Konkursy


Uczeń SP4 laureatem konkursu wojewódzkiego

opublikowane: 16 kwi 2021, 03:20 przez SP 4 Lubań

Niezmiernie miło nam poinformować, że Wiktor Wyszatycki, uczeń  klasy 8b Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, otrzymał tytuł laureata wojewódzkiego konkursu zDolny Ślązak z chemii, który jest realizowany w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Chłopiec uzyskał 45 punktów na 60 w obu częściach zmagań finałowych ( teoretycznej i praktycznej).

               Uprawnienia laureata wojewódzkiego konkursu to: najwyższa pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu; zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty ( szkoda, że Wiktor nie może z tego skorzystać) oraz przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

               Serdecznie gratulujemy.

                                                                                                                                Opiekun: Marta Pastuchewicz

WYNIKI KONKURSU NA DEKORACJE WIELKANOCNĄ

opublikowane: 12 kwi 2021, 23:49 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 13 kwi 2021, 02:10 ]

Odzew na ogłoszony konkurs był bardzo duży i przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Prace były piękne, pomysłowe i wymagały dużego zaangażowania. Z uwagi na  różnorodność artystyczną prac komisja konkursowa, które je oceniała, nie miała łatwego zadania.

Po bardzo burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców i przyznało wyróżnienia.

      

         


A oto laureaci:

 

KLASY I - IV

miejsce I - Jan Pasternak

miejsce II -  Kornelia Kwapisz

miejsce III  - Paweł Węgrzyn

 

KLASY V - VIII

miejsce I - Amelia Masłowska

miejsce II - Aleksandra Malmon

miejsce III - Klaudia Duma

 

WYRÓŻNIENIA:

Oliwier Lebda

Wiktoria Kurkiewicz

Mateusz Sieradzki

Zuzanna Pietkiewicz

Milena Kędzierska

Alicja Tomczyk

Zuzanna Puziewicz

Bartosz Wójcik

 

Gratulujemy!

 

MAMY FINALISTĘ!!!

opublikowane: 22 mar 2021, 00:46 przez SP 4 Lubań

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz uczeń DARIUSZ DIAKONESKU z klasy 7E zajął 1 miejsce w finale XIV Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów klas VII-VIII Szkół Podstawowych z powiatu lubańskiego 2021, zrealizowanego w ramach zadań Pracowni Wspierania Uzdolnień przy PCE w Lubaniu. Opiekun - Przemysław Dwornik, nauczyciel języka niemieckiego.
BRAWO !!!!
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

red. D. Zawieja

Konkursu na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną

opublikowane: 16 mar 2021, 01:47 przez SP 4 Lubań

Regulamin konkursu na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną rok szkolny 2020/2021

Organizatorem konkursu jest Zespół Przedmiotów Artystycznych i SU przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu.
Konkurs ogranicza się do uczniów SP 4 w Lubaniu.
Cele konkursu:
-  pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.
-  kultywowanie tradycji świątecznych,
-  rozwijanie zdolności manualnych,
-  inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
-  wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.
Przedmiotem konkursu jest  ozdoba wielkanocna - przestrzenna lub płaska, wykonana dowolnymi technikami, posiadająca jak najmniej elementów gotowych. Wielkość dowolna.
5. Kategorie konkursowe
-  dzieci z klas I-IV
-  dzieci z klas V-VIII
6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Każda praca musi zawierać dane autora (imię, nazwisko i klasę ucznia)
Prace konkursowe należy składać w sali nr 2 (parter - gabinet geograficzny)
do 31 marca 2021 roku.

7.        Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe. Ocenie będzie podlegać zgodność z wytycznymi regulaminu, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów oraz stopień trudności wybranej techniki plastycznej a także samodzielność przy wykonywaniu pracy konkursowej.
Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Przewidziane są nagrody rzeczowe.
Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
8.        Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 9 kwietnia 2021 roku.

9.      Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i jej prezentacji na stronie SP4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.


Wojewódzki Konkurs języka angielskiego Zdolny Ślązak

opublikowane: 11 mar 2021, 06:13 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 11 mar 2021, 06:14 ]

„When you want something,

all the universe conspires in helping you to achieve it.”

Paulo Coelho

 

 

8 marca, to w wielu krajach również w Polsce święto Kobiet, w tym roku dla dwóch uczennic naszej szkoły okazał się dniem szczególnie wyjątkowym. Wczoraj Barbara Hamielec ucz. klasy 8a oraz Oliwia Goworek ucz. klasy 7a napisały Wojewódzki Konkurs języka angielskiego Zdolny Ślązak. 

