Propozycje konkursów 2017/18

Konkurs grafiki komputerowej - logo

opublikowane: 21 wrz 2020, 04:14 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 22 wrz 2020, 04:46 ]

Regulamin konkursu grafiki komputerowe

odbywającego się w ramach imprez towarzyszących oficjalnym obchodom

60-lecia powstania Szkoły podstawowej nr 4

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

 

1.     Cele konkursu:

  • kultywowanie tradycji szkoły,
  • rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów,
  • logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów promocyjnych.

2.     Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.

3.     Udział w konkursie polega na indywidualnym wykonaniu logo z okazji 60-lecia (przy równoczesnej zgodzie rodziców uczniów na publikacje i prezentacje  prac w ramach organizowania oficjalnych obchodów 60–lecia naszej szkoły).

4.     Prace mogą być wykonane w dowolnym programie komputerowym. Projekt logo (znaku graficznego) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: pisma, ulotki, plakietka.

5.     Logo winno się charakteryzować następującymi cechami:

  • być czytelne i łatwe do zapamiętania
  • mówiące o 60-leciu istnienia naszej szkoły
  • być łatwo identyfikowane ze szkołą
  • składać się ze stylizacji literowej lub tylko elementu graficznego bądź zawierać połączenie obu tych elementów
  • logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym

6.     Prace oceniane będą przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję, tworzyć ją będą Pani Dyrektor, nauczyciele informatyki i plastyki SP nr 4

w Lubaniu.

7.     Prace należy wysłać drogą elektroniczną na maila organizatorów konkursu do 16 października 2020r. 

8.     Nagrody: Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki.

 

 

Organizatorzy konkursu:

p. Beata Kwiecińska           beata.kwiecinska@sp4luban.pl

p. Alicja Zdaniewicz           alicja.zdaniewicz@sp4luban.pl

KONKURS PLASTYCZNY

opublikowane: 14 wrz 2020, 00:40 przez SP 4 Lubań

REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO

ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH

IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH OFICJALNYM OBCHODOM

60-LECIA POWSTANIA NASZEJ SZKOŁY

– SP nr  4 im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU w LUBANIU

 

Hasło konkursu :

 

„NASZA SZKOŁA”.

 

1.    Cele konkursu:

-tworzenie tradycji szkoły,

-rozwijanie zainteresowań historycznych i plastycznych uczniów,

-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

 

2.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.

 

3.    Udział w konkursie polega na indywidualnym wykonaniu plakatu przy równoczesnej zgodzie rodziców uczniów na publikacje i prezentacje prac w ramach organizowania oficjalnych obchodów 60 – lecia naszej szkoły.

 

4.    Prace mogą być wykonane dowolną techniką, ale tylko na formacie A2 (wysokość formatu A2: 594 mm = 59,4 cm, szerokość formatu A2: 420 mm = 42,0 cm) w wersji pionowej lub poziomej.

 

5.    Prace oceniane będą przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję, tworzyć ją będą Pani Dyrektor, nauczyciele historii i plastyki SP nr 4 w Lubaniu.

 

6.    Prace należy dostarczyć najpóźniej do organizatorów konkursu do końca września 2020r. 

 

7.    Wyniki i najlepsze prace zostaną przedstawione szerszej publiczności na spotkaniu Klubu Historyka SP nr 4 w Lubaniu, na którym zostaną również wręczone nagrody dla zwycięzców.

 

8.    Nagrody:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki.

Organizatorzy konkursu:

 

  p. A. Franczak, p. M. Leszczyńska, p. E. Fenczyszyn

KONKURS HISTORYCZNY - FORMA KAHOOTA 2020/2021

opublikowane: 14 wrz 2020, 00:38 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 14 wrz 2020, 00:38 ]

REGULAMIN KONKURSU  HISTORYCZNEGO

ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH

IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH OFICJALNYM OBCHODOM

60-LECIA POWSTANIA NASZEJ SZKOŁY

– SP nr  4 im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU w LUBANIU

 

Hasło konkursu :

„60- LECIE NASZEJ SZKOŁY”.

