Zestaw podręczników na rok szkolny 2012/13

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.I A - 2012/2013

Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Edukacja „Wesoła Szkoła i przyjaciele” WSiP –pakiet kl. I
Język angielski „New Sparks Plus 1” wyd. Oxford University Press (podręcznik +ćwiczenia)
Religia Karty pracy „ Żyjemy w Bożym świecie” wydawnictwo: Jedność-Kielce, K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek  
Informatyka „Wesoła szkoła i przyjaciele. Zajęcie komputerowe” Podręcznik z ćwiczeniami Klasa 1.”. M. Walczak-Sarao, D. Kręcisz, B. Lewandowska, WSiP

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.I B - 2012/2013

Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Edukacja „Wesoła Szkoła i przyjaciele” WSiP –kl. I, pakiet kl. I
Język angielski „New Sparks Plus 1” wyd. Oxford University Press (podręcznik +ćwiczenia)
Religia Karty pracy „ Żyjemy w Bożym świecie” wydawnictwo: Jedność-Kielce, K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek  
Informatyka „Wesoła szkoła i przyjaciele. Zajęcie komputerowe” Podręcznik z ćwiczeniami Klasa 1.”. M. Walczak-Sarao, D. Kręcisz, B. Lewandowska, WSiP

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.I C - 2012/2013

Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Edukacja „Wesoła Szkoła i przyjaciele” WSiP –kl. I, pakiet kl. I
Język niemiecki „Ich und du” dla klasy I wyd. WSzPWN (podręcznik+płyty CD+ćwiczenia)
M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło
Religia Karty pracy „ Żyjemy w Bożym świecie” wydawnictwo: Jedność-Kielce, K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek  
Informatyka „Wesoła szkoła i przyjaciele. Zajęcie komputerowe” Podręcznik z ćwiczeniami Klasa 1.”. M. Walczak-Sarao, D. Kręcisz, B. Lewandowska, WSiP

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.II A - 2012/2013

Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Edukacja Pakiet „Wesoła Szkoła i przyjaciele” WSiP –kl. II
Język angielski „New Sparks Plus 2” wyd. Oxford University Press (podręcznik+ćwiczenia)
Religia „Bliscy sercu Jezusa” ks. J. Szpet, wyd. św. Wojciecha- tylko karty pracy
Informatyka „Wesoła szkoła i przyjaciele. Klasa 2. Zajęcie komputerowe”D. Kręcisz, B. Lewandowska, WSiP, Podręcznik z ćwiczeniami.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.II B - 2012/2013

Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Edukacja Pakiet „Wesoła Szkoła i przyjaciele” WSiP –kl. II
 Edukompas „Karty badania umiejętności w kl. II-Wesoła Szkoła i przyjaciele”-WSiP
Język niemiecki „Ich und du” dla klasy II wyd. WSzPWN (podręcznik+płyty CD+ćwiczenia)
M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło
Religia „Bliscy sercu Jezusa” ks. J. Szpet, wyd. św. Wojciecha -tylko karty pracy
Informatyka „Wesoła szkoła i przyjaciele. Klasa 2. Zajęcie komputerowe”.D. Kręcisz, B. Lewandowska, WSiP, Podręcznik z ćwiczeniami.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.II C - 2012/2013

Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Edukacja „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata pakiet do klasy III” Joanna Białobrzeska DIDASKO
Język niemiecki „Ich und du” dla klasy II wyd. WSzPWN (podręcznik+płyty CD+ćwiczenia) M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło
Religia „Bliscy sercu Jezusa” ks. J. Szpet, wyd. św. Wojciecha- tylko karty pracy
Informatyka „Wesoła szkoła i przyjaciele. Klasa 2. Zajęcie komputerowe”.D. Kręcisz, B. Lewandowska, WSiP, Podręcznik z ćwiczeniami.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.III A - 2012/2013

Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Edukacja Pakiet „Wesoła Szkoła i przyjaciele” WSiP –kl. III
Język angielski „New Sparks Plus 3” wyd. Oxford University Press (podręcznik +ćwiczenia)
Religia „Jezusowa wspólnota serc” ks. J. Szpet, wyd. św. Wojciecha- tylko karty pracy
Informatyka „Wesoła szkoła i przyjaciele. Klasa 3. Zajęcie komputerowe”. D. Kręcisz, B. Lewandowska, WSiP, Podręcznik z ćwiczeniami.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.III B - 2012/2013

Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Edukacja Pakiet „Wesoła Szkoła i przyjaciele” WSiP –kl. III
Język niemiecki „Eis, zwei, drei dla klasy III” wyd. WSzPWN (podręcznik+ płyty CD+ćwiczenia) M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Halej
Religia „Jezusowa wspólnota serc” ks. J. Szpet, wyd. św. Wojciecha- tylko karty pracy
Informatyka „Wesoła szkoła i przyjaciele. Klasa 3. Zajęcie komputerowe”. D. Kręcisz, B. Lewandowska, WSiP, Podręcznik z ćwiczeniami.

