Propozycje konkursów 2014-15


WIELKI SZKOLNY TURNIEJ SUPERFARMERA

opublikowane: 4 cze 2015, 10:39 przez SP 4 Lubań

odbędzie się w ostatnim tygodniu czerwca.


 • Organizatorem konkursu jest Granna i nasza szkoła. 
 • Zapisy u Twojego nauczyciela matematyki do 12 czerwca. 
 • Do rozdania dyplomy, nagrody – gry planszowe, wyjazd do Warszawy na Ogólnopolski Finał dla zwycięzcy.

Reguły gry podczas Turnieju Superfarmera

 • W grze bierze udział 2-4 osoby. Na początku każdy dostaje jednego królika. 
 • Kolejno rzucają kostkami, jeśli wyrzucą 2 takie same lub zwierzątko, które już mają na kartoniku– dostają tyle takich zwierzątek, ile pełnych par posiadają (na kostkach + kartonikach).
 • Przed rzutem mogą dokonać jednej wymiany zgodnie z tabelą.
 • Jeśli gracz wyrzuci lisa, traci wszystkie króliki, oprócz jednego. Jeśli ma małego psa, wtedy oddaje psa i zachowuje króliki.
 • Jeśli gracz wyrzuci wilka, traci wszystkie zwierzęta oprócz konia, królików i małego psa. Jeśli ma dużego psa, oddaje psa i zachowuje inne zwierzęta. Duży pies nie chroni przed lisem.
 • Wygrywa ten, kto pierwszy będzie miał 1 królika, 1 owcę, 1 świnię, 1 krowę i 1 konia.

Tabela wymian

kilka zwierząt na jedno

jedno zwierzę na kilka

 

1 owca = 6 królików

1 świnia = 2 owce

1 krowa = 3 świnie

1 koń = 2 krowy

1 mały pies = 1 owca

1 duży pies = 1 krowa


Można kombinować - na przykład:


12 królików = 1 świnia

6 królików = 1 mały pies

6 królików + 1 owca + 2 świnie = 1 krowa

1 koń = 1 krowa + 2 świnie + 2 owce

 

 

 

Konkurs historyczny dla klas IV-VI „Niezwykła przygoda w Lubaniu”

opublikowane: 14 maj 2015, 07:43 przez SP 4 Lubań

Regulamin:

1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI naszej szkoły.

2.      Czas trwania konkursu 14-29 maja 2015.

3.      Zadanie konkursowe:

KAŻDY Z NAS lubi opowieści o niezwykłych przygodach, które działy się w przeszłości. Nuta tajemniczości, deszczyk emocji, odrobina strachu – to właśnie sprawia, że później wspominamy, wspominamy, wspominamy.

Zadaniem każdego z WAS będzie stworzenie pracy graficzno – tekstowej lub wizualnej w wyznaczonej formie: komiks (indywidualnie), opowiadanie z ilustracją (indywidualnie), krótki filmik przygodowy (grupa max.4 osobowa).Forma papierowa (format A4, A3, brystol papieru – jeden arkusz) - komiks, opowiadanie;  lub jako prezentacja w programie PowerPoint (max. 10 slajdów) – komiks, opowiadanie; film na nośniku DVD.

WAŻNE! Miejscem akcji ma być miasto Lubań, przygoda – ma być związana przy wybranym zabytkiem lub miejscem historycznym. Bohaterem pracy ma być TWÓJ rówieśnik lub TY sam.

Wydarzenia historyczne – zgodne z poznanymi treściami przedmiotowym.

4.      Praca konkursowa powinna być dostarczona do dnia 29 maj do p. E. Wojtusik lub przesłana na adres: historia.sp4@wp.pl

5.      Praca musi być podpisana.

6.      Rozstrzygnięcie konkursu 8 czerwca 2015.

7.       Laureaci konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

XII INTERNETOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ - "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"

opublikowane: 17 kwi 2015, 12:01 przez SP 4 Lubań

Zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie grafiki komputerowej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przez ucznia samodzielnej pracy komputerowej na temat ,,Bezpieczna droga do szkoły” za pomocą programu graficznego Paint. Nie wolno  używać fotomontażu, clipart`ów, skanowania zdjęć, itp.!,

Format prac: rozdzielczość dowolna, format pliku JPG. - obowiązkowo!

