IV Międzyklasowy Turniej GIGA – MÓZGÓW

opublikowane: 14 lut 2017, 07:21 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 18 lut 2017, 08:50 ]

Regulamin

Uczestnicy: W Turnieju biorą udział uczniowie klas IV –VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu.

Zakres: Klasy zmierzą się z zadaniami przygotowanymi przez:
  • nauczycieli matematyki (5 zadań), 
  • nauczycieli przyrody (5 zadań), 
  • nauczycieli informatyki (5 zadań), 
  • nauczyciela techniki (5 zadań).
Termin: Turniej odbędzie się w dniach 13-17 marca 2017 r. na jednej lekcji matematyki, jednej lekcji przyrody, jednej lekcji informatyki i jednej lekcji techniki. Klasy, które nie mają techniki wykonają zadania z techniki na godzinie wychowawczej.

Zasady: Uczniowie klasy rozwiązują zadania wspólnie.

Punktacja: Każde z 20 zadań oceniane jest oddzielnie, punkty z poszczególnych zadań sumuje się. Nauczyciele przydzielają za każde zadanie 100 punktów, rozdzielając je na poszczególne klasy w zależności od ilości rozwiązanych zadań i jakości rozwiązań. O miejscu klasy decyduje suma uzyskanych punktów. Wygrywa klasa, która uzyska największą liczbę punktów.

Nagrody: Klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów, otrzyma z rąk dyrektora szkoły Puchar Mistrza GIGA-MÓZGÓW. 

Turniejowi towarzyszą konkursy indywidualne. Laureaci tych konkursów zostaną nagrodzeni dyplomami oraz dodatkowymi ocenami z przedmiotu i zachowania.

KONKURSY INDYWIDUALNE
Termin oddania prac: 13.03.2017 r. 
Przyrząd meteorologiczny
Wykonaj  wiatromierz, termometr, barometr, lub deszczomierz.
Oceniane będą:
- trudność wykonania,
- sprawność działania,
- estetyka wykonania.
Wykonany przyrząd przynieś nauczycielowi przyrody 
Podpowiedzi do wykonania tych przyrządów znajdziesz np. na następujących stronach:
Model
Wykonaj model narządu (np. serca, oka, ucha) lub organu rośliny (np. kwiat, liść, korzeń, itp.) lub komórki roślinnej/ zwierzęcej.
Oceniane będą:
- pomysłowość w doborze materiałów 
- dokładność odwzorowania, 
- estetyka i trudność wykonania. 
Wykonany narząd / organ przynieś nauczycielowi przyrody.
Cyfrowy świat 
Wykonaj rysunek, który będzie się składał wyłącznie z cyfr. Może to być jedna cyfra powtórzona wiele razy, kilka lub wszystkie cyfry. Nie można używać żadnych kresek, kółek, figur geometrycznych- tylko cyfry! 
Format pracy: A3 lub A4.
Technika: dowolna ale płaska! Nie wykonujemy przestrzennych instalacji!
Komu należy oddać pracę? Nauczycielowi matematyki!
Oceniana będzie m. in. pomysłowość i estetyka pracy.
Wiązanka zadań inspirowanych przysłowiami
Znajdź 3 - 5 przysłów.
Ułóż do każdego zadanie tekstowe i rozwiąż je.
Kryteria oceny: 
atrakcyjna treść, 
poprawne zadanie i rozwiązanie, 
związek z przysłowiem, 
liczba zadań, 
estetyka pracy.
Pracę oddaj nauczycielowi matematyki.
Dom z oświetleniem. 
Zbuduj miniaturowy domek ( z dowolnego materiału), w którym dzięki samodzielnie wykonanemu obwodowi elektrycznemu będzie świeciła żarówka. Zaskocz pomysłowością! Pracę dostarcz nauczycielowi techniki.
Pierwsza pomoc
Nagraj filmik n/t udzielania pierwszej pomocy. Może on dotyczyć pierwszej pomocy udzielanej osobom poszkodowanym w wypadku drogowym, lub/i pomocy udzielanej w przypadku drobnych urazów takich jak krwawienie z nosa, skaleczenie, złamanie. Filmik nagraj na płycie CD (wpisz na niej imię, nazwisko i klasę), po czym oddaj nauczycielowi techniki.

Termin oddania prac: 13.03.2017 r. 

Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone oceną z przedmiotu oraz z zachowania.
Wśród klas uczestniczących w  konkursach indywidualnych zostanie rozdzielonych 100 punktów. 

    Która klasa jest GIGA ?

Zapraszamy do zabawy!!!
Comments