KONKURS PLASTYCZNY „Żołnierze Wyklęci”.

opublikowane: 5 lut 2018, 12:11 przez SP 4 Lubań

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 Hasło konkursu :  „Żołnierze Wyklęci”.


Cele konkursu:

-pamięć o świętach narodowych,

-rozwijanie zainteresowań historycznych i plastycznych uczniów,

-tworzenie tradycji szkoły,

-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.


·         Udział w konkursie polega na indywidualnym wykonaniu plakatu.

 ·         Prace mogą być wykonane dowolną techniką, na formacie A1 lub A2

(mały lub duży brystol, wersja pozioma lub pionowa).

 ·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu.

 ·         Prace oceniane będą przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję.

 ·         Prace należy dostarczyć najpóźniej do organizatorów konkursu do dnia 28 lutego 2018r.

 ·         Nagrody:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki.

 Organizatorzy konkursu: E. Wojtusik, A. Franczak

Comments