Prace zapisane na płycie CD (podpisane: imię, nazwisko, klasa) przynosimy do
27 kwietnia 2015 r. do p. Beaty Kwiecińskiej. Proszę nie drukować prac.

Jak Histek z Napoleonem... Konkurs historyczny

opublikowane: 14 kwi 2015, 08:39 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 14 kwi 2015, 08:40 ]

Skąd my to znamy – jeden mówi coś ciekawego o historii,  a drugi broni należnego papugom miejsca w dziejach świata?

To dialogi Histka, rówieśnika uczniów, i papugi Napoleona – komentatorów i towarzyszy podróży Wehikułem czasu po historii. Ich obecność na kartach podręczników do historii i społeczeństwa umila uczniom czas nauki od 4 do 6 klasy.  Dialogi tej dwójki to też doskonały pomysł na konkurs!

Na czym polega zadanie konkursowe?

Uczeń wybiera jedno z wcieleń Histka i Napoleona, a następnie dopisuje im własną wersję dialogu. Całość umieszcza na dowolnym materiale ikonograficznym zaczerpniętym z podręczników serii Wehikuł czasu. Dialog powinien nawiązywać do sytuacji przedstawionej na ilustracji.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczniowie klas 4–6, bez względu na to, z jakiego podręcznika korzystają.

Jak ma być wykonana praca?

Technika wykonania pracy jest dowolna – można ją przygotować tradycyjnie lub wykorzystać do pracy program graficzny. Niezależnie od sposobu przygotowania pracę należy dostarczyć do GWO w formie papierowej.

Skąd wziąć Histka, Napoleona i ilustrację?

Zarówno Histka i Napoleona, jak i ilustrację będącą dla nich tłem można na użytek konkursu skopiować z multipodręcznika za pomocą przycisku Print Screen na klawiaturze (Histka i Napoleona można także narysować). Uczniom, którzy nie mają dostępu do multipodręczników Wydawnictwo udostępnia je na czas trwania konkursu na stronie www.gwo.pl/wehikulczasu-konkurs.

Jakie są nagrody?

Autor najlepszej pracy otrzyma tablet. Zdobywcy 2. i 3. miejsca – nagrody książkowe. Nauczyciele zgłaszający nagrodzone prace dostaną książki i materiały dydaktyczne.
Dodatkowo klasy, których uczniowie zajmą miejsca 1–3, otrzymają bezpłatny roczny dostęp do Histlandii – programu online do nauki historii i społeczeństwa.

Prace na dostarczamy do p. E. Wojtusik do dnia 27 kwietnia osobiście lub wysłane na adres: historia.sp4@wp.pl

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

Jak Histek z Napoleonem...

  

§ 1.

1.     Konkurs Jak Histek z Napoleonem... (dalej zwany „Konkursem”) przeznaczony jest dla uczniów klas
4–6 szkół podstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, z jakiego
podręcznika korzystają.

2.     Przedmiotem Konkursu są przygotowane przez uczniów prace, których tematyka i sposób wykonania zostały opisane w § 2.

3.     Organizatorem Konkursu jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000537551, posiadająca NIP 584-10-00-656 oraz REGON 190409115 (dalej zwana „Wydawnictwem” bądź
„Organizatorem”).

4.     W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione przez Organizatora ani członkowie ich rodzin.

5.     Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540).

6.     Organizator określił następujące cele Konkursu:

a)       pobudzanie uczniów do twórczego, niekonwencjonalnego myślenia i otwartości na świat,

b)      wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy i umiejętności historycznych,

c)       popularyzowanie nauczania historii,

d)      poszerzanie wiedzy uczniów o otaczającym ich świecie.

 

§ 2.

1.     Zadanie konkursowa polega na:

a)       wybraniu z podręcznika Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego serii Wehikuł czasu dowolnego materiału ikonograficznego (reprodukcji dzieła malarskiego, ilustracji, zdjęcia, fotografii rzeźby, fresku, wazy itp.),

b)      umieszczeniu na tym materiale postaci Histka i papugi Napoleona (bohaterów serii Wehikuł czasu),

c)       wymyśleniu i umieszczeniu własnej wersji dialogu wypowiadanego przez Histka i Napoleona; dialog powinien nawiązywać do sytuacji przedstawionej na materiale ikonograficznym.