Konkurs odbywał się we wrocławskiej Szkole Podstawowej nr 29 przy ulicy Kraińskiego 1. Uczestnicy konkursu przez 100 minut zmagali się z pytaniami, które wymagały zastosowania znajomości poszczególnych sprawności i umiejętności językowych oraz wiedzy z zakresu kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych. 

Po zakończonym konkursie dziewczęta wyszły zadowolone i uśmiechnięte, a my trzymamy kciuki z nadzieją, że wyniki, na które trzeba poczekać dwa tygodnie okażą się tymi najlepszymi w województwie. Ciepłe słowa podziękowania kierujemy również pod adresem taty Oliwii p. Artura Goworek, który zapewnił dziewczętom bezpieczną podróż do Wrocławia.

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego

opublikowane: 9 mar 2021, 03:33 przez SP 4 Lubań

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz uczeń Ksawier Kujawa z klasy VI e zajął II miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego dla uczniów klas V-VI Szkół Podstawowych 2021, zrealizowanego w ramach zadań Pracowni Wspierania Uzdolnień przy PCE w Lubaniu. Do konkursu Ksawiera przygotował pan Przemysław Dwornik - nauczyciel języka niemieckiego. Serdecznie gratulujemy, cieszymy się bardzo i życzymy dalszych sukcesów.

red. D. Zawieja

Konkurs „Zdrowe śniadanie”

opublikowane: 8 mar 2021, 04:15 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 9 mar 2021, 00:58 ]

W lutym nauczyciele wychowania fizycznego ogłosili konkurs „Zdrowe śniadanie” przeznaczony dla uczniów klas IV –VIII naszej szkoły. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu przepisu (składniki, sposób wykonania) na zdrowe i pożywne śniadanie oraz zrobienie zdjęcia tego posiłku. Na konkurs wpłynęło wiele prac, jednak nie wszystkie spełniły określone wymagania, np. było tylko zdjęcie bez przepisu.

Rozstrzygnięcie konkursu było bardzo trudne, gdyż śniadania zaproponowane przez uczniów wyglądają naprawdę smakowicie. Po długich i burzliwych obradach jury zdecydowało się przyznać 3 równoległe I miejsca.

Lena Frydrych

Oliwia Szymańska

Mateusz Sieradzki.

 

Gratulujemy!

Grzegorz Halczuk

Uczniowie SP4 odnoszą sukcesy chemiczne

opublikowane: 8 mar 2021, 03:29 przez SP 4 Lubań

19 lutego 2021 r. ośmioro ósmoklasistów wzięło udział w pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawowych. Organizatorami tego konkursu są: Uniwersytet Jagielloński - Wydział Chemii oraz Fundacja Nauka i Wiedza. Jest on objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Troje uczniów: Wiktor Wyszatycki, Przemysław Bernacki oraz Amelia Masłowska uzyskali ponad 50% wymaganych punktów i zakwalifikowali się do kolejnego etapu, który tak, jak poprzedni,  odbędzie się zdalnie już 26.03.21 r.  Przed nimi wiele przygotowań i perspektywa pogłębiania wiedzy chemicznej, wykraczającej poza podstawę  programową.

Życzymy im powodzenia i trzymamy kciuki. Być może ten przyrodniczy przedmiot stanie się dla nich częścią planu na przyszłość.

 

Marta Pastuchewicz

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KARTKA WIELKANOCNA

opublikowane: 8 mar 2021, 02:52 przez SP 4 Lubań

I. Organizatorzy konkursu

1. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna” jest konkursem powiatowym skierowanym do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, we współpracy z Bankiem PKO BP S. A Oddział Lubań.

3. Organizator odpowiada za ilość i jakość nagród.

4. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełnią opiekunowie SKO przy SP 4 Lubań

 5. Skład komisji konkursowej zatwierdza ostatecznie Dyrektor SP 4 w Lubaniu

 6. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców I, II, III miejsca.

 

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

- rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi,

-    propagowanie obchodów i zwyczajów Świąt  Wielkanocnych

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej i kreatywności
-    współpraca z oddziałem Banku PKO BP S.A.

