Debatowaliśmy o Kodeksie 2.0

opublikowane: 9 gru 2012, 04:51 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 9 gru 2012, 04:56 ]

Szkolna debata odbyła się 4 grudnia 2012 r. na sali gimnastycznej. W przygotowania, które trwały blisko miesiąc, włączyli się wszyscy nauczyciele uczestniczący w programie. Razem wybraliśmy termin, formę, tezę. Rozmawialiśmy z uczniami o Kodeksie 2.0, o zasadach uczestniczenia w debacie, uczyliśmy się formułować argumenty. Wybraliśmy przedstawicieli do szkolnej debaty. 

Utworzony w zeszłym roku Kodeks 2.0 jest na szkolnej stronie. W ramach przygotowań do debaty przykładowe kodeksy innych szkół oraz nasz kodeks zostały powieszone na korytarzu szkolnym. Punkty kodeksu zamieściliśmy również na facebookowym profilu szkoły z zachętą do dyskusji. Dyskusja nie rozpoczęła się, ale 63 osoby zobaczyły ten post. Kodeksy zawieszone na korytarzu również wzbudzały zainteresowanie. 

W zeszłym roku debata miała formę plenarnej, czyli swobodnej dyskusji w grupie dwudziestu kilku osób. Tym razem postanowiliśmy przeprowadzić debatę „za i przeciw”. Chcieliśmy spojrzeć na nasz Kodeks z dwóch różnych punktów widzenia, przeanalizować go, a następnie podjąć decyzję. 

Postawiliśmy tezę: W naszej szkole Kodeks 2.0 działa i jest przestrzegany

We wtorek o 12.30 za dwoma stołami zasiadły dwie grupy, które starały się: jedna obronić, a druga obalić tezę. Zadanie było o tyle trudne, że uczniowie dopiero na sali losowali, do której grupy będą należeć. 

W debacie wzięło udział około 100 uczniów, w tym 20 dyskutujących oraz 10 nauczycieli. 

Nauczyciele prowadzący na początku przypomnieli zadanie i zasady debaty oraz przedstawili tezę. Uczniowie następnie dyskutowali nad kolejnymi punktami kodeksu. W czasie dyskusji poruszyli tematykę siedmiu problemów do rozstrzygnięcia. 

punkt 1. Nie ściągamy zadania domowego „na żywca” z Internetu. Czytajmy informacje z Internetu, następnie przemyślmy i zredagujmy tekst. Sprawdzajmy wiarygodność informacji w różnych miejscach. Jeśli cytujemy obce słowa, podajemy ich źródło. 


nie wszyscy uczniowie przestrzegają ten punkt kodeksu, Uczniowie stwierdzili, że 
 • ściąganie to pójście na łatwizną, a szkoła jest po to, aby się uczyć (Ania), ci, co ściągają, nie mają ambicji (Ania), można zerknąć na zadanie jako pomoc, potem napisać własnymi słowami (Michał), 
 • coraz więcej osób pamięta o podawaniu źródła, nauczyciele o tym często przypominają, 
 • punkt jest ważny i powinien pozostać. 
punkt 2. Korzystajmy z komórek na lekcji tylko za zgodą nauczyciela. 

Drugie zdanie tego punktu Korzystajmy z telefonów komórkowych na przerwach, wyciszajmy na lekcjach. rok temu nie zostało zaakceptowane przez część nauczycieli. W szkole dotąd panuje całkowity zakaz używania telefonów. 

I, jak się spodziewaliśmy, ten punkt okazał się najbardziej kontrowersyjny. 

punkt 3. Nie filmujmy i fotografujmy innych bez ich zgody. Nie ośmieszajmy innych przez zamieszczanie ich zdjęć w Internecie. Nie wrzucajmy filmików do sieci bez zgody osób, które w nich występują. 

Uczniowie mówili, że 

 • nie wszyscy tego przestrzegamy (Michał), czasem zerkamy na godzinę i datę (Karolina), można byłoby szybko sprawdzić konkretną informację (Michał), jednak nauczyciel nigdy nie wie, co uczeń robi z telefonem (Małgosia), nauczyciel powinien zbierać telefony w czasie testu (Maja), 
 • nudzę się na przerwach, chciałbym, aby można było grać (Mikołaj), na przerwach korzystajmy z telefonów za zgodą nauczyciela dyżurującego (Ania), na przerwach korzystajmy bez ograniczeń (Michał), nie fotografujmy innych, gdy uczeń robi zdjęcia, powinien otrzymać ocenę naganną i mieć zabrany telefon (Maja), słuchajmy muzyki na przerwach przez słuchawki, 
 • Propozycja zmiany: Można swobodnie korzystać z telefonów na przerwie 
punkt 4. Niech więcej zajęć odbywa się w pracowni komputerowej. Więcej lekcji z TIK. Na lekcjach wykorzystujmy gry edukacyjne. 

punkt 5. W miarę możliwości ułatwiany jest dostęp do pracowni komputerowej po lekcjach. 

W szkole posiadamy trzy tablice interaktywne – w klasie II, w gabinecie matematycznym i języka angielskiego. Na lekcjach w tych klasach wykorzystywany jest internet, multipodręczniki, gry komputerowe. Uczniowie mówili, że niewiele zajęć odbywa się w pracowni komputerowej. Jest niewiele zajęć pozalekcyjnych, nie ma koła informatycznego. 