2.     W konkursie mogą wziąć udział prace stworzone przez uczniów samodzielnie i indywidualnie. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

3.     Prace mogą być wykonane w dowolnej technice (w formie tradycyjnej lub elektronicznej) i dostarczone do Wydawnictwa w formie papierowej (np. wydruku). Maksymalna objętość pracy to 1 strona formatu A4.

4.     Uczestnik Konkursu zapewnia, że jego praca nie będzie naruszała praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

5.     Aby uczniowie mogli wykorzystać w swoich pracach postaci Histka i Napoleona oraz materiał
ikonograficzny, Wydawnictwo wyraża zgodę na ich skopiowanie z multipodręcznika lub podręcznika na użytek konkursu. Histka i Napoleona można także narysować.

6.   Uczniom, którzy nie mają dostępu do multipodręczników Wydawnictwo udostępnia je na czas trwania konkursu na stronie www.gwo.pl/wehikulczasu-konkurs.

§ 3.

1.     Zgłoszenia do Konkursu może dokonać wyłącznie nauczyciel historii, który w roku szkolnym 2014/2015 prowadzi lekcje historii z uczniami wskazanymi w § 1 ust. 1.

2.     Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się, wysyłając:

a)       prace uczniów,

b)      wypełniony formularz o nazwie Zgłoszenie konkursowe, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.     Każda praca konkursowa powinna na odwrocie zawierać następujące dane:

a)       imię i nazwisko autora,

b)      imię i nazwisko nauczyciela,

c)       numer i nazwę szkoły,

d)      miejscowość.

4.     W Konkursie nie będą brały udziału prace uczniów, którym nie będzie towarzyszył poprawnie
wypełniony formularz wspomniany w ust. 2 pkt. b.

5.     Każda zgłoszona na Konkurs praca może mieć tylko jednego autora.

6.     Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej 30 kwietnia 2015 roku na adres:

KONKURS HISTORYCZNY

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

skr. poczt. 59, 80˗876 Gdańsk 52

6.     Za datę zgłoszenia do Konkursu przyjmuje się dzień, w którym Zgłoszenie konkursowe dotrze do
Wydawnictwa.

7.     Przesłanie Zgłoszenia konkursowego jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem Konkursu i akceptacją jego postanowień zarówno przez nauczyciela, jak również wszystkich uczniów, którzy
są autorami nadesłanych prac.

 

§ 4.

1.     Autorom trzech najlepszych prac wybranych przez Komisję Konkursową Wydawnictwo przyzna
następujące nagrody rzeczowe:

a)       dla ucznia, który zajął 1 miejsce − tablet multimedialny o wartości min. 600 zł,

b)      dla ucznia, który zajął 2 miejsce – nagrody książkowe,

c)       dla ucznia, który zajął 3 miejsce – nagrody książkowe.

2.     Dodatkowo Wydawnictwo przyzna nagrody:

a)       dla klas, których uczniowie zajmą miejsca 1–3 – bezpłatne roczne dostępy do programu
Histlandia (
www.histlandia.pl).

b)      dla nauczycieli zgłaszający prace uczniów, którzy zajmą miejsca 1–3 – książki i materiały
dydaktyczne.

3.     Nagrody, o których mowa w ust. 1–2, zostaną przesłane kurierem na adres szkoły wskazany                        w Zgłoszeniu konkursowym.

4.     Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 5.

1.     Wszelkie kwestie związane z organizacją Konkursu precyzuje Regulamin konkursu, który został
opublikowany przez Wydawnictwo na stronie
www.gwo.pl/wehikulczasu-konkurs.

2.     Jakiekolwiek pytania dotyczące organizacji Konkursu powinny być kierowane do Organizatora
wyłącznie pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres
historia@gwo.pl.

3.     W kwestiach nieokreślonych regulaminem wiążące są ustalenia opublikowane przez Wydawnictwo na stronie www.gwo.pl/wehikulczasu-konkurs bądź bezpośrednie interpretacje przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu historia@gwo.pl.