-     rozwijanie wrażliwości estetycznej

-     rozwijanie przedsiębiorczości

 

III. Tematyka konkursu

 - Zwyczaje i tradycje wielkanocne

 - Motywy tradycyjne lub współczesne

 

 

IV. Etapy i przebieg konkursu

1. Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji klasowych, szkolnych i powiatowych

a) etap I – eliminacje klasowe przeprowadzane  są w poszczególnych oddziałach do dnia 19.03.2021. Do etapu szkolnego należy zgłosić 5 najlepszych prac.

 b) etap II – eliminacje szkolne przygotowywane i przeprowadzane są przez szkolne komisje konkursowe do dnia 24 marca 2021. Pięć najlepszych prac ze szkoły należy przesłać do dnia 31 marca 2021 r. do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, ul. Kopernika 15.

c) etap III – eliminacje powiatowe przeprowadzone będą w dniu 14 kwietnia 2021 r. przez komisję konkursową, składającą się z 5 osób, powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4. W skład komisji konkursowej wchodzić będzie wyznaczony przedstawiciel Banku PKO BP S.A.

  

V. Warunki uczestnictwa:

1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Prace konkursowe uczniowie wykonują samodzielnie.

2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę na kartce technicznej, w formacie A4, którą należy złożyć na pół.

3. Technika pracy dowolna ( praca nie może zawierać produktów sypkich i ziarnistych).

4. Praca może mieć formę płaską lub półprzestrzenną.

5. Prace plastyczne, które nie będą spełniać powyższych warunków, nie będą brane pod uwagę.

6. Każda praca musi być opatrzona metryczką pracy ( imię, nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, adres, e- mail i telefon szkoły).

 

VI. Wyniki konkursu

1. Zwycięzcami konkursu są uczniowie, którzy zajmą w końcowej klasyfikacji konkursowej

I miejsce, II miejsce, III miejsce.

2. Zwycięzcy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują zaproszenia (drogą elektroniczną) na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się w siedzibie SP nr 4 w Lubaniu.

3. Wyniki etapu powiatowego konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.

 

VII. Uwagi końcowe

1. Zgodnie z art.13 ust.1i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z siedzibą przy ul. Kopernika 15. Zgodnie z artykułem art.8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( imię, nazwisko, adres, telefon placówki), wizerunku do celów promocyjnych i organizacyjnych związanych z konkursem. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3.Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

4. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.

 

VIII. Reklamacje

1. Uczestnicy mogą składać reklamacje dotyczące konkursu w formie pisemnej w siedzibie Organizatora do dnia 21 kwietnia 2021 r.

2. Adres, pod który Uczestnik może składać reklamacje podany jest na stronie internetowej Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika konkursu, aktualne dane kontaktowe i treść zastrzeżenia dotyczącego konkursu.

4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 23 kwietnia 2021 r.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej.

Udział naszych uczniów w X EDYCJI Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

opublikowane: 1 mar 2021, 03:38 przez SP 4 Lubań

          1 Marca obchodzimy święto poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Zostało ono ustanowione 3 lutego 2011 roku, a jego uchwalenie jako Narodowego Dnia Pamięci jest formą uczczenia walki i ofiary oraz bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku Ci, o których mówimy Ostatni Partyzanci Podziemia Niepodległościowego.

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”

         Z tej okazji dnia 25 lutego 2021 roku, odbyło się w naszej szkole podsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” i wyłonienie laureatów tzw. etapu szkolnego. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, a patronat honorowy nad konkursem objęli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotr Gliński, Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Jarosław Szarek, Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk oraz wiele innych osobistości.

         Celem nadrzędnym było upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 Marca) oraz upowszechnienie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej. Uczniowie mogli  przygotować pracę w jednej z następujących kategorii:

1.Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych.

2.Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych.

3.Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.

Najlepsze prace wyłonione drogą etapu szkolnego zostały wysłane na adres Fundacji, a uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego Konkursu; wyłonienie najlepszych prac i wręczenie nagród odbędzie się w Lublinie w okolicach dnia 28 czerwca 2021 roku.

A oto laureaci konkursu etapu szkolnego, w kategorii prac plastycznych:

KORNEL RODZEŃ, kl. V „a”

ZUZANNA SMAGA, kl. VII „e’

ALEKSANDRA MALMON, kl. VI „c”

 

Laureatką konkursu etapu szkolnego, w kategorii praca pisemna została:

KAROLINA KOWALSKA, kl. VIII  „a”

Laureatką konkursu etapu szkolnego, w kategorii prezentacja multimedialna została:

LUIZA REJCZAK, kl. VII „e”

FILIP GADECKI”, kl. VI „a”

Wszystkim Uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy!!!

1-10 of 36