrożeń.

 3.   Technika pracy: dowolna (wyklejanki, rysunki, itp.), które następnie zostaną naniesione na plansze edukacyjne.

 4.   Format poszczególnych rysunków – nie mniejszy niż A4

 

 II. REGULAMIN KONKURSU.

Organizatorem konkursu „Bezpieczny w sieci”, zwanego dalej „Konkursem” jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Konkurs ma charakter zespołowy i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych dla klas IV-VIII,

Prace mogą być wykonane przez 1 osobę, bądź mogą powstać w zespołach max. do 3 osób.

Pracę należy opatrzyć, imieniem i nazwiskiem autorów. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich.

Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie nadesłanych prac oraz przeniesienie praw autorskich do projektu planszy edukacyjnej i jego wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji.

Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zamknięciu terminu nadsyłania prac na Konkurs. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez stronę internetową KWP we Wrocławiu.

Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu. Do laureatów zostaną wysłane pisemne informacje o wygranej.

 Dla zwycięskich drużyn przewidziano nagrody za udział w Konkursie, m.in.

 bilety na mecz piłkarski Śląska Wrocław oraz zwiedzanie Stadionu Miejskiego, w tym spotkanie z piłkarzami,

 wizyta we Wrocławskim ZOO wraz z zajęciami edukacyjnymi na terenie obiektu.

 wizyta na terenie bazy Przewodników Psów Służbowych - zajęcia z przewodnikiem psa służbowego

bilety do Kolejkowa

 bilety do Hydropolis

 

III. Terminy

1.     Ogłoszenie konkursu: 14 stycznia 2018 r. na stronie dolnośląskiej Policji.

2.     Termin oddawania prac do 25 marca 2019 r. do p. Beaty Kwiecińskiej

3.     Rozstrzygnięcie konkursu: 16 kwietnia 2019 roku.

 

W przypadku ewentualnych pytań związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z asp. szt. Marcin Błaszkiewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nr telefonu 71 340 2267- lub mailowo: marcin.blaszkiewicz@wr.policia.gov.pl

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Comments