4.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień Regulaminu, w tym do czasowego zawieszenia lub przedłużenia Konkursu z ważnych powodów, w szczególności
z przyczyn prawnych i ekonomicznych. Organizator poinformuje nauczycieli zgłaszających prace uczniów o wprowadzeniu zmian w Regulaminie. O ile nie zastrzeżono inaczej, zmiany postanowień
niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie konkursowej, nie
wcześniej jednak, niż od chwili poinformowania o zmianie nauczycieli zgłaszających prace uczniów.

 

§ 6.

1.     Prace konkursowe będzie oceniała trzyosobowa Komisja Konkursowa, która zostanie wybrana przez Wydawnictwo. Jej działanie koordynował będzie Przewodniczący wybrany przez Organizatora
spośród jej członków.

2.     Personalia członków Komisji Konkursowej nie będą ujawniane.

3.     Komisja Konkursowa zobowiązana jest do:

a)     czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b)    opieki nad powierzonymi pracami uczestników Konkursu,

c)     rzetelnego sprawdzenia prac i wyłonienia laureatów w każdej turze Konkursu,

d)    przesłania dyplomów i nagród laureatom Konkursu,

e)     sporządzenia protokołu z prac komisji i opublikowania go na stronie internetowej Wydawnictwa.

 

§ 7.

1.     Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

a)       nieszablonowy pomysł na realizację tematu,

b)      kreatywność w sposobie wykorzystania postaci Histka i Napoleona oraz materiału ikonograficznego,

c)       ciekawość i pomysłowość wymyślonego dialogu,

d)      trudność realizacji pomysłu oraz wykorzystanych technik.

2.     Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę wskazane w ust. 1 aspekty, wyłoni trzy najlepsze prace.

3.     Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

4.     Nazwiska autorów prac wybranych przez Komisję Konkursową zgodnie z ust. 2 zostaną podane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa
www.gwo.pl do 15 maja 2015 r.

 

§ 8.

1.     Dokumentacja związana z Konkursem (protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej, nadesłane prace uczniów, Zgłoszenia konkursowe) będzie przechowana przez Wydawnictwo do końca roku szkolnego 2014/2015.

2.     Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu.

3.     Organizator Konkursu zobowiązuje się nie udostępniać podmiotom trzecim materiałów przesłanych przez uczestników Konkursu, za wyjątkiem postanowień ust. 4.

4.     Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do publikacji i rozpowszechniania wybranych prac uczestników Konkursu w formie papierowej bądź elektronicznej, wraz z imionami i nazwiskami ucznia i nauczyciela oraz nazwą miejscowości i szkoły.

5.     Prawa autorskie do nagrodzonych prac przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania (wysłania) nagrody.

  

Konkurs Grafiki Komputerowej „Pisanka wielkanocna”

opublikowane: 4 mar 2015, 08:34 przez SP 4 Lubań

13 Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Pisanka wielkanocna”

Konkurs organizowany jest przez Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Wrocławiu przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Stowarzyszenia PROGRESSIO

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej oraz tradycji chrześcijańskich, wypływających ze źródła Wielkiej Nocy, kształcenie wrażliwości estetycznej, wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • wykonanie samodzielnie pracy komputerowej, nt. pisanki wielkanocnej na której należy wykonać dowolny wzór ozdobny lub motyw związany ze świętem wielkanocnym za pomocą dowolnego programu graficznego;
 • nie używanie fotomontażu, clipart’ów, skanowania zdjęć!
 • obowiązkowy format A4 pionowo w postaci wydruku na białym błyszczącym papierze fotograficznym, na marginesie do 1,5 cm w prawym dolnym rogu należy podpisać: imię, nazwisko uczestnika, wiek, nazwa placówki i miejscowość;
 • zapisanie pracy na płycie CD
 • pracę należy zabezpieczyć przed zgnieceniem, ponieważ grozi dyskwalifikacją
 • wydrukowane i zapisane na CD prace przynosimy do p. Beata Kwiecińskiej do
  20 marca 2015

 

 

Wszystkie szkoły, które zdecydują się na wzięcie udziału w konkursie, swoje prace przekazują organizatorom na własność. A zatem zastrzegamy sobie prawo prezentacji prac konkursowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 poz. 833 z póź. zm.)