 

1.    Cele konkursu:

-tworzenie tradycji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

 w Lubaniu,

-budzenie szacunku dla tradycji naszego Regionu,

-kształcenie uczuć i związków patriotycznych oraz umiłowania do narodu 

 i tzw. „Małej Ojczyzny”,

-rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów,

-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

 

2.    Konkurs będzie posiadał bardzo ciekawą formę i zostanie przeprowadzony dzięki użyciu aplikacji KAHOOT. Wymogiem udziału w konkursie jest posiadanie własnego sprzętu telekomunikacyjnego ( komórka, smartfon, tablet itp.) oraz możliwość połączenia z Internetem.

 

3.       Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za jakość  połączenia z Internetem lub problemami ze sprzętem.

 

4.    Konkurs przygotowuje wybrany nauczyciel historii naszej szkoły i jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych uczniów.

 

5.    Tematyka konkursu dotyczyć będzie szeroko pojętej historii SP nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, w związku z obchodami Jubileuszu 60 – lecia powstania szkoły.

 

6.    Konkurs odbędzie się na spotkaniu Klubu Historyka ( 25.09.2020r. o godz.13.35, w sali nr 16).

 

7.    Nagrody:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki.

Organizatorzy konkursu:

p. E. Wojtusik, p. A. Franczak, p. M. Leszczyńska

KONKURS HISTORYCZNY w roku szkolnym 2020/2021

opublikowane: 14 wrz 2020, 00:36 przez SP 4 Lubań

REGULAMIN KONKURSU  HISTORYCZNEGO

ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH

IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH OFICJALNYM OBCHODOM

60-LECIA POWSTANIA NASZEJ SZKOŁY

– SP nr  4 im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU w LUBANIU

 

Hasło konkursu :

„HISTORIA NASZEJ SZKOŁY”.

 

1.    Cele konkursu:

-tworzenie tradycji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

 w Lubaniu,

-budzenie szacunku dla tradycji naszego Regionu,

-kształcenie uczuć i związków patriotycznych oraz umiłowania do narodu 

 i tzw. „Małej Ojczyzny”,

-rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów,

-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

 

2.    Udział w konkursie polega na indywidualnym wykonaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej tematu konkursu.

 

3.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.

 

4.    Prace oceniane będą przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję złożoną z Pani Dyrektor oraz nauczycieli historii.

 

5.    Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycieli historii do końca października 2020r., zostają one również ocenione (ocena z historii).

 

6.    Wyniki i najlepsze prace zostaną przedstawione szerszej publiczności na spotkaniu Klubu Historyka SP nr 4 w Lubaniu, na którym zostaną również wręczone nagrody dla zwycięzców.

 

7.  Nagrody:

 

- Zdobywcy I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki.

Organizatorzy konkursu:

 

p. E. Wojtusik, p. A. Franczak, p. M. Leszczyńska

Konkursy szkolne i powiatowe w roku szkolnym 2019/2020

opublikowane: 7 lis 2018, 09:53 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 20 sty 2020, 03:03 ]

Tabela konkursów powiatowych I-III

lp.

nazwa konkursu

koordynator

termin eliminacji szkolnych

data, do której należy przesłać zgłoszenie do PCE Lubań

1

konkurs recytatorski

M. Grzesińska

25.03.2020

do 02.04.2020r.

2

ortograficzny II-III

J. Bernacka, A. Nnoli

04.03.2020

do 10.03.2020r.

3

plastyczny

J. Smaga

01.04.2020

do 07.04.2020r.

4

przegląd kolęd i pastorałek

D. Głuszek

17.12.2019

do 20.12.2019r.

5

matematyczny

K. Wergieluk

07.04.2020

do 21.04.2020r.

 

Tabela konkursów powiatowych IV-VI

lp.

nazwa konkursu

koordynator

termin eliminacji szkolnych

data, do której należy przesłać zgłoszenie do PCE Lubań

1

konkurs recytatorski

J. Kędzia

29.01.2020

do 12.03.2020r.

2

matematyczny

B. Jankowska

IV tydzień marca

do 23.04.2020r.

3

ortograficzny

M. Boniarczyk

28.01.2020

do 03.03.2020r.

4

plastyczny

E. Fenczyszyn

27.03.2020

do 07.04.2020r.

5

j. niemieckiego V-VI

P. Dwornik

15.01.2020

do 21.01.2020r.

6

j. angielskiego V-VI

M. Molis

22.01.2020

do 07.02.2020r.

7

przegląd kolęd i pastorałek

-

-

do 20.12.2019r.