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.III C - 2012/2013


Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Edukacja „Kolorowa klasa” wyd. OPERON kl. III
Język niemiecki „Eis, zwei, drei dla klasy III” wyd. WSzPWN (podręcznik+ płyty CD+ćwiczenia)
M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Halej
Religia „Jezusowa wspólnota serc” ks. J. Szpet, wyd. św. Wojciecha- tylko karty pracy
Informatyka „Wesoła szkoła i przyjaciele. Klasa 3. Zajęcie komputerowe”. D. Kręcisz, B. Lewandowska, WSiP, Podręcznik z ćwiczeniami.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.IV - 2012/2013

Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Język polski Język polski 4. Kształcenie kulturalno-literackie „Odkrywamy na nowo” M. Składanek wyd. OPERON, Język polski 4. Kształcenie językowe „Odkrywamy na nowo” m.Białek OPERON
Język niemiecki „Und so weiter” dla klasy IV. M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło, WSzPWN (podręcznik+płyty CD+ćwiczenia)
Język angielski „Steps In English 1” wyd. Oxford University Press (podręcznik+ćwiczenia)
Matematyka „Matematyka z kluczem. Podręcznik dla kl.4 szkoły podstawowej”. Część 1i 2, NOWA ERA wyd.2012
„Matematyka z kluczem. Zeszyt ćwiczeń kl.4”. Część 1i 2, Nowa Era wyd.2012
Historia „Wczoraj i dziś” Podręcznik dla kl. IV wyd. Nowa Era podręcznik i ćwiczenia
Przyroda „Tajemnica przyrody” NOWA ERA M .Marko-Worłowska, F. Szlajfer, podręcznik + ćwiczenia I i II cz.
Atlas „Świat wokół nas-przyroda” NOWA ERA
Plastyka „Na ścieżkach wyobraźni” WSiP. Podręcznik.
Muzyka „Klucz do muzyki 4” Podręcznik do szkoły podstawowej +zeszyt ćwiczeń WSiP
Technika Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla kl. 4-6 „Jak to działa?”L. Łabecki, M.Łabecki wyd. NOWA ERA
Informatyka Lekcje z komputerem. Klasa 4. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej z dostępem do platformy WSiPnet. Wydawnictwo WSiP 2012
Religia Podręcznik „ Miejsce pełne BOGActw” + ćwiczenia wydawnictwo : Jedność- Kielce red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.V - 2012/2013

Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Język polski „Podręcznik do Języka polskiego dla kl. V” M. Składanek wyd. OPERON,
„Kształcenie językowe dla kl. V” M. Siębor, H. Szaniewska OPERON
Język niemiecki „Und so weiter” dla kl.V. M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło, WSzPWN (podręcznik+płyty CD+ćwiczenia)
Język angielski „Steps In English 2” wyd. Oxford University Press (podręcznik+ćwiczenia)
Matematyka „Matematyka 5”. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, , GWO, podręcznik+ zeszyty ćwiczeń część 1,2 i 3. Nowe wersje z 2009 roku i późniejsze
Historia „Dzień dobry Historio! dla kl. V” G. Wojciechowski wyd. Nowa Era podręcznik i ćwiczenia
Przyroda „Tajemnica przyrody” NOWA ERA, podręcznik + ćwiczenia I i II cz.
Atlas „Świat wokół nas-przyroda” NOWA ERA
Plastyka „Plastyka”- podręcznik dla klas 4-6, M. Polkowska, L.Wyszkowska OPERON (rodzice nie kupują)
Technika „Zeszyt ćwiczeń. Technika dla kl.IV-VI”, L. Łabecki. wyd. ROŻAK
Informatyka „Komputerowe opowieści kl. IV – VI” Podręcznik +CD. M. Gulgowski, J. Lipiński, wyd. CZARNY KRUK
Religia „Umiłowani w Jezusie Chrystusie”, ks. J. Szpet, D.Jackowiak, Księgarnia św. Wojciech, podręcznik+karty pracy

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL.VI - 2012/2013


Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
Język polski „Podręcznik do Języka polskiego dla kl. V” M. Składanek wyd. OPERON,
„Kształcenie językowe dla kl. V” M. Siębor, H. Szaniewska OPERON
Język niemiecki „Der, die, das neu” dla klasy VI, wyd. WSzPWN, M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło, podręcznik+CD+ zeszyt ćwiczeń
Język angielski „Sky 2” Wyd. Pearson Longman podręcznik+ ćwiczenia
Matematyka „Matematyka 6”. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, , GWO, podręcznik+ zeszyt ćwiczeń. Nowa wersja z 2010 roku i późniejsze.
Historia „Dzień dobry Historio! dla kl. VI” G. Wojciechowski wyd. Nowa Era podręcznik i ćwiczenia
Przyroda „Tajemnica przyrody” NOWA ERA, podręcznik + ćwiczenia I i II cz.
Atlas „Świat wokół nas-przyroda” NOWA ERA
Technika „Zeszyt ćwiczeń do techniki dla kl.IV-VI”, L. Łabecki. wyd. ROŻAK
Religia „Uświęceni w duchu świętym”, ks. J. Szpet, D.Jackowiak, Księgarnia św. Wojciech, podręcznik+ćwiczenia
Informatyka „Komputerowe opowieści kl. IV – VI” M. Gulgowski, J. Lipiński, wyd. CZARNY KRUK


Comments