Uczniowie stwierdzili, że 
 • klasy powinny się wymieniać, by móc w większym zakresie korzystać z tablicy interaktywnej (Ania Sz.), niektóre dzieci nie maja internetu w domu, powinny mieć dostęp do internetu w szkole, po lekcjach (Maja), 
 • w sali matematycznej po lekcjach powinna być możliwość do grania w gry edukacyjne (Maja), pracownia powinna być dostępna, by odrabiać zadania domowe (Ania U.), nauczyciel powinien mieć dodatkowe godziny na dyżur w sali matematycznej (Michał), 
 • Propozycja zmiany: Uczniowie maja dostęp do pracowni komputerowej po lekcjach. 
punkt 6. Uczniowie – nauczyciele - rodzice mogą znać swoje adresy e-mailowe. Klasa może posiadać mail grupowy i redagować swoją podstronę na szkolnej witrynie internetowej. 

Uczniowie mówili, że 
 • klasa 6c posiada swoją stronę, zapisywane są tam zadania domowe, pomaga to się uczyć (Jarek), strony nie są prowadzone systematycznie (Michał), 
 • dzięki mailom można skontaktować się z nauczycielem, zapytać o coś (Ania Sz.), rodzice nie muszą przychodzić do szkoły, mogą zapytać mailem (Ania U.), pani od polskiego i wychowawczyni 5b znają adresy mailowe rodziców (Michał), uczniowie nie wiedzą, że mogą poprosić nauczyciela o adres e-mail (Ania Sz.), 
 • Propozycja zmiany: nauczyciele podają uczniom adresy e-mail (mogą być służbowe), adresy te są widoczne na stronie szkoły. 
punkt 7. Używajmy Internetu z głową – rozmawiaj „na żywo”, nie tylko w sieci. 

punkt 8. Pamiętajmy o kulturze w sieci. 

punkt 9. Nie ufajmy obcym w sieci. Nie umawiajmy się samotnie z osobą poznaną przez Internet. 

punkt 10. Czytajmy dokładnie regulaminy zamieszczone w sieci. Nie dajmy się oszukać. 

punkt 11. Co nie Twoje, nie bierz. Zwracajmy uwagę, co jest w sieci za darmo. 

Kolejne punkty kodeksu wzbudzały mniej kontrowersji. Uczniowie przedyskutowali podstawowe zasady bezpieczeństwa i kultury w sieci: 

 • nie rozmawiamy przez internet z nieznajomymi (Maja), rodzice powinni nadzorować kontakty dzieci (Ania), nie wolno ufać obcym, mogą się podszywać pod inne osoby (Ania), kolega nie przeczytał regulaminu, teraz musi płacić za ściąganie ze strony (Mikołaj), nie czytamy regulaminów (Karolina), są strony, z których można ściągać za darmo (Ania Sz.), nie wiemy, z których stron można ściągać za darmo (Ania U.), musimy czytać regulaminy (Magda), powinniśmy instalować programy antywirusowe, które pomagają zabezpieczyć komputer(Jarek), trzeba uważać na SMSy, które naciągają nas na wydatki (Mikołaj), 
punkt 12. Zorganizujmy TIKowy kurs dla dorosłych

W zeszłym roku rozpoczęliśmy TIKowy kurs dla nauczycieli. W zależności od zaawansowania, nauczyciele uczyli się podstaw PowerPointa, funkcji zaawansowanych lub Prezi. Uczniowie stwierdzili, że warto przeprowadzić kurs dla dziadków: 
 • moja babcia i dziadek nie znają internetu (Ania), wiele osób dorosłych nie wie, co to internet (Ania), moglibyśmy podać rodzicom zasady TIK (Mikołaj), klasa mogłaby zaprosić rodziców do pracowni. 
Na koniec uczniowie stwierdzili, że znajomość Kodeksu należy upowszechnić poprzez 
 • umieszczenie linku do kodeksu w bardziej eksponowanym miejscu strony (już wykonane), 
 • przeprowadzenie apelu dotyczącego kodeksu. 
Podsumowaniem debaty były oklaski obserwatorów dla obu dyskutujących grup. 

Debata „za i przeciw” nie była łatwa dla uczniów, czasami podawali argumenty niezgodne ze stanowiskiem swojej grupy. Dość często mówiąc zwracali się do nauczyciela. Ale potrafili pięknie mówić, trafnie formułować argumenty, zachować kulturę podczas dyskusji. 

Wnioski z debaty zostały przedstawione na posiedzeniu rady pedagogicznej w tym samym dniu. 
Rada odniosła się do trzech propozycji zmian: 

 • Propozycja 1: Można swobodnie korzystać z telefonów na przerwie. Nauczyciele zaakceptowali propozycję. Ponieważ wymaga ona zmiany w statucie szkoły, został powołany zespół, który przedstawi zmiany na kolejnym posiedzeniu w styczniu. 
 • Propozycja 2: Uczniowie maja dostęp do pracowni komputerowej po lekcjach. Ponieważ nie ma dodatkowych godzin, część nauczycieli zgodziła się, że zorganizujemy raz w tygodniu godzinny dyżur w pracowni dla uczniów, którzy nie mają internetu w domu lub potrzebują pomocy. Dyżury zaczną się w styczniu. 
 • Propozycja 3: Nauczyciele podają uczniom adresy e-mail (mogą być służbowe), adresy te są widoczne na stronie szkoły. Nauczyciele wyrazili zgodę na udostępnienie adresów, ale nie wszyscy byli przekonani do tej formy kontaktu. Nie będziemy publikować tych adresów na szkolnej stronie. Nauczyciele podadzą je uczniom, zapiszą w zeszycie. 
Zainspirowani wypowiedziami dzieci, zaczęliśmy planować zadania, które pozwolą spopularyzować zasady kodeksu. Ale o tym napiszę za jakiś czas. 

Dziękuję wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do szkolnej debaty, za pomoc w jej zorganizowaniu i przeprowadzeniu, uczniom za wspaniały i inspirujący udział w debacie 

koordynator Elżbieta Soja
Comments