 

Tabela konkursów powiatowych VII-VIII

lp.

nazwa konkursu

koordynator

termin eliminacji szkolnych

data, do której należy przesłać zgłoszenie do PCE Lubań

1

konkurs recytatorski

J. Kędzia

29.01.2020

do 05.03.2020r.

2

matematyczny

E. Soja

02.04.2020

do 09.04.2020r.

3

ortograficzny

M. Boniarczyk

29.01.2020

do 25.02.2020r.

4

j. niemieckiego VII-VIII

D. Brzezowska

14.01.2020

do 23.01.2020r.

5

j. angielskiego

M. Molis

23.01.2020

do 07.02.2020r.

6

biologiczny

J.Matyjewicz

30.01.2020

do 07.02.2020r.

7

geograficzny

A. Bernacka

03.02.2020

do 07.02.2020r.

8

fotograficzny „Tradycje naszego powiatu w obiektywnie’

A. Bernacka

27.03.2020

do 08.04.2020r.

9

Przegląd kolęd i pastorałek

-

-

do 20.12.2019r.

 

KONKURS PLASTYCZNY „Żołnierze Wyklęci”.

opublikowane: 5 lut 2018, 12:11 przez SP 4 Lubań

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 Hasło konkursu :  „Żołnierze Wyklęci”.


Cele konkursu:

-pamięć o świętach narodowych,

-rozwijanie zainteresowań historycznych i plastycznych uczniów,

-tworzenie tradycji szkoły,

-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.


·         Udział w konkursie polega na indywidualnym wykonaniu plakatu.

 ·         Prace mogą być wykonane dowolną techniką, na formacie A1 lub A2

(mały lub duży brystol, wersja pozioma lub pionowa).

 ·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu.

 ·         Prace oceniane będą przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję.

 ·         Prace należy dostarczyć najpóźniej do organizatorów konkursu do dnia 28 lutego 2018r.

 ·         Nagrody:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki.

 Organizatorzy konkursu: E. Wojtusik, A. Franczak

Konkurs origami

opublikowane: 10 sty 2018, 09:38 przez SP 4 Lubań

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI "MAGIA ZAMKNIĘTA W PAPIERZE"
VII EDYCJA "ŁĄKI, POLA i POLANY"

KANGUR 2018

opublikowane: 13 gru 2017, 09:08 przez SP 4 Lubań

15 marca 2018 roku
Zaczynamy ćwiczyć, zapisujemy się, wpłacamy 9 zł. W ramach udziału w konkursie dostajemy łamigłówkę:

W odcieniach bieli – portrety zwierząt” ogólnopolskie biennale grafiki komputerowej i miniatury plastycznej.

opublikowane: 13 gru 2017, 09:04 przez SP 4 Lubań


Zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
"W odcieniach bieli". Tematem konkursu są „Portrety zwierząt”.

Biel to najjaśniejsza z barw. Może być biel niebieska zimna, ale też ciepła i lekko żółtawa. Biel można przedstawić bardzo jasnymi odcieniami innych kolorów i uzyskamy np. alabastrowy, mleczny, kremowy, perłowy, porcelanowy, kolor kości słoniowej.
Malujcie eksperymentując z farbami, kredkami na papierze i w komputerze. Mieszajcie kolory i obserwujcie zwierzęta o białym ubarwieniu: polarne lisy i niedźwiedzie, zające amerykańskie, białuchy, mewy modrodziobe, pardwy, kozły śnieżne, białe papugi etc.WARUNKI UDZIAŁU

Prace można wykonać w dowolnej technice płaskiej /rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa/, bez materiałów sypkich. Format: A-4, A-5

Prace powinny być czytelnie opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki. Proszę nie oprawiać i rolować prac.

Prace będą oceniane w kategoriach: grafika komputerowa oraz pozostałe techniki.


TERMIN SKŁADANIA PRAC

Prace opisane czytelnie i trwale prosimy dostarczyć do 20 marca 2018r. do p. Beaty Kwiecińskiej

 

Grudniowe feynmanki

opublikowane: 2 gru 2017, 05:40 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 2 gru 2017, 05:41 ]

trudne! 
Zakodowany meldunek pobierz tutaj.
Odkodowaną informację wyślij formularzem
Co miesiąc losują3 szczęśliwców, na których czekają nagrody.

1-10 of 13