ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ „MAGIA ŚWIĄT”

CELE KONKURSU:

popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Wymagania:

-        każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną indywidualnie,

-         prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif, jpg, png) wg schematu: imięnazwisko _szkoła (np. JanKowalski _SP13Gdańsk),

-        prace należy przekazać w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD),  nośniki muszą być trwale zapisane,

-        do każdej pracy należy dołączyć wydruk (1 egzemplarz) – format A4, praca musi być trwale opisana na odwrocie wydruku: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, telefon kontaktowy i nazwa programu w jakim została wykonana.

TERMIN:

prace w wersji elektronicznej i papierowej należy przynieść do p. Beaty Kwiecińskiej do

9 grudnia 2013 roku

OCENA I NARODY:

-        powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

-        zgodność z tematem,

-        samodzielność pracy,

-        pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,

-        estetyka wykonania,

-        stopień nawiązania do tradycji;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

decyzje jury są ostateczne, przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatora konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 1

33. Poz. 883 z późniejszymi zmianami), nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie

www.palacmlo.internetdsl.pl

Comments