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Malowanie na ekranie”

opublikowane: 4 mar 2015, 08:33 przez SP 4 Lubań

Zapraszam do wzięcia udziału

w XVIII  KONKURS   GRAFIKI   KOMPUTEROWEJ

„Malowanie na  ekranie”

 

Temat konkursu:                                                                                                     

,,Sztuka jest jak drzewo słodkim okryte owocem, pod którym stoją tłumy". K. Przerwa- Tetmajer Posługując się techniką komputerową namaluj plakat do ulubionej sztuki teatralnej lub filmu dla dzieci.

 

Warunki konkursu:

·      Prace należy wykonać w programie Paint na komputerze PC

·      Prace należy wydrukować na papierze formatu A4

·      Na pracy nie umieszczamy podpisu!

·      Do pracy należy dołączyć płytę CD-ROM z pracą, podpisaną imieniem i  nazwiskiem ucznia.

·      Wydrukowane i zapisane prace na CD przynosimy do 1 kwietnia 2015 roku do p. Beaty Kwiecińskiej

Wielkanocne jajo

opublikowane: 20 lut 2015, 06:41 przez SP 4 Lubań

Do dnia 06.03.2015 należy wykonać  prace na powiatowy konkurs „Wielkanocne jajo”. Praca powinna mieć formę przestrzenną.  Będą one oceniane w dwóch kategoriach:

- klasy I- III

- klasy IV-VI

Wykonane prace należy składać u pani Jolanty Bernackiej w sali numer 6.

II Turniej GIGA-MÓZGÓW

opublikowane: 5 lut 2015, 08:15 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 24 lut 2015, 06:48 ]

II  Międzyklasowy Turniej  GIGA-MÓZGÓW

w dniach 2-13 marca 2015 uczniowie klas IV – VI  zmierzą się z 20 zadaniami, po pięć z

·    matematyki    ·    przyrody    ·    informatyki    ·    techniki

Najlepsza klasa zdobędzie PUCHAR  MISTRZA GIGA-MÓZGÓW


Konkursy indywidualne

1.          Seria  brył

Wykonaj co najmniej 5 brył, które mają cechę wspólną. Ten sam kolor, tę samą wysokość… Nudne? Wymyśl coś naprawdę fajnego!
Wykonane bryły przynieś nauczycielowi matematyki do 27 lutego.

2.       Ostrosłup  z  byle  czego

Pomyśl, z czego można wykonać model ostrosłupa. Zaskocz wszystkich kreatywnością!
Wykonaną bryłę przynieś nauczycielowi matematyki do 27 lutego.

3.      Fotograficzny  słownik  matematyczny

Wykonaj 20 zdjęć ilustrujących dowolne pojęcia matematyczne (suma, okrąg, równoległe,…). Zmień zdjęciom nazwy na te pojęcia.
Zdjęcia oddaj nauczycielowi matematyki na płycie CD (na CD wpisz imię, nazwisko i klasę) lub wyślij mailem na adres sp4luban@gmail.com (w temacie wpisz Fotograficzny słownik matematyczny, a w treści podaj imię, nazwisko i klasę) do 27 lutego.

4.      Filmoteka  arcydzieł

Nagraj film, który pomoże innym uczyć się matematyki. Możesz użyć programu tablicy interaktywnej FlowWorks, programów do tworzenia filmów animowanych, programu do nagrywania akcji ekranu, wykorzystać kamerę.
Film oddaj nauczycielowi matematyki na płycie CD (na CD wpisz imię, nazwisko i klasę) lub wyślij mailem na adres sp4luban@gmail.com link do swojego filmu umieszczonego np. w serwisie Youtube.


5.    Maskotka Turnieju

Swoją maskotkę mają olimpiady, mistrzostwa. A nasz turniej jeszcze nie. Zrób maskotkę Turnieju Giga-Mózgów i przynieś nauczycielowi matematyki, przyrody, techniki lub informatyki do 27 lutego.


6.    Odzyskany pojazd

Wykonaj dowolny pojazd z materiałów z odzysku (recykling) . Przy ocenie brane po uwagę będą: pomysł, użyte materiały, estetyka. Pamiętaj używaj tylko takich materiałów, które były już raz użyte i trafiły by do kosza. Podpisaną pracę oddaj nauczycielowi przyrody J. Matyjewicz

7.    Przyrodnicze zdjęcie

Wykonaj zdjęcie świata przyrodniczego, na który zazwyczaj nikt nie zwraca uwagi. Od Ciebie zależy co będzie tematem twojego zdjęcia. Nadaj tytuł swojej pracy, wydrukuj ją lub wywołaj zdjęcie. Przy ocenie brane pod uwagę będą: pomysł, zgodność z tematem, estetyka pracy. Pracę w formie papierowej i elektronicznej dostarcz do nauczyciela przyrody J. Matyjewicz.

VI Konkurs Matematycznego Origami "Żuraw" 2015

opublikowane: 31 sty 2015, 08:06 przez SP 4 Lubań

Rejestracja


- samodzielnie na stronie Fundacji Matematyków Wrocławskich do 15 II 2015

- lub u nauczyciela matematyki do 10 lutego

Przesyłanie prac

- samodzielnie do 8 III 2015 na adres:
Konkurs Matematycznego Origami ŻURAW
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

- za pośrednictwem szkoły – prace wykonane zgodnie z zasadami przynosimy do szkoły do 2 marca 2015 roku

Zasady

I etap polega na samodzielnym wykonaniu i przesłaniu na adres organizatora konkursu modelu matematycznego w technice origami w jednej z dwóch kategorii:

- origami płaskie

- lub origami przestrzenne.

Model powinien przedstawiać figurę płaską, mozaikę lub wielościan.

· Do modelu należy dołączyć jego diagram lub w przypadku modelu modułowego - diagram pojedynczego modułu. Jeśli jest znane, podać jego źródło.

· Nie trzeba dołączać diagramów standardowych modeli i modułów (np. opisanych na stronie http://www.matematyka.wroc.pl/rozmaitosci/matematyczne-origami lub takich, które powtarzają się w pracach z poprzednich lat).

· Jedna osoba może dostarczyć jedną lub dwie prace. Do każdej należy dołączyć trwale przytwierdzoną metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą kategorii, a także informacją o liczbie modułów w modelu i przybliżonym czasie wykonania pracy.

· Prace nie mogą być klejone, zszywane, przycinane (poza ew. przygotowaniem kartki do wykonania modułu), ozdabiane rysunkami, naklejkami itp.

Finał we Wrocławiu 11 kwietnia 2015

- ogłoszenie nazwisk finalistów: do 20 III 2015

- wyjazd do Wrocławia pod opieką rodzica

czytaj więcej

Regulamin konkursu na najciekawszy blog uczniowski

opublikowane: 12 sty 2015, 07:37 przez SP 4 Lubań

ü  Ogólne zasady    

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.

Rozpoczęcie konkursu - 19 stycznia 2015.

Zakończenie konkursu - 7 czerwca 2015.

W czerwcu 2015 roku, spośród zgłoszonych blogów specjalnie powołane jury złożone z przedstawicieli nauczycieli, uczniów oraz rodziców,  wybierze oraz nagrodzi trzy najciekawsze. Jednemu z nich zostanie przyznane miano NAJCIEKAWSZEGO BLOGA  2015r SP4 w Lubaniu.

Użytkownik może zgłosić do konkursu tylko jeden blog.
Użytkownik prowadzi blog samodzielnie.

Po założeniu bloga jego adres należy przesłać na adres sp4luban@gmail.com do 10 lutego.

ü  Warunki uczestnictwa

Biorąc udział w Konkursie użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu logowania swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko (bądź pierwsza jego litera), klasa (np. Beata K. kl. 6a) Blog Konkursowy powinien być aktywnie prowadzony (co najmniej dwa posty tygodniowo). W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, administrator strony szkolnej usunie link tego bloga. Blog taki zostanie również wykluczony z udziału w konkursie, bez możliwości ponownego zgłoszenia.

ü Kryterium oceny
Atrakcyjność informacji (wpisy o wydarzeniach szkolnych lub zainteresowaniach uczestnika (0-3 pkt)

Długość postów (0-3)

Częstotliwość wpisów na blogu (0-3)

Liczba komentarzy czytelników bloga (0-3)

Uatrakcyjnienie bloga poprzez dodanie zdjęć, filmów lub innych multimediów (0-3)

Przestrzeganie praw autorskich – wpisywanie źródła grafiki (wraz z datą), nazwiska cytowanego autora, itp. (0-3)

Estetyka, czytelność bloga (0-3).

1-10 of 21