Weź udział w konkursie:

Klasa z klasą  

konkurs na najzabawniejsze zdjęcie klasowe. Wysyłamy po jednym zdjęciu na każdą porę roku. I czekamy na wystawę zdjęć – “Cztery pory roku w naszej klasie”

rok szkolny 2012/13

II Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku (2013)

 • eliminacje szkolne 26 II 2013
 • ogłoszenie listy finalistów 10 III 2013
 • finał dolnośląski 7 IV 2013, godz. 10:00

 • Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny i otwarty.
 • Uczniowie biorą udział w eliminacjach w macierzystych szkołach. 
 • Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z kategorii:
  • klasy I-III SP
  • klasy IV-VI SP
 • Eliminacje przeprowadzane w szkołach polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanych przez organizatorów w czasie 45 min. w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 • Za każde zadania można otrzymać 
  • maksymalną liczbę punktów - za poprawnie wypełniony diagram
  • część całkowitą z 50% punktow - za diagram wypełniony co najmniej w połowie
  • 0 punktów - za diagram pusty lub z co najmniej jedną źle wpisaną cyfrą
 • więcej

IV Konkurs Matematycznego Origami "Żuraw" 2013

terminarz
 • rejestracja uczestników: do 18 II 2013 (za pomocą formularza on-line)
 • przesyłanie prac: do 1 III 2013
 • ogłoszenie nazwisk finalistów: 15 III 2013
 • finał: 14 IV 2013 (niedziela)
 • licytacja prac: IX 2013 (podczas finału Maratonu Matematycznego)

Podpisane prace prosimy przesyłać na adres:
Konkurs Matematycznego Origami ŻURAW
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
lub składać osobiście na portierni Instututu z dopiskiem "KMO Żuraw".

Wcześniej należy zapoznać się dokładnie z regulaminem konkursu.


 Siłownia matematyczna

 • Konkurs jest przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych: młodziki – uczniowie klas 2, 3. i 4. siłacze – uczniowie klas 5. i 6.
 • Uczestnicy otrzymują do rozwiązania 10 zadań publikowanych na stronie internetowej konkursu wg harmonogramu. Zadania mają charakter praktyczny, wymagają logicznego myślenia, przedsiębiorczości, pomysłowości. Dają one sposobność do intensywnego treningu i wysiłku umysłowego.
 • Opłata wynosi 25 złotych.
 • Główna nagroda w każdej grupie wiekowej to wycieczka do Disneylandu pod Paryżem (dla dziecka wraz z rodzicem lub opiekunem).
 • zgłoszenie od 1 września 2012 do 30 marca 2013
 • http://www.matsum.explorapark.pl/regulamin

Szkolny KONKURS WIOSENNY dla klas I-VI

 •  na najpiękniejszą dekorację wiosenną klasy. O terminie wykonania dekoracji będziemy informować na bieżąco.

Szkolny KONKURS WIELKANOCNY indywidualny 

 • na najpiękniejszą kartkę świąteczną. O terminie poinformujemy na bieżąco.
ARCHIWUM

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem „Wiara w życiu człowieka”

1. Organizatorzy:

 • Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej;
 • Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu (odpowiedzialna: mgr Beata Dzierżyk).

2. Cele konkursu:

 • pogłębienie wiary w życiu uczniów;
 • poszukiwanie postaci-świadków wiary;
 • rozwijanie aktywności twórczej, talentów plastycznych;
 • kształtowanie wiary we własne siły;
 • promowanie zdolnych i ambitnych uczniów.

3. Uczestnicy i zasięg konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu diecezji legnickiej.

4. Kategorie wiekowe uczestników:

 • klasy I-III szkoły podstawowej;
 • klasy IV-VI szkoły podstawowej;
 • gimnazjum;
 • szkoły ponadgimnazjalne.

5. Organizacja konkursu:

 • konkurs przebiegać będzie jednoetapowo;
 • termin nadsyłania prac upływa 15 stycznia 2013 roku. Prace prosimy kierować na adres: mgr Beata Dzierżyk, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka 
 • z Asyżu, ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica, z dopiskiem: DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY
 • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 15 lutego 2013 roku na stronie Wydziału Katechetycznego i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka 
 • z Asyżu w Legnicy;
 • o terminie wręczenia nagród zainteresowani i opiekunowie zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.
 • ostateczny termin składania prac w naszej szkole jest do 20 grudnia 2012

 6. Wymagania dotyczące prac:

 • uczestnicy wykonują pracę plastyczną, prezentującą wybrany przejaw wiary w życiu człowieka lub znaną osobę, która odznaczała się w życiu głęboką wiarą;
 • do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: farby, kredki, pastele, tusz, węgiel itp.;
 • technika prac dowolna: różnego rodzaju grafiki, rysunek, malarstwo, collage, witraż, wydzieranka;
 • prace należy wykonać samodzielnie;
 • uczestnik może przesłać tylko jedną pracę;
 • format prac plastycznych A4 lub A3;
 • prace powinny być bez oprawy w passe-partout;
 • każda praca na odwrocie powinna mieć przyklejoną kartę zgłoszenia, podaną niżej.
 • Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Złożone na konkurs prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.

Konkurs lingwistyki matematycznej "Wieża Babel"

 • jest organizowany od roku szkolnego 2006/07 przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz LO nr III we Wrocławiu
 • jest dwuetapowy: etap szkolny i finał we Wrocławiu
 • zobacz stronę konkursu
 • rozwiązuj zadania z poprzednich lat
 • szkolny etap odbędie się 12 grudnia
 • Powiatowy Mikołajkowy Konkurs Scrabblowy dla klas 4 - 6

  • zgłoszenia do 30 listopada
  • konkurs odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej (Rynek Ratusz) 13.12.12 o 14.00
  • nagrody dla najlepszych i poczęstunek dla wszystkich :)

  Nasi nauczyciele - oni też byli dziećmi 

  Samorząd Uczniowski naszej szkoły ogłasza konkurs pt. "Nasi nauczyciele - oni też byli dziećmi ;)". Polega on na dopasowaniu zdjęcia z dzieciństwa do nauczyciela, którego to zdjęcie dotyczy.

  Wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone na tablicy Samorządu Uczniowskiego (parter, w pobliżu biblioteki) oraz na stronie internetowej szkoły.

  Udział w konkursie można wziąć na 2 sposoby:

  1) Tradycyjnie - Należy poprosić o kartę konkursową (w bibliotece lub sali nr 3), podpisać się na karcie i do każdego numeru zdjęcia dopisać imię i nazwisko nauczyciela, który według nas znajduje się na zdjęciu. Wypełnioną kartę należy wrzucić do specjalnej skrzynki znajdującej się w bibliotece.

  2) Drogą internetową - Na adres konkursowy: konkurssu@interia.pl wysyłamy odpowiedzi - numery zdjęć i dopasowane do nich imiona i nazwiska nauczycieli. Dopisujemy swoje imię, nazwisko i klasę.  GŁOSUJEMY DO 2 GRUDNIA!!!! 
  Zachęcamy do udziału w zabawie! Na uczniów, którzy udzielą najwięcej prawidłowych odpowiedzi, czekają nagrody!!!!

  Szkolny KONKURS JESIENNY dla klas I-VI

  • na makietę “Oblicza jesieni” - praca przestrzenna z wykorzystaniem darów jesieni.
  • Prace klasowe należy oddawać dnia 31 X (środa) opiekunom SU

  Matma mnie kręci

  • Uczestnicy przygotowują film dotyczący matematyki i pokazujący ją w dobrym świetle. 
  • Długość filmu powinna być nie mniejsza niż 60 s i nie większa niż 180 s.
  •  Nagrodą za I miejsce jest 10 000 zł.
  • do  04.11.2012
  • http://kalkulatory.pl/index.php?option=com_video2

  Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "EKO-sygnalizator"

  • Stowarzyszenie PROGRSSIO oraz Szkoła Podstawowa nr 90 we Wrocławiu ogłaszają konkurs dla wszystkich dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenu całego kraju.
  • Celem konkursu jest upowszechnienie idei ochrony przyrody, dbania o nią i nie doprowadzenia do jej zniszczenia, rozwijanie własnej wyobraźni oraz oryginalności pomysłów.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
   • nieukończone 12 lat
   • wykonanie grafiki komputerowej w dowolnym programie przedstawiającej obraz/symbol wskazujący, przypominający o oszczędzaniu energii, wody i gazu, segregacji odpadów, przemyślanych zakupach - życie w zgodzie z przyrodą, liczy się własna inicjatywa oraz innowacyjność,
   • podpisanie pracy na dolnym marginesie swoim imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły i miasta.
   • załączenie pisemnego oświadczenia rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu oraz wystawy pokonkursowej,
   • wydrukowanie pracy konkursowej na papierze fotograficznym na arkuszu A4
  • termin składania prac do 15.11.12 r. do p. Beaty Kwiecińskiej
  • Oceny prac dokona niezależne jury, składające się z członków Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Europejskiego Stowarzyszenia PROGRESSIO.
  • Rozstrzygnięcie konkursu 30.11.2012 r. i podanie wyników na www.progressio.pl oraz www.wroclaw.pl
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji prac konkursowych i zatrzymanie ich na własność.
  • Nagrody zostaną przesłane laureatom do 20.12.2012 r.

  zDolny Ślązaczek

  •  wojewódzki konkurs dla uczniów klas IV-VI
  • uczeń rozwiązuje test interdyscyplinarny
  • laureaci są zwolnieni ze sprawdzianu po VI klasie
  • Zakres wiedzy i umiejętności opiera się zarówno na treściach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz umiejętności integrowania wiedzy uzyskanej z różnych źródeł, jej selekcjonowania i porządkowania, a przede wszystkim prezentowania własnych zainteresowań i dokonań ucznia.
  • szkolny 16.10.2012, powiatowy 14.11.2012
  • http://dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/index.html

  III Łużycki Konkurs Plastikowych i Kartonowych Modeli Redukcyjnych 2012 o Puchar Burmistrza Miasta Lubania i Starosty Lubańskiego

  •  w Galerii Łużyckiej przy ul. Rynek-Sukiennice 38 w Lubaniu
  • 06-07.10.12r

  KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. "Przyroda Lubania z historią w tle"

  • Praca powinna zawierać oryginalne fotografie i na osobnej kartce/wizytówce krótki opis a w nim: miejsce, w którym zostały wykonane zdjęcia, oraz bliższe informacje np. kiedy zostało wykonane, w jakich okolicznościach, itp.;
  • wielkość zdjęć nie może być mniejsza niż 10 x 15;
  • papier błyszczący;
  • w konkursie mogą wziąć udział indywidualni uczestnicy młodzieżowi /wiek 13-18 lat/ oraz  indywidualni uczestnicy dorośli
  • do dnia 30 września2012 roku
  • http://www.eko.luban.com.pl/index.php?id=wszystkich&nazwa=fotograficzny_-_przyroda_lubania_z_historia_w_tle